Home / YAPIM AŞIRI DÜŞÜK

YAPIM AŞIRI DÜŞÜK

YAPIM AŞIRI DÜŞÜK

Yeni Fiyat Tespitinde İdarede Veya Diğer İdarelerde Mevcut Olan Ve Yeni İş Kalemine Benzerlik Gösteren İş Kalemlerine Ait Analizlerin Kullanılması Yoluna Gidilmesi

Kamu İdaresi Türü Diğer Özel Bütçeli İdareler Yılı 2016 Dairesi 4 Karar No 176 İlam No 120 Tutanak Tarihi 1.3.2018 Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar …………. yüklenimindeki ………işinde; yeni birim fiyatının tespitinde kamu zararına sebebiyet verildiği iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede; Söz konusu işte ABB/37-Y poz numaralı “Asfalt …

Read More »

İdare Tarafından İhale Tarihinde Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasıyla Birlikte Gizliliğinin Ortadan Kalkması

KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2019/003 Gündem No : 39 Karar Tarihi : 09.01.2019 Karar No : 2019/UY.I-51 BAŞVURU SAHİBİ: Cevdet ALBAYRAK,   İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü,   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/471940 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 7 Bölge Müdürlüğü Tünelleri İle Tesislerine Ait Aydınlatma, Bakım Ve Onarım İşlerinin Yapılması İşi” …

Read More »

Fiyat teklifi ekinde imza sahiplerinin yetki belgeleri ve imza sirkülerinin sunulması gerekli değildir.

Toplantı No : 2018/053 Gündem No : 41 Karar Tarihi : 26.09.2018 Karar No : 2018/UY.II-1766 BAŞVURU SAHİBİ: Cihan İnş. Taah. Nak. ve Tic. Ltd. Şti., İHALEYİ YAPAN İDARE: Ula Belediye Başkanlığı, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/324322 İhale Kayıt Numaralı “Ula Huzurevi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Ula Belediye Başkanlığı tarafından 23.07.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ula …

Read More »

Vekalette yetki bulunmak şartıyla özel ortak pilot ortağı temsilen iş ortaklığı beyannamesini imzalamaya yetkilidir.

KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2018/067 Gündem No : 28 Karar Tarihi : 12.12.2018 Karar No : 2018/UY.II-2040 BAŞVURU SAHİBİ: Kar Kardelen İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.  VEKİLİ: Av. Ali Yüksel ÖZMEN,  İHALEYİ YAPAN İDARE: Nusaybin Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü,  BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/356459 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Cadde ve Sokaklarda …

Read More »

İş kalemine sunulan teklifin fiyat dışı unsur olarak belirlenmesi halinde puanlamanın yaklaşık maliyet oranları ile uyumlu olması gerekir.

KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2019/003 Gündem No : 39 Karar Tarihi : 09.01.2019 Karar No : 2019/UY.I-51 BAŞVURU SAHİBİ: Cevdet ALBAYRAK,   İHALEYİ YAPAN İDARE: Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü,   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/471940 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 7 Bölge Müdürlüğü Tünelleri İle Tesislerine Ait Aydınlatma, Bakım Ve Onarım İşlerinin Yapılması İşi” …

Read More »

İptal Edilen İhalede Gerçekleştirilen İhale İşlemlerine Karşı Yapılan Başvuru Hakkında İnceleme Yapılmasına Gerek Bulunmadığı

2018/9537 İhale Kayıt Numaralı “Tavşanlı – Emet Devlet Yolu Km: 26+560 – 51+750 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Bsk) ve Çeşitli İşler İkmal İnşaatı İşi” İhalesi – Tarih: 26.04.2018 – No: 2018/UY.I-845 Toplantı No: 2018/024 Gündem No: 53 Karar Tarihi: 26.04.2018 Karar No: 2018/UY.I-845 Şikayetçi: Tic. A.Ş., İhaleyi Yapan İdare: ölge Müdürlüğü, Başvuruya …

Read More »