Basın duyuruları
Home / İhale Danışmanlığı

İhale Danışmanlığı

Fiyat Teklifi Alınan Firmaların Ticaret Sicil Gazetesine Atıf Yapılarak Faaliyet Alanlarının Fiyat Teklifine Konu Girdileri Kapsadığı Sonucuna Varıldığı Yalnızca Ticaret Siciline Bakılmak Suretiyle Faaliyet Alanının Tespit Edilmesinin Tek Başına Yeterli Olmadığı, Fiyat Teklifi Alınan ”C 30/37 Beton Harcı Gri Renkte, Normal Hazır Beton Harcı Girdisi” İçin Firma Tarafından Alım/Satımının Yapılıp Yapılmadığı Hususu Da Araştırılarak, Fatura Ve Benzeri Gibi Dayanak Belgeler İstenilmek Suretiyle İnceleme Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği

Karar No              : 2020/MK-115 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/242882 İhale Kayıt Numaralı “Kangal – Çetinkaya Ayr – Divriği Devlet Yolu Km: 42+080-56+670 Arası İkmal Ve Yellice Kavşağı(Km:37+550) İle Km:41+690-42+080 Arası Heyelan Islahı Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/242882 ihale kayıt numaralı “Kangal …

Read More »

İdarece İstekliye Tebliğ Edilen Analiz Formatında Belirtilen Makinenin Teknik Özelliklerine Uygun Olarak Açıklanmaması

Karar No              : 2020/MK-111 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/170651 İhale Kayıt Numaralı “Bozüyük-Bilecik-Mekece Yolu Onarım İşi Yapılması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/170651 İhale Kayıt Numaralı  “Bozüyük-Bilecik-Mekece Yolu Onarım İşi Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Seda İnşaat Tic. Mad. ve San. A.Ş. – İz Grup …

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Fiyat Teklifi Veren Firma Tarafından Gerek Duyulan Bilgi Ve Belgelerin “Ticari Sır” Gerekçesiyle Gönderilmemesi

Karar No : 2020/UH.II-887 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/692926 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı İçin Çekici ve Semitreyler Kiralanması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 24.01.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020 Yılı İçin Çekici ve Semitreyler Kiralanması” ihalesine …

Read More »

Araç Kiralama İhalesi – Aşırı Düşük Savunmasında HGS Tevsiki

Karar No              : 2020/UH.II-890 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/1761 İhale Kayıt Numaralı “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 11.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” ihalesine ilişkin …

Read More »

Davacının Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Açıklaması İstenilen İs Kalemlerinden Fiyat Teklifi İle Açıklanan 18 İs Kaleminden 14’ünün Ortağı Olduğu Tüzel Kişiliği Haiz Sermaye Şirketinden Aldığı Fiyat Teklifi İle Açıklama Yapmasında Herhangi Bir Engel Bulunmadığı

Karar No              : 2020/MK-107 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/534954 İhale Kayıt Numaralı “Şehir Geneli Yağmursuyu Hatlarının Bakım Ve Onarım Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/534954 ihale kayıt numaralı “Şehir Geneli Yağmursuyu Hatlarının Bakım Ve Onarım Yapım İşi” ihalesine ilişkin …

Read More »

Üstyapı İnşaat İşleri Yapım İşi İhalesi – Kişinin Faaliyet Alanına Yönelik Tespit Yapılamadığı

Karar No              : 2020/UY.II-888 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/393626 İhale Kayıt Numaralı “Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli 6Blhdyolu Km:7+750 – 107+800 Arasında Muhtelif Kesimlerde Meydana Gelen Heyelanların Islahı İşleri İle Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İnşaatı (İkmal) İşleri Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 17.09.2019 tarihinde açık ihale …

Read More »

Davacı Şirketin Başvurusunun İs Makinelerinin Edinim Bedellerinin Üçüncü Kişilerden Fiyat Teklifi Alınarak Açıklanamayacağından Bahisle Reddine İlişkin Dava Konusu Kurul Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmamaktadır

Karar No              : 2020/MK-109 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/231508 İhale Kayıt Numaralı “Kemalpaşa Ayr- Salihli-Uşak-Devlet Yolu (Km:11+500 – 215+000 Arası ) Muhtelif Kesimlerde Bsk Kaplama Onarımı Ve Takviye Tabakası Yapılması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/170651 İhale Kayıt Numaralı  “Kemalpaşa Ayr- Salihli-Uşak-Devlet Yolu …

Read More »

Sahip Olunması Açısından Daha Kapsamlı Şartlar Aranan K1 Belgesi Yerine K1* Belgesinin De Kabul Edilebilecek Olmasına Rağmen Teknik Şartnamede Yer Verilmemesinin İhaleye Katılımı Kısıtlayıcı Nitelik Arz Ettiği

Karar No              : 2020/MK-96 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/328478 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü Araç Kiralama” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: SGK İzmir İl Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/328478 ihale kayıt numaralı “Sürücülü Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Özdecan Turizm Taşımacılık ve Seyahat Acentaları Tic. ve San. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda …

Read More »

KTO-KARATAY ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlerin ihaleleri ile kamu kurum …

Read More »
Call Now ButtonHEMEN ARA