Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı / Ayran Ve Maden Suyu Gramajı – Sağlıklı Teklif Oluşturulmasını Engelleyici Bir Aykırılık Bulunmaması

Ayran Ve Maden Suyu Gramajı – Sağlıklı Teklif Oluşturulmasını Engelleyici Bir Aykırılık Bulunmaması

Ayran Ve Maden Suyu Gramajı – Sağlıklı Teklif Oluşturulmasını Engelleyici Bir Aykırılık Bulunmaması

Karar No              : 2021/UH.I-835

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/88266 İhale Kayıt Numaralı “2021 Yılı 01 Nisan -31 Aralık Dönemi Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı- Dağıtımı- Servis ve Sonrası Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 29.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021 Yılı 01 Nisan -31 Aralık Dönemi Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı- Dağıtımı- Servis ve Sonrası Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Osmanlı Kurumsal Hizmetler Danışmanlık A.Ş.nin 23.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 24.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 02.04.2021 tarih ve 17504 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.04.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/622 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Ayran ve maden suyu ürünlerinin Teknik Şartname’nin farklı yerlerinde kg ve lt olarak belirlenmesinin fiyat ve özgül ağırlık olarak birbirinden farklılık arz edeceğinden çelişkiye yol açtığı ve sağlıklı teklif oluşturulmasına engel teşkil ettiği,

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Gıda maddelerinin evsaflarının belirlendiği Özel Teknik Şartname’nin “7.İçecek Grubu” başlıklı “Maden Suyu/Soda (Doğal mineralli su)” maddesinde “2. 200 ml’lik cam şişelerde %100 doğal ve 1. Kalite olmalıdır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “10. Süt ve Süt ürünleri” başlıklı “Bardak Ayran” maddesinde “Ayran ambalajları bardak formunda ve 200 ml’lik olmalıdır.” düzenlemesi yapılmıştır.

İdarece yapılan şikayete konu Teknik Şartname düzenlemeleri incelendiğinde, ayran ve maden suyu gramajlarına yönelik çelişki yaratacak herhangi bir farklılığa rastlanılmamış olup, başvuru sahibi tarafından dilekçesinde Teknik Şartname’nin hangi düzenlemelerinin çelişki oluşturduğunun açıkça ortaya konulmadığı da dikkate alındığında, yapılan düzenlemelerde sağlıklı teklif oluşturulmasını engelleyici bir aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın