Home / ihale

ihale

ihale takip işlemleri

İlanda olmayan hususlarla ilgili şikayet süresi ihale dokümanının satın alınmasından başlar

Karar No              : 2019/MK-60 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/340949 İhale Kayıt Numaralı “15 Temmuz Şehitler Köprüsü İle Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde, Gişe Sahalarında, Köprülerin Bağlantı Yollarında Seyyar Düşey Trafik İşaretlemesi Yapılması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 31.07.2018 tarihinde yapılan 2018/340949 İKN’li “15 Temmuz Şehitler Köprüsü …

Read More »

Sözleşme Tasarısında Mevzuata Aykırı Hususların Tespit Edilmesi Hâlinde İtiraza Konu Edilebilmesi

Sözleşme Tasarısında Mevzuata Aykırı Hususların Tespit Edilmesi Hâlinde İtiraza Konu Edilebilmesi Teklif Vermeye Engel Teşkil Edip Etmediğinden Bağımsız Olarak İtiraza Konu Edilebilmesi Karar No              : 2019/MK-80 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/417473 İhale Kayıt Numaralı “3Ncü Bölge Kapsamında 01/01/2019-31/12/2020 Tarihleri Arasında Olmak Üzere (24 Ay) Toplam 529 İşçi (510 İşçi+19 Engelli İşçi) …

Read More »

Sunulan Fiyat Teklifinin Meslek Mensubu Tarafından Değil Serbest Muhasebeci Tarafından İmzalanmış Olması

Sunulan Fiyat Teklifinin Meslek Mensubu Tarafından Değil Serbest Muhasebeci Tarafından İmzalanmış Olması Fiyat Teklifinin Yetkili Servis Yerine Yetkili Satıcıdan Alınmış Olması Sigorta Giderinde Değerleme Yapılmamış Olması Karar No              : 2019/UH.I-272 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/366632 İhale Kayıt Numaralı “Süpürme Ve Temizlik” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Konak Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri …

Read More »

İstekli Sıfatı Bulunmayan Başvurucunun İtirazen Şikayet Yoluna Gidemeyeceği

KAMU İHALE KURULU KARARI Başvuru Ehliyeti Diğer Hizmet İhaleleri Karar No              : 2016/UH.III-2560 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/343554 İhale Kayıt Numaralı “Yeşil Alanların ve Refüjlerin Bitkisel, Yapısal, Tesisat, Yapım Bakım, Onarım Temizlik ve Peyzaj Düzenleme” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Hatay Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 29.09.2016 tarihinde açık …

Read More »

İddianın Zeyilname Öncesindeki Teknik Şartname Düzenlemelerine Yönelik Olduğu

AŞIRI DÜŞÜK

KAMU İHALE KURUMU KARARI Zeyilname Malzemeli Yemek Alım Aşırı Düşük İtirazen Şikayet Başvurusu Toplantı No        : 2019/006 Gündem No      : 46 Karar Tarihi         : 30.01.2019 Karar No              : 2019/UH.II-173 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/556070 İhale Kayıt Numaralı “2019-2020 Yılları İçin (24 Aylık) Yemek Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Bingöl …

Read More »

İhale Bilgi ve Belgelerin Gizliliği

İhale süreciyle alakalı tüm işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleriyle tekliflerin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin ifşa edilemeyeceği hususu Kamu İhale Kanununun 61. Maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre, sadece isteklilerin sundukları teklifler değil, belli bir ihaleyle ilgili olarak aynı kanunun 10. Maddesi kapsamında mali ve …

Read More »

İhale Teklif Gizliliği

4734 sayılı Kanunun 36. maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ihaleye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 unuc maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan …

Read More »

İhalede Yaklaşık Maliyetin Tespiti ve Gizliliği

Kamu ihalelerinde en ucuzun değil en iyisinin alınması ilke olarak benimsenmiş olmakla birlikte, herhangi bir idare zararına yol açmamak adına ayrıntılı bir fiyat araştırması yaparak, işin yaklaşık maliyetinin isabetli ve gerçeğe en yakın şekilde saptanması da önemli bir husustur. Kanunun yaklaşık maliyet konusundaki bu yaklaşımı, rekabet, gizlilik, eşitlik, ihtiyaçların uygun …

Read More »

İhale Manevi Unsur

Failin psikolojik alanında yer alan ve öngörülerine dahil olan unsurlar suçun manevi unsurlarıdır. Manevi unsur fiil ile fail arasındaki psikolojik bağdır. Suçun bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmesi kasttır. Kast manevi unsurun tipik türüdür. İhaleye fesat karıştırma suçunun taksirli hali düzenlenmemiştir. Bu suç kasten işlenebilen bir suçtur. İlgili maddenin 2. Fıkrasının d …

Read More »

İhale Maddi Unsur

İhaleye fesat karıştırma suçunun gerçekleşebilmesi için, ilgili mevzuatına ve buna göre hazırlanması gereken şartnamesine uygun bir ihaleye fesat karıştırılmış olması aranır. Fesat karıştırma geniş anlamıyla; failin, ihale süreci boyunca herhangi bir davranışının, ihale sürecinin normal akışının, usulüne uygun yürüyüşünün etkilenmesine, değişmesine, ihalenin amacına ulaşmasının engellenmesine sebep olmasıdır. Ancak suçun oluşabilmesi …

Read More »
HEMEN ARA