Recent Posts

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğini Ortaya Koyan Başkaca Somut Bilgi Ve Belge Dosyaya Sunulamamış Olması

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğini Ortaya Koyan Başkaca Somut Bilgi Ve Belge Dosyaya Sunulamamış Olması Karar No              : 2021/MK-75 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/408602 İhale Kayıt Numaralı “Muğla Marmaris 125 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN …

Read More »

Kurum Tarafından İhale Komisyonunun Yerine Geçerek Resen İnceleme Sonucunu Doğuracak Şekilde Baştan Sona Yeniden İncelenmesi Talebinin Kabul Edilmeyeceği

Kurum Tarafından İhale Komisyonunun Yerine Geçerek Resen İnceleme Sonucunu Doğuracak Şekilde Baştan Sona Yeniden İncelenmesi Talebinin Kabul Edilmeyeceği Karar No              : 2021/UH.I-446 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/625837 İhale Kayıt Numaralı “154-400 Kv’lik Enerji İletim Hatlarının Periyodik Kontrol, Bakım-Onarım ve Arızalarının Giderilmesi Hizmeti” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. …

Read More »

Ara Öğün Menüsünün Yalnızca İki Örnek Olarak Hazırlanmasının İhaledeki İstekli Olabileceklerin Teklifini Hazırlaması Hususunda Tereddüte Yol Açabileceği

Ara Öğün Menüsünün Yalnızca İki Örnek Olarak Hazırlanmasının İhaledeki İstekli Olabileceklerin Teklifini Hazırlaması Hususunda Tereddüte Yol Açabileceği Karar No              : 2021/MK-70 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/517799 İhale Kayıt Numaralı “Karaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ve Ermenek Devlet Hastanesine 36 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme,Dağıtım Ve Sonrası Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN …

Read More »

Ayrıca İşin Niteliğinin Gerekli Olmadığı Bu Tür İhalelerde Makine Ve Ekipmanın “Kendi Malı” Olarak İstenmesi Ülkemizde Gereksiz Bir Araç Parkının Oluşmasına Yol Açacağı

Ayrıca İşin Niteliğinin Gerekli Olmadığı Bu Tür İhalelerde Makine Ve Ekipmanın “Kendi Malı” Olarak İstenmesi Ülkemizde Gereksiz Bir Araç Parkının Oluşmasına Yol Açacağı Karar No              : 2021/MK-66 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/396024 İhale Kayıt Numaralı “Kanal Açma Hizmet Alımı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon …

Read More »

Gıda Rasyonu Ve Gıda Malzemeleri Teknik Şartnamesi Düzenlemeleri Arasında Bir Çelişki Bulunmaması

Gıda Rasyonu Ve Gıda Malzemeleri Teknik Şartnamesi Düzenlemeleri Arasında Bir Çelişki Bulunmaması Karar No              : 2021/UH.II-377 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/659980 İhale Kayıt Numaralı “İl Müdürlüğümüze Bağlı Yatılı Kuruluşlarımızın 2021 Mali Yılı 10 Aylık Mamul Yemek Hizmet Alımı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Çorum Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl …

Read More »

Teknik Şartnamede Düzenlenen Yeterlik Kriterinin Tereddüte Sebebiyet Vermesi

Teknik Şartnamede Düzenlenen Yeterlik Kriterinin Tereddüte Sebebiyet Vermesi Karar No              : 2019/MK-49 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/468717 İhale Kayıt Numaralı “2018/2019 Öğretim Yılı Hendek İlçesi Taşıma Kapsamındaki 518 Lise Ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerine Malzeme Dâhil Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Hendek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü …

Read More »

Yiyecek Yardımının Yemek Verme Yerine, Para İle Temsil Edilen Araçlar (Ticket) Vasıtasıyla Yapılması

Yiyecek Yardımının Yemek Verme Yerine, Para İle Temsil Edilen Araçlar (Ticket) Vasıtasıyla Yapılması Dairesi  7 Dosya No            41556 Tutanak No        43991 Tutanak Tarihi   17.1.2018 KONU: Yiyecek yardımının yemek verme yerine, para ile temsil edilen araçlar (ticket) vasıtasıyla yapılması. 206 sayılı İlamın 13. maddesiyle; … Belediyesi personeline yiyecek yardımının yemek verme …

Read More »

SABANCI ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Sabancı Üniversitesinin 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri ile …

Read More »

İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu – Biyosidal Ürün Alım ve Uygulaması İhalesi

İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu – Biyosidal Ürün Alım ve Uygulaması İhalesi Karar No              : 2021/MK-60 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/6115 İhale Kayıt Numaralı “Başıboş Sokak Hayvanlarının Toplatılması, Rehabilite Edilmeleri, Barındırılmaları İle Biyosidal Ürün Alımı Ve Uygulaması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Sivas Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/6115 …

Read More »

İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bu Bilgi Eksikliğinin Tamamlatılması

İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bu Bilgi Eksikliğinin Tamamlatılması Karar No              : 2021/MK-55 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/159396 İhale Kayıt Numaralı “Aydın Didim Devlet Hastanesi 75 Yataklı Ek Bina Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/159396 ihale kayıt …

Read More »

YİYECEK VE İÇECEK HİZMETİ FAALİYETLERİNDE BULUNAN İŞLETMELERE KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE VERİLECEK CİRO KAYBI DESTEĞİ PROGRAMI VE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Koronavirüs (Covid-19) salgınından faaliyetlerinin kısıtlanması nedeniyle zarar gören yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek ciro kaybı destek programına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5/2/2021 tarihli ve …

Read More »

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değerin Hesaplanmasında Kullanılacak R katsayısına İlişkin Duyuru

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 38 inci maddesinin son fıkrasında, Kamu İhale Kurumunun, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama ölçütleri belirlemeye, ihalenin bu maddede öngörülen açıklama …

Read More »

Sorgulama Yapılırken İsteklilerin Yapacakları Açıklamalara Esas Olacak Önemli Teklif Bileşenlerinin Ayrıntılı Olarak Belirlenmesi Gerektiği

Sorgulama Yapılırken İsteklilerin Yapacakları Açıklamalara Esas Olacak Önemli Teklif Bileşenlerinin Ayrıntılı Olarak Belirlenmesi Gerektiği Karar No              : 2021/MK-49 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/268858 İhale Kayıt Numaralı “154-400 Kv Toplam 668 Adet Trafo Merkezinin 3. Etap Olarak 38 Kısım Halinde İşletilmesi İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. …

Read More »

İsteklinin İşte Çalıştıracağı Tüm Personelini Aylık SGK Prim Ödeme Belgelerini İbraz Etmesi Gerektiği

İsteklinin İşte Çalıştıracağı Tüm Personelini Aylık SGK Prim Ödeme Belgelerini İbraz Etmesi Gerektiği Karar No : 2021/MK-45 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2013/135357 İhale Kayıt Numaralı “01,01,2014 – 31,12,2014 Tarihleri Arasında Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez Ve Bağlı Birimleri Personeline Malzeme Dâhil Yemek Hazırlama, Dağıtım Ve Sonrası Sunumu” İhalesi KURUM TARAFINDAN …

Read More »

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/4/2005 tarihli ve 25796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Askere gidiş ve dönüşlerini belgelendirmeleri kaydıyla askerlik süresince üyelik ödentilerinden muaf tutulurlar.” MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü …

Read More »
Call Now ButtonHEMEN ARA