Home / 2020 / Ekim

Monthly Archives: Ekim 2020

TÜRK GIDA KODEKSİ HAZIRLAMA YÖNETMELİĞİ

yemek aşırı düşük

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal Gıda Kodeks Komisyonunun oluşumu, çalışma usul ve esasları ile gıda kodeksi hazırlama usul ve esaslarını düzenlemektir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve …

Read More »

Kazan Hidrofor veya Paket Hidrofor Seti Montaj – Demontaj İşi İhalesi

yapım aşırı düşük

Kazan Hidrofor veya Paket Hidrofor Seti Montaj – Demontaj İşi İhalesi Karar Tarihi         : 21.10.2020 Karar No              : 2020/UH.II-1732 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/412853 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa İli; İlçe Merkezleri ve Kırsal Mahallelerine 1000 Lt ve 2000 Lt Kazan Hidrofor veya Paket Hidrofor Seti Montaj – Demontaj İşi” İhalesi KURUM …

Read More »

Araç Kiralanması İhalesi

yapım aşırı düşük

Araç Kiralanması İhalesi Karar Tarihi         : 21.10.2020 Karar No              : 2020/UH.II-1733 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/285115 İhale Kayıt Numaralı “7 Adet Sürücüsü İle Birlikte 8 Adet Araç Kiralanması” İhalesi (2.KISIM) KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi tarafından 02.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “7 Adet …

Read More »

Başvurunun Şekil Yönünden Reddine Dair Kik Kararı

Başvurunun Şekil Yönünden Reddine Dair Kik Kararı Karar No              : 2020/UH.IV-1340 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/302032 İhale Kayıt Numaralı “01/09/2020 – 31/12/2022 Tarihleri Arası 28 Ay Süreyle Sürücüsüz Araç Kiralama” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Kadıköy Belediye Başkanlığı Destek ve Tedarik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 23.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen …

Read More »

Yazıda Önemli Teklif Bileşenlerinin Tereddüde Mahal Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği

Yazıda Önemli Teklif Bileşenlerinin Tereddüde Mahal Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği Karar No              : 2019/UH.I-505 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/695572 İhale Kayıt Numaralı “Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Güncelleme, Bakım ve Destek” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 15.02.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi …

Read More »

Şikâyet Başvurusunun İncelenmesi Aşamasında Kamu İhale Kurumu’nca Teknik Hususlarla İlgili Olarak İhtisas Sahibi Kamu Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Gerçek Kişilerin Görüşüne Başvurulabileceği

Şikâyet Başvurusunun İncelenmesi Aşamasında Kamu İhale Kurumu’nca Teknik Hususlarla İlgili Olarak İhtisas Sahibi Kamu Veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Gerçek Kişilerin Görüşüne Başvurulabileceği Karar No              : 2020/MK-237 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/8251 İhale Kayıt Numaralı “Hastanemiz Çeşitli Kliniklerinde Kullanılmak Üzere Sarf Malzeme Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Kâtip …

Read More »

İhtiyaçların Uygun Şartlarla Karşılanaması Ve Kaynakların Verimli Kullanılmasının Sağlanaması

İhtiyaçların Uygun Şartlarla Karşılanaması Ve Kaynakların Verimli Kullanılmasının Sağlanaması Karar No              : 2020/MK-238 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/722853 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralanması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/722853 ihale kayıt numaralı “Araç Kiralanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Aydoğanlar Otomotiv …

Read More »

İş Deneyim Belgesinin Düzenlenme Koşulları

İş Deneyim Belgesinin Düzenlenme Koşulları Karar No              : 2017/MK-10 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/113720 İhale Kayıt Numaralı “Çankırı Ilgaz 8 Derslikli Ortaokul” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Çankırı Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 04.05.2016 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan 2016/113720 ihale kayıt numaralı “Çankırı Ilgaz 8 Derslikli Ortaokul” …

Read More »

İhale Konusu İş Tanımı Ve Benzer İş Kavramları

İhale Konusu İş Tanımı Ve Benzer İş Kavramları Karar No              : 2014/UH.III-2909 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/43831 İhale Kayıt Numaralı “1 Adet 16 Kişilik Minibüs İle Personel Nakliyesi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) Altınkaya HES İşletme Müdürlüğü tarafından 27.05.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan …

Read More »

Akaryakıt Bayilerinin İl Bazında EPDK Tarafından Açıklanan En Düşük Fiyatları

Akaryakıt Bayilerinin İl Bazında EPDK Tarafından Açıklanan En Düşük Fiyatları Karar No              : 2020/MK-234 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/712664 İhale Kayıt Numaralı “Nevşehir – Aksaray Devlet Yolu Km: 23+788 – 78+760 Arası Yapım” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2019/712664 ihale …

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın