İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN BENZER İŞE UYGUN OLMAMASI

Şartnamede Fiyat Farkı Verilmeyeceğinin Belirtilmesine Rağmen Buna İlişkin Düzenleme Yapılması

İŞ DENEYİM BELGESİNE KONU İŞİN AKARSU DEBİLERİNİN ÖLÇÜMÜNE; TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİNİN İSE VERİ KAYDINA YÖNELİK OLDUĞU GÖRÜLDÜĞÜNDEN HER İKİ BELGENİN DE SU YÖNETİM SİSTEMİ ALTYAPISININ OLUŞTURULMASINI BÜTÜNÜYLE KAPSAMADIĞI DEĞERLENDİRİLEREK İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN BENZER İŞE UYGUN OLMADIĞI SONUCUNA VARILMIŞ OLUP DÜZELTİCİ İŞLEM GEREKLİLİĞİ DOĞURMUŞTUR.

Read More »

GELİŞMİŞ YOĞUN BAKIM MEKANİK VENTİLATÖR CİHAZI İHALESİNDE, FİRMADAN DEMOSTRASYON TALEP EDİLMEDEN SADECE DOSYADAKİ EVRAKLARLA KARAR VERİLMESİ HAKKANİYETE AYKIRIDIR

Şartnamede Araç ve İş Makinelerine İlişkin Günlük Km veya Çalışma Saatine Dair Bilgi Verilmemesi

GELİŞMİŞ YOĞUN BAKIM MEKANİK VENTİLATÖR CİHAZI İLE İLGİLİ OLARAK FİRMADAN DEMOSTRASYON TALEP EDİLMEKSİZİN SADECE İHALE DOSYASINDA SUNULAN EVRAKLAR ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME YAPILMASI VE SUNULAN DELİLLER DEĞERLENDİRİLMEDEN BİR KARARA BAĞLANMASI REKABET, ADALET VE TARAFSIZLIK İLKELERİ İLE ÇELİŞTİĞİ VE TEKLİF EDİLEN CİHAZ TEKNİK ŞARTNAME’YE UYGUN OLMADIĞI İÇİN BU KONUDA TEKNİK YETKİNLİĞE SAHİP KURULUŞLARIN GÖRÜŞLERİ ALINARAK DÜZELTİCİ İŞLEM YAPILMALIDIR.

Read More »

TEKNİK ŞARTNAME’NİN TEMEL İLKELERE AYKIRILIKLAR İÇERMESİ

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

TEKNİK ŞARTNAME’NİN, ALIMI YAPILACAK İŞ MAKİNALARININ KULLANIM AMAÇLARI ESAS ALINARAK VE ULUSAL/ULUSLARARASI TEKNİK STANDARTLARA DAYANILARAK BELİRLENMEDİĞİ VE BELİRLENEN TEKNİK ÖZELLİKLERİN DÜNYACA KABUL GÖRMÜŞ STANDARTLARINDAN FARKLI OLDUĞU İÇİN SADECE BELLİ MARKA İŞ MAKİNALARININ TEKLİF EDİLEBİLMESİNE İMKAN TANIDIĞI VE BU DURUMUN TEKNİK ŞARTNAME’DE İHALEYE BELİRLİ MARKA TEKLİF EDEN İSTEKLİLERİN KATILIMINI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE OLUP, YERLİ MALI TEKLİF EDİLMESİNE ENGELLEYİCİ NİTELİKTE OLDUĞU ŞEKLİNDE TEMEL İLKELERE AYKIRILIKLAR İÇERMESİ.

Read More »
Bize ulaşın