Home / 2021 / Şubat

Monthly Archives: Şubat 2021

Kurum Tarafından İhale Komisyonunun Yerine Geçerek Resen İnceleme Sonucunu Doğuracak Şekilde Baştan Sona Yeniden İncelenmesi Talebinin Kabul Edilmeyeceği

Aşırı Düşük Teklif

Kurum Tarafından İhale Komisyonunun Yerine Geçerek Resen İnceleme Sonucunu Doğuracak Şekilde Baştan Sona Yeniden İncelenmesi Talebinin Kabul Edilmeyeceği Karar No              : 2021/UH.I-446 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/625837 İhale Kayıt Numaralı “154-400 Kv’lik Enerji İletim Hatlarının Periyodik Kontrol, Bakım-Onarım ve Arızalarının Giderilmesi Hizmeti” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. …

Read More »

Ara Öğün Menüsünün Yalnızca İki Örnek Olarak Hazırlanmasının İhaledeki İstekli Olabileceklerin Teklifini Hazırlaması Hususunda Tereddüte Yol Açabileceği

Aşırı Düşük Teklif

Ara Öğün Menüsünün Yalnızca İki Örnek Olarak Hazırlanmasının İhaledeki İstekli Olabileceklerin Teklifini Hazırlaması Hususunda Tereddüte Yol Açabileceği Karar No              : 2021/MK-70 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/517799 İhale Kayıt Numaralı “Karaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ve Ermenek Devlet Hastanesine 36 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme,Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN …

Read More »

Ayrıca İşin Niteliğinin Gerekli Olmadığı Bu Tür İhalelerde Makine Ve Ekipmanın “Kendi Malı” Olarak İstenmesi Ülkemizde Gereksiz Bir Araç Parkının Oluşmasına Yol Açacağı

Aşırı Düşük Teklif

Ayrıca İşin Niteliğinin Gerekli Olmadığı Bu Tür İhalelerde Makine Ve Ekipmanın “Kendi Malı” Olarak İstenmesi Ülkemizde Gereksiz Bir Araç Parkının Oluşmasına Yol Açacağı Karar No              : 2021/MK-66 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/396024 İhale Kayıt Numaralı “Kanal Açma Hizmet Alımı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon …

Read More »

Gıda Rasyonu Ve Gıda Malzemeleri Teknik Şartnamesi Düzenlemeleri Arasında Bir Çelişki Bulunmaması

yaklaşık maliyet hesabı

Gıda Rasyonu Ve Gıda Malzemeleri Teknik Şartnamesi Düzenlemeleri Arasında Bir Çelişki Bulunmaması Karar No              : 2021/UH.II-377 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/659980 İhale Kayıt Numaralı “İl Müdürlüğümüze Bağlı Yatılı Kuruluşlarımızın 2021 Mali Yılı 10 Aylık Mamul Yemek Hizmet Alımı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl …

Read More »

Teknik Şartnamede Düzenlenen Yeterlik Kriterinin Tereddüte Sebebiyet Vermesi

Teknik Şartnamede Düzenlenen Yeterlik Kriterinin Tereddüte Sebebiyet Vermesi Karar No              : 2019/MK-49 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/468717 İhale Kayıt Numaralı “2018/2019 Öğretim Yılı Hendek İlçesi Taşıma Kapsamındaki 518 Lise Ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerine Malzeme Dâhil Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü …

Read More »

Yiyecek Yardımının Yemek Verme Yerine, Para İle Temsil Edilen Araçlar (Ticket) Vasıtasıyla Yapılması

Yiyecek Yardımının Yemek Verme Yerine, Para İle Temsil Edilen Araçlar (Ticket) Vasıtasıyla Yapılması Dairesi  7 Dosya No            41556 Tutanak No        43991 Tutanak Tarihi   17.1.2018 KONU: Yiyecek yardımının yemek verme yerine, para ile temsil edilen araçlar (ticket) vasıtasıyla yapılması. 206 sayılı İlamın 13. maddesiyle; … Belediyesi personeline yiyecek yardımının yemek verme …

Read More »

SABANCI ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Sabancı Üniversitesinin 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile …

Read More »

İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu – Biyosidal Ürün Alım ve Uygulaması İhalesi

yapım aşırı düşük

İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu – Biyosidal Ürün Alım ve Uygulaması İhalesi Karar No              : 2021/MK-60 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/6115 İhale Kayıt Numaralı “Başıboş Sokak Hayvanlarının Toplatılması, Rehabilite Edilmeleri, Barındırılmaları İle Biyosidal Ürün Alımı Ve Uygulaması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Sivas Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/6115 …

Read More »

İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bu Bilgi Eksikliğinin Tamamlatılması

İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bu Bilgi Eksikliğinin Tamamlatılması Karar No              : 2021/MK-55 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/159396 İhale Kayıt Numaralı “Aydın Didim Devlet Hastanesi 75 Yataklı Ek Bina Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/159396 ihale kayıt …

Read More »

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETLERİNDE BULUNAN İŞLETMELERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK CİRO KAYBI DESTEĞİ PROGRAMI VE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Koronavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek programına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5/2/2021 tarihli ve …

Read More »
Bize ulaşın