Basın duyuruları
Home / İhale Danışmanlığı

İhale Danışmanlığı

Yaklaşık Maliyet Hesabı Belli Olmadığından Sınır Değer Hesabının Yapılamayacağı ve Kesin Teminat Miktarının Belirsiz Olduğu İddiası

yaklaşık maliyet hesabı

İdare Tarafından Yaklaşık Maliyetin Hazırlandığı Dolayısıyla Sınır Değerin Hesabının Yapılabileceği ve İstekli Tarafından Sözleşme İmzalanmadan Önce Verilecek Kesin Teminat Miktarının Belirli Olduğu Görülmüştür.

Read More »

İhale Konusu İş Kapsamında Çalıştırılması İstenen Araçlara İlişkin Olarak Katalog veya Broşür Türü Belgelerin Sunulması İstenmesi İdarenin Takdir Yetkisi Dahilindedir

araç kiralama aşırı düşük

İhale Konusu İş Kapsamında Çalıştırılması İstenen Araçlara İlişkin Olarak Katalog veya Broşür Türü Belgelerin Sunulması İstenmesi İdarenin Takdir Yetkisi Dahilindedir.

Read More »

Fiyat Teklifinde Yer Alan Çimento Cinsinin İhale Dokümanında Yer Alan Analiz Girdisindeki Çimento Cinsiyle Aynı Özellikte Olmadığı İddiası

yapım aşırı düşük

Portland Çimentosu Girdisi İçin Alınan Fiyat Teklifinin İhale Dokümanı Kapsamındaki Analiz Formatına Uygun Olmadığı Görülmüştür.

Read More »

İstekliler Tarafından Sunulan İşletme Kayıt Belgelerinde Belirtilen Faaliyet Konularının Şartnamede Düzenlenen Faaliyet Konuları Kapsamında Yer Almadığı İddiası

hizmet aşırı düşük

İşletme Kayıt Belgelerinde Belirtilen Faaliyet Konularının Şartname Maddesi Gereğince Faaliyet Konuları Kapsamında Yer Aldığı Görülmüştür.

Read More »

Araç Kiralama Hizmet İhalesi İçin Sunulan Öğrenci Taşıma Hizmet İhalesine İlişkin İş Deneyim Belgesinin Benzer İş Olarak Değerlendirilmesi Mümkün Değildir

araç kiralama hizmeti

İstekli Tarafından Sunulan Öğrenci Taşıma Hizmeti İşine İlişkin İş Deneyim Belgesinin İhale Konusu İş Ve İdarece Belirlenen Benzer İş Olan Araç Kiralama İş Tanımı Kapsamında Değerlendirilemeyeceği Anlaşıldığından Teklif Değerlendirme Dışı Bırakılması Gerekmektedir.

Read More »

Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Çarpım Ve Toplamlarda Aritmetik Hata Olması Durumunda İsteklinin Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılır

Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki Çarpım Ve Toplamlarda Aritmetik Hata Olması Durumunda İsteklinin Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılır.

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın