Home / 2020 / Haziran

Monthly Archives: Haziran 2020

İddia Yönünden Davalı İdarece İşin Esası Hakkında İnceleme Yapılması Gerekirken Süre Yönünden İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddedilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemin Bu Kısmında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı

araç kiralama ihalesi

Karar No              : 2020/MK-133 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/664212 İhale Kayıt Numaralı “24 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtımı Ve Sonrası Hizmeti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/664212 ihale kayıt numaralı “24 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtımı ve Sonrası Hizmeti …

Read More »

İhale Dokümanında Akıllı Telefon Ve En Az 4 GB İnternete Sahip Mobil Hat İstenmekle Birlikte, Kaç Adet İstendiğinin Sayı Olarak Belirtilmediği

Karar No              : 2020/MK-134 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/520675 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü İstanbul(Çamlıca) – Düzce(Gümüşova) Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü Dahil Küçük Kurtarıcı Ve Kamyonetler İle Sürücüsü Ve Yardımcısı Dahil Vinçli Kamyonların Çalıştırılması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından …

Read More »

İhale Sürecine Katıma İstek Ve İradesini Ortaya Koymuş Olan Davacının İhale Sürecindeki Hukuka Aykırı İşlem Veya Eylemler Nedeniyle Bir Hak Kaybına Veya Zarara Uğradığını Veya Zarara Uğramasının Muhtemel Olduğunu İddia Ederek İhalelere Yönelik Başvuru Yollarını Kullanma Hakkının Bulunduğu

aşırı düşük teklif

Karar No              : 2020/MK-134 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/520675 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü İstanbul(Çamlıca) – Düzce(Gümüşova) Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü Dahil Küçük Kurtarıcı Ve Kamyonetler İle Sürücüsü Ve Yardımcısı Dahil Vinçli Kamyonların Çalıştırılması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından …

Read More »

İhaleyi Düzenleyen Kurumun Bağlı Olduğu Bakanlığın Davaya Müdahil Olarak Katılmasının Gerektiği

Ceza Dairesi 2017/3122 E. ,  2019/339 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi KATILANLAR      : Hazine, Ereğli (Konya) … SUÇ       : İhaleye fesat karıştırma, zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele …

Read More »

Hazine İle İlgili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Zarar Göreni Oldukları

Aşırı Düşük Teklif

Ceza Dairesi 2016/8905 E. ,  2018/9730 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ       : İhaleye fesat karıştırma HÜKÜM               : Beraat Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Sanıklar hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan kamu davası açıldığı, 3628 sayılı Yasanın 17 ve 18. maddelerine göre Hazine ile …

Read More »

idarenin başvuru sahibi isteklinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alarak yapmış olduğu açıklamayı, hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğunu belirtmeden

aşırı düşük teklif

Karar No              : 2020/UY.II-1055 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/548489 İhale Kayıt Numaralı “(Eskişehir-Sarıcakaya) Ayr Sakarıılıca-Mihalgazi İl Yolu Km: 0+000-24+500 Arası Yol Yapımı  Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprüler ve Üstyapı Yapılması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 04.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “(Eskişehir-Sarıcakaya) Ayr Sakarıılıca-Mihalgazi …

Read More »

İtirazen Şikayet Başvurusunda Yer Alan İddialar Bakımından Süresinde İdareye Yapılmış Usulüne Uygun Bir Başvurudan Söz Edilemeyeceği

yapım aşırı düşük

Karar No              : 2020/UM.II-1046 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/72810 İhale Kayıt Numaralı “Aferez Seti ve Kemik İliği Toplama Seti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 13.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Aferez Seti ve Kemik İliği Toplama Seti Alımı” ihalesine …

Read More »

Sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinin Anılan Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlilerin Tamamını Göstermemesi

yaklaşık maliyet hesabı

Karar No              : 2020/MK-130 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/231508 İhale Kayıt Numaralı “Kemalpaşa Ayr- Salihli-Uşak-Devlet Yolu (Km:11+500 – 215+000 Arası ) Muhtelif Kesimlerde Bsk Kaplama Onarımı Ve Takviye Tabakası Yapılması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/231508 İhale Kayıt Numaralı “Kemalpaşa Ayr- Salihli-Uşak-Devlet Yolu …

Read More »

Şirket Ortağının T.C. Kimlik Numarası Tevsik Edilememişse De, Bu Durumun İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

Karar No              : 2020/MK-127 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/654563 İhale Kayıt Numaralı “Belediye Sınırları Dahilinde İlçe Merkezleri Ve Kırsal Alanlarda Bsk Yol Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2019/654563 ihale kayıt numaralı “Belediye Sınırları Dahilinde İlçe Merkezleri ve Kırsal …

Read More »

Şirketi Temsil Ve İlzama Yetkili Müdürün Atanma İşlemine Dair Ticaret Sicil Gazetesinin Sunulmamış Olması

Aşırı Düşük Teklif

Karar No              : 2020/UH.I-1006 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/101979 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanları Dâhilinde Bulunan Karayolları Kavşaklarının ve Kent Ormanlarının Islahı Bakım (Kısmi Zamanlı)” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 24.03.2020 tarihinde açık …

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın