xxxx
Home / ARAÇ KİRALAMA AŞIRI DÜŞÜK / Aşırı Düşük Açıklamasında Araçların MTV Giderinin İşin Süresini Kapsayacak Şekilde Tevsik Edilmesi Gerektiği

Aşırı Düşük Açıklamasında Araçların MTV Giderinin İşin Süresini Kapsayacak Şekilde Tevsik Edilmesi Gerektiği

Karar No              : 2019/UH.I-405

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/631902 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Personel Taşıma İşi İhalesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Hatay T Tipi Kapalı Kampüs Açık Cezaevi Müdürlüğü tarafından 07.01.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2019 Yılı Personel Taşıma İşi İhalesi”ne ilişkin olarak Hatay Ses Öztur Turizm Nakliyat Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Giyim ve İthalat İhracat Ltd. Şti.nin 05.02.2019 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.02.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.02.2019 tarih ve 7291 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.02.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/205 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan istekli Çiçek Titus Tur. Sey. Eml. İth. İhr. İnş. Ulu. Nak. Tek. Ürü. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığı, şöyle ki;

  1. d) Açıklamada motorlu taşıtlar vergisi, aracın muayene gideri ve egzoz gazı emisyon ölçüm giderinin doğru hesaplanmadığı ve bu giderleri tevsik eden belgelerin açıklamanın ekinde sunulmadığı,

  1. d) Sözleşme Tasarısı’nda ihale konusu işin süresinin 14.01.2019-31.12.2019 tarihleri olarak belirtildiği görülmüştür.

Anılan istekli tarafından motorlu taşıtlar vergisi giderini tevsik etmek için Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi sayfasından alınan çıktının, aracın muayene ile egzoz gazı emisyon ölçüm giderleri için ise TÜVTÜRK’ün internet sayfasından alınan çıktıların sunulduğu görülmüştür.

Bununla birlikte istekli tarafından hesaplama yapılırken araç başına aylık MTV giderinin hesaplandığı ve 10 ay ile çarpılarak MTV için 2.595,00 TL’ye, muayene için 1.600,20 TL’ye ve egzoz emisyonu için 275,40 TL’ye ulaşıldığı, işin toplam süresinin 11 ay 18 gün olduğu, ancak yapılan açıklamada işin süresi dikkate alındığında araçlara ait MTV, muayene ve egzoz emisyonu ölçüm giderlerinin işin süresini kapsayacak şekilde tevsik edilmesi gerektiğinden 10 ay üzerinden hesaplanmasının uygun olmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Çiçek Titus Tur. Sey. Eml. İth. İhr. İnş. Ulu. Nak. Tek. Ürü. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin reddedilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine, Oybirliği ile karar verildi.

Aşırı Düşük Teklif

Check Also

Aşırı Düşük Teklif

Aşırı Düşük Teklif Hakkında Merak Edilen Konular

Aşırı Düşük Teklif Hakkında Merak Edilen Konular İçindekiler Aşırı Düşük Teklif Savunma Nedir?. 2 Aşırı …

Call Now ButtonBize ulaşın