Recent Posts

Ticaretle Uğraşan Gerçek Kişi Tacirlerin Ve Ticari Şirketlerin İhale Konusu Alanda Faaliyet Göstermediği Gerekçesiyle Teklifleri Değerlendirme Dışı Bırakılamaz

6102 Sayılı Kanun'a Göre, Ticaretle Uğraşan Gerçek Kişi Tacirlerin Ve Ticari Şirketlerin Ana Sözleşmelerinde Yazılı Olan İştigal Konuları Dışında Faaliyette Bulunmalarına Engel Bulunmadığı Dikkate Alındığında, İhaleye Teklif Verebileceklerin Belirlenmesinde Yeterlik Şartları Dışında Faaliyet Alanıyla Sınırlandırılması Mümkün Bulunmamaktadır.

Read More »