xxxx
Home / HİZMET AŞIRI DÜŞÜK / Hakedişten Doğan Damga Vergisi Sözleşmenin İfası Süresince Ortaya Çıkacağından Sözleşme Gideri Olarak Değerlendirilemeyeceği

Hakedişten Doğan Damga Vergisi Sözleşmenin İfası Süresince Ortaya Çıkacağından Sözleşme Gideri Olarak Değerlendirilemeyeceği

İçerikte neler var?

KAMU İHALE KURUL KARARI

  • Hakedişten Doğan Damga Vergisi
  • Önemli Maliyet Bileşenleri
  • Sözleşme Giderinin Kapsamı

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/583762 İhale Kayıt Numaralı “2019-2020 Yılı Personel Servis Araçları Kiralaması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Milli Savunma Bakanlığı İzmit İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı tarafından 12.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2019-2020 Yılı Personel Servis Araçları Kiralaması” ihalesine ilişkin olarak Körfez Tur. Seyh. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 31.12.2018 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.01.2019 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2019 tarih ve 1753 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2019 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2019/64 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Genç Tur. Nak. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı şöyle ki;

-Hakedişten doğan damga vergisine yönelik bir açıklamada bulunulmadığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

  1. a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
  2. b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
  3. c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

Kurum, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti 8’inci maddede öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin bu maddede öngörülen açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkilidir. İhale komisyonu bu maddenin uygulanmasında Kurum tarafından yapılan düzenlemeleri esas alır.” hükmü,

İdarece açıklama istenilen önemli maliyet bileşeni olarak belirlenen sözleşme giderini oluşturan bileşenlerin, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından açıklandığı, hakedişten doğan damga vergisinin sözleşmenin ifası süresince ortaya çıkacağı, bu nedenle sözleşme gideri olarak değerlendirilemeyeceği, genel gider içerisinde değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varıldığından anılan istekli tarafından yapılan açıklamanın kamu ihale mevzuatı açısından aykırılık teşkil etmediği ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Check Also

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması – Kik Kararı

Başvuru Dilekçesinin Başvuruya Yetkili Olan Kişilerce İmzalanmamış Olması  – Kik Kararı Karar No              : 2020/UH.IV-1448 …

Call Now ButtonBize ulaşın