xxxx
Home / ihale / İhale Bilgi ve Belgelerin Gizliliği

İhale Bilgi ve Belgelerin Gizliliği

İhale süreciyle alakalı tüm işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleriyle tekliflerin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerin ifşa edilemeyeceği hususu Kamu İhale Kanununun 61. Maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye göre, sadece isteklilerin sundukları teklifler değil, belli bir ihaleyle ilgili olarak aynı kanunun 10. Maddesi kapsamında mali ve ekonomik, mesleki ve teknik yeterliğin tespiti için sunulan belgeler de gizli tutulması gereken belgelerdendir. Bu belgelerdeki bilgilerin başkalarına ulaşmasını sağlamak suretiyle de 235/2-b maddesinde düzenlenmiş olan suç işlenebilecektir.
Tekliflerle alakalı olup da gizli kalması gereken bilgileri açıklayan bizzat ihale görevlisi olabileceği gibi bizzat teklif sahibi de olabilir ya da dışarıdan üçüncü bir kişi dahi olabilir. Tekliflerle ilgili olup gizli kalması gereken bilgileri başkalarına ulaştıran herhangi bir kişi suçun faili olacaktır.
Tekliflerle alakalı olup mevzuata ve şartnameye göre gizli kalması gereken bilgiler başkalarına icrai bir hareketle ulaştırılabileceği gibi ihmali bir hareket ile de ulaştırılabilir. Buna göre, vakıf olduğu gizli bilgileri yazılı veya sözlü olarak başkalarına ulaştıran kişi icrai hareketle bu suçu işlemiş olacaktır. Buna karşın, gizli bilgileri içeren belgeleri kasten başkalarının ulaşabileceği yerlere bırakmakla da suç işlenebilecektir.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İstekli Sıfatı Bulunmayan Başvurucunun İtirazen Şikayet Yoluna Gidemeyeceği

KAMU İHALE KURULU KARARI Başvuru Ehliyeti Diğer Hizmet İhaleleri Karar No              : 2016/UH.III-2560 BAŞVURUYA KONU …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

HEMEN ARA