Home / 2020 / Temmuz

Monthly Archives: Temmuz 2020

İhaleye Katılan İsteklilere İlişkin Teklif Kapsamında Sunulan Belgelerin Bir Başka İstekli İle Paylaşılması

İhaleye Katılan İsteklilere İlişkin Teklif Kapsamında Sunulan Belgelerin Bir Başka İstekli İle Paylaşılması Karar No              : 2020/UY.I-1253 KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Yenişehir Belediye Başkanlığı Spor Hizmetleri İşletme Müdürlüğü tarafından 28.05.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Spor Tesisi Yapımı İkmal” ihalesine ilişkin olarak Namık Kadan – Keban Isı Sanayi İmalat …

Read More »

Genel Tatil Günlerinde Çalışmalar İdari Şartnamede Asgari Ücret Fiyat Farkı Ödeneceğine Dair Ek Düzenleme Olmaksızın Mevcut Düzenlemeye Dayanarak Fiyat Farkı Ödenmesi Gerekmektedir

Genel Tatil Günlerinde Çalışmalar İdari Şartnamede Asgari Ücret Fiyat Farkı Ödeneceğine Dair Ek Düzenleme Olmaksızın Mevcut Düzenlemeye Dayanarak Fiyat Farkı Ödenmesi Gerekmektedir Yılı          2011 Dairesi  5 Karar No              1 İlam No                2 Tutanak Tarihi   18.10.2012 Fiyat farkı ………….. Şti. yüklenimindeki 2011 yılı işletme ve iştirakler daire başkanlığına bağlı birimlerde vasıflı …

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – Yaklaşık Maliyet

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması –  Yaklaşık Maliyet Karar No              : 2019/MK-64 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/690996 İhale Kayıt Numaralı “(Denizli – Uşak) Ayr – Çivril – Dinar Yolu Km: 0+000 – 37+653,74 Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprü, Üstyapı Ve Bsk İşleri” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 2. Bölge …

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının İdare Tarafından Eksik İncelenmiş Olması

Aşırı Düşük Teklif

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının İdare Tarafından Eksik İncelenmiş Olması Karar No              : 2019/MK-360 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/326463 İhale Kayıt Numaralı “Mudanya-(Bursa- Gemlik) Ayr Yolu Km: 2+740-24+136 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üst Yapı (Bsk) Ve Köprü İşleri İkmal İnşaatı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları Genel Müdürlüğü, 14. …

Read More »

İkmal İnşaatı İhalesi – Değerlendirme Dışı Bırakılma

Aşırı Düşük Teklif

İkmal İnşaatı İhalesi – Değerlendirme Dışı Bırakılma Karar Tarihi         : 08.07.2020 Karar No              : 2020/UY.II-1186 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/167996 İhale Kayıt Numaralı “Karabük İli Eskipazar İlçesi 80 Öğrencilik Pansiyon İkmal İnşaatı Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Karabük İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 08.05.2020 tarihinde açık ihale …

Read More »

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “ithal” ibaresi “ithalat” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 6 – (1) …

Read More »

Kurul Kararına İtiraz Niteliğinde Başvuru

Kurul Kararına İtiraz Niteliğinde Başvuru Karar Tarihi         : 08.07.2020 Karar No              : 2020/UH.II-1198 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/544179 İhale Kayıt Numaralı “İzmir İli Atık Su Şebeke Hatlarının Temizliği ve Görüntülenmesi İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından 19.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile …

Read More »

İhale Dokümanında Ortakların Tamamının T.C. Kimlik Numarasının Teklif Kapsamında Sunulması Zorunluluğunun Bulunmadığı

Aşırı Düşük Teklif

İhale Dokümanında Ortakların Tamamının T.C. Kimlik Numarasının Teklif Kapsamında Sunulması Zorunluluğunun Bulunmadığı Karar No              : 2020/MK-152 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/619091 İhale Kayıt Numaralı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmet Alımı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Bornova Belediyesi Personel Anonim Şirketi tarafından yapılan 2019/619091 ihale kayıt numaralı “İş Sağlığı ve …

Read More »

İhale Dokümanında Yemeklerin İçerisine Konulacak Olan Çiğ Girdi Malzemelerinin Cins Ve Miktarları Hususunda Çelişkiler Bulunması

İhale Dokümanında Yemeklerin İçerisine Konulacak Olan Çiğ Girdi Malzemelerinin Cins Ve Miktarları Hususunda Çelişkiler Bulunması Karar No              : 2020/MK-150 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/664254 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüz Ve Bağlı Sağlık Tesisler İçin Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Gaziantep İl …

Read More »

İdarece Yeni Karar Verilmesi Durumunda İddiaların Yeni Oluşan Hukuki Duruma Göre İncelenmesinin Gerekliliği

Aşırı Düşük Teklif

İdarece Yeni Karar Verilmesi Durumunda İddiaların Yeni Oluşan Hukuki Duruma Göre İncelenmesinin Gerekliliği Karar No              : 2020/MK-149 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/534380 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atık Toplama Ve Nakli İçin Kullanılacak Araçların Kiralanması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/534380 ihale kayıt …

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın