Home / DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY KARARLARI

DANIŞTAY KARARLARI

Sözleşme Giderlerine İlişkin Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Değerlendirilmesinin İsteklinin Teklifinde Kâr, Sözleşme Ve Genel Gider Olarak Öngörülen Tutarın Bu Kanuni Yükümlülükleri De Karşılamaya Yeterli Olup Olmadığının İncelenmesi Gerekliliği

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2016/4755 E.  ,  2017/279 K. “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:2016/4755 Karar No:2017/279 Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : Vekili : Karşı Taraf (Davalı) : Vekili : Davalı İdare Yanında Müdahil : Vekili : İstemin Özeti : Ankara …

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları Kapsamında Akaryakıt Girdisine İlişkin Olarak EPDK Tarafından Yayımlanan Fiyatların Altında Sunulan Açıklamaların Kabul Edilmeyeceğine İlişkin Tebliğ Hükmünün İptali

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2017/464 E.  ,  / K. “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No : 2017/464 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : …İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Vekili : … Davacı Yanında Müdahil : Vekili : 1425. Cad., No:32/90 Çukurambar …

Read More »

Faturanın maliyeti tevsik amacıyla değil hizmetin özgünlüğünü ortaya koymak için sunulmuş olması

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2017/799 E.  ,  2017/1446 K. ihale, bilgi yönetim sistemi, aşırı düşük teklif açıklaması “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:2017/799 Karar No:2017/1446 Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : … Vekilleri : … Karşı Taraf (Davalı) : … Vekili : … İstemin …

Read More »

İdarece Poz Numarası Verilerek Açıklanması İstenen İş Kalemleri Bakımından Anılan Poza İlişkin Formülün Kullanılması Gerektiği

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2017/936 E.  ,  2017/1829 K “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:2017/936 Karar No:2017/1829 Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : Vekili : Karşı Taraf (Davalı) : Mevlana Bulvarı (Konya Yolu), No:186 Balgat / ANKARA Vekili : Av. F. Meltem …

Read More »