Home / 2018 / Aralık

Monthly Archives: Aralık 2018

İptal Edilen İhalede Gerçekleştirilen İhale İşlemlerine Karşı Yapılan Başvuru Hakkında İnceleme Yapılmasına Gerek Bulunmadığı

2018/9537 İhale Kayıt Numaralı “Tavşanlı – Emet Devlet Yolu Km: 26+560 – 51+750 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Bsk) ve Çeşitli İşler İkmal İnşaatı İşi” İhalesi – Tarih: 26.04.2018 – No: 2018/UY.I-845 Toplantı No: 2018/024 Gündem No: 53 Karar Tarihi: 26.04.2018 Karar No: 2018/UY.I-845 Şikayetçi: Tic. A.Ş., İhaleyi Yapan İdare: ölge Müdürlüğü, Başvuruya …

Read More »

İptal Edilen İhalede Gerçekleştirilen İhale İşlemlerine Karşı Yapılan Başvuru Hakkında İnceleme Yapılmasına Gerek Bulunmadığı

2018/9537 İhale Kayıt Numaralı “Tavşanlı – Emet Devlet Yolu Km: 26+560 – 51+750 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Bsk) ve Çeşitli İşler İkmal İnşaatı İşi” İhalesi – Tarih: 26.04.2018 – No: 2018/UY.I-845 Toplantı No: 2018/024 Gündem No: 53 Karar Tarihi: 26.04.2018 Karar No: 2018/UY.I-845 Şikayetçi: Tic. A.Ş., İhaleyi Yapan İdare: ölge Müdürlüğü, Başvuruya …

Read More »

Sözleşme Giderlerine İlişkin Aşırı Düşük Açıklamalarının Kanuni Yükümlülükleri De Karşılamaya Yeterli Olup Olmadığının İncelenmesi

yapım aşırı düşük

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2016/4755 E.  ,  2017/279 K. “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:2016/4755 Karar No:2017/279 Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : Vekili : Karşı Taraf (Davalı) : Vekili : Davalı İdare Yanında Müdahil : Vekili : İstemin Özeti : Ankara …

Read More »

Şikâyet Süresinin Kesinleşen İhale Kararının Tebliğ Edildiği Tarihten Başlaması

yapım aşırı düşük

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2016/4887 E.  ,  2017/222 K. ihale, süre “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No : 2016/4887 Karar No : 2017/222 Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : Vekili : … Karşı Taraf (Davalı) : … Vekili : … İstemin Özeti …

Read More »

EPDK Tarafından Yayımlanan Fiyatların Altında Sunulan Açıklamaların Kabul Edilmeyeceğine İlişkin Tebliğ Hükmünün İptali

yapım aşırı düşük

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2017/464 E.  ,  / K. “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No : 2017/464 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : …İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Vekili : … Davacı Yanında Müdahil : Vekili : 1425. Cad., No:32/90 Çukurambar …

Read More »

Faturanın maliyeti tevsik amacıyla değil hizmetin özgünlüğünü ortaya koymak için sunulmuş olması

yapım aşırı düşük

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2017/799 E.  ,  2017/1446 K. ihale, bilgi yönetim sistemi, aşırı düşük teklif açıklaması “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:2017/799 Karar No:2017/1446 Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : … Vekilleri : … Karşı Taraf (Davalı) : … Vekili : … İstemin …

Read More »

İdarece Poz Numarası Verilerek Açıklanması İstenen İş Kalemleri Bakımından Anılan Poza İlişkin Formülün Kullanılması Gerektiği

yapım aşırı düşük

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2017/936 E.  ,  2017/1829 K “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:2017/936 Karar No:2017/1829 Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : Vekili : Karşı Taraf (Davalı) : Mevlana Bulvarı (Konya Yolu), No:186 Balgat / ANKARA Vekili : Av. F. Meltem …

Read More »

İsteklinin İşçilik Maliyetine İlişkin Emekli Aylığı Alması Ve İşi Şahsen Yürütecek Olması Nedeniyle İşçilik Giderine İlişkin Bir Maliyet Öngörmemesinin Mevzuata Uygun Olmadığı

2018/284823 İhale Kayıt Numaralı “27 Adet Araç Kiralama” İhalesi – Tarih: 14.08.2018 – No: 2018/UH.II-1538 Toplantı No: 2018/046 Gündem No: 50 Karar Tarihi: 14.08.2018 Karar No: 2018/UH.II-1538 Şikayetçi: İhaleyi Yapan İdare: BAŞVURU SAHİBİ: Ersin AYCİL, İHALEYİ YAPAN İDARE: Erzurum Su Kanal İdaresi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/284823 İhale Kayıt Numaralı “27 …

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın