Recent Posts

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMANLIĞI İLE DENİZCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/3/2013 tarihli ve 28600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ç) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi …

Read More »

İhaleyi Yapan İdare Tarafından Hazırlanan İhale Şartnamesinde Teslim Tarihlerine İlişkin Düzenleme Yapılmamış Olması

İhaleyi Yapan İdare Tarafından Hazırlanan İhale Şartnamesinde Teslim Tarihlerine İlişkin Düzenleme Yapılmamış Olması Karar No              : 2020/MK-269 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/126948 İhale Kayıt Numaralı “Yenidoğan Yoğun Bakım Birimine 30 Kalem Sarf Malzeme Alımı İhalesi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan 2020/126948 ihale …

Read More »

İhalede 8 Adet İhale Dokümanı İndirilmiş Olmasına Karşın İhaleye Sadece Bir İsteklinin Katılmış Olması – İhalenin İptali

İhalede 8 Adet İhale Dokümanı İndirilmiş Olmasına Karşın İhaleye Sadece Bir İsteklinin Katılmış Olması – İhalenin İptali Karar No              : 2020/UH.II-1809 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/420296 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tedavi Özellikli İşlem Karşılığı Radyoterapi Tedavi Cihazı ve Ek Donanımları Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN …

Read More »

İdareye Şikâyet Başvurusunda Dile Getirilmeyen Hususların İtirazen Şikâyet Başvurusuna Konu Edilemeyeceğ

İdareye Şikâyet Başvurusunda Dile Getirilmeyen Hususların İtirazen Şikâyet Başvurusuna Konu Edilemeyeceğ Karar No              : 2020/UH.II-1836 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/431350 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Hizmet Aracı Kiralama İşi (Sürücü ve Yakıt Hariç)” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Esenyurt Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü tarafından 21.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muhtelif …

Read More »

İhtiyaca Konu Hizmet İçin Yeniden İhaleye Çıkılması Durumunda Muhtemel İstekliler Tarafından Sunulacak Teklif Fiyatlarının Daha Düşük Olacağı Gerekçesiyle İhalenin İptal Edilemeyeceği

İhtiyaca Konu Hizmet İçin Yeniden İhaleye Çıkılması Durumunda Muhtemel İstekliler Tarafından Sunulacak Teklif Fiyatlarının Daha Düşük Olacağı Gerekçesiyle İhalenin İptal Edilemeyeceği Karar No              : 2020/UH.I-1854 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/498568 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Sızıntı Suyu Nakli Hizmet Alım İşi” İhalesi (2.KISIM) KURUMCA YAPILAN İNCELEME: İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. Ve …

Read More »

İlgili Nakliye Girdisinin İdarenin Açıklama İsteme Yazısının Ekinde Yer Alan Analiz Formatlarında Belirlenmiş Mesafe Dışında Mesafeler Kullanılarak Açıklanmış Olması

İlgili Nakliye Girdisinin İdarenin Açıklama İsteme Yazısının Ekinde Yer Alan Analiz Formatlarında Belirlenmiş Mesafe Dışında Mesafeler Kullanılarak Açıklanmış Olması Karar No             : 2020/MK-268 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/449599 İhale Kayıt Numaralı “Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun Bahçe Kavşağı – Gaziantep Doğu Kavşağı , Gaziantep Doğu Kavşağı – 9 Bölge Sınırı Arasında Ve Gaziantep Çevre …

Read More »

Plentler Ve Konkasör Grubu İçin Kapasite Raporu Yerine Ekspertiz Raporu Verildiği Gerekçesiyle Davacıların Tekliflerinin Değerlendirme Dışı Bırakılmasında Hukuka Aykırıdır

Plentler Ve Konkasör Grubu İçin Kapasite Raporu Yerine Ekspertiz Raporu Verildiği Gerekçesiyle Davacıların Tekliflerinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Hukuka Aykırıdır   Karar No             : 2020/MK-267 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/671375 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Çeşme Ayr -Balıklıova-Mordoğan- Karaburun Yolu (Km:0+000-51+090) Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları Ve Üst Yapı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN …

Read More »

Teknik Şartnamede Tek Bir Ürüne Yönlendirme Olduğu İddiası

Teknik Şartnamede Tek Bir Ürüne Yönlendirme Olduğu İddiası Karar No              : 2020/UH.II-1808 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/420296 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tedavi Özellikli İşlem Karşılığı Radyoterapi Tedavi Cihazı ve Ek Donanımları Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği tarafından 02.10.2020 …

Read More »

Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması Durumunda İhaleye Yönelik Başvuru Yollarının Kullanılabileceği

Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması Durumunda İhaleye Yönelik Başvuru Yollarının Kullanılabileceği Karar No              : 2019/MK-308 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/152961 İhale Kayıt Numaralı “Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Ve Bünyesinde Bulunan Havalimanları İle Havalimanlarına Bağlı Seyrüsefer Yardımcı İstasyonlarına 01/07/2019-30/06/2021 Tarihleri Arasında Toplam 3634 Personelle Özel Güvenlik” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: …

Read More »

Teknik Şartnamenin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Teknik Şartnamenin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası Karar No              : 2020/UH.II-1808 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/420296 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tedavi Özellikli İşlem Karşılığı Radyoterapi Tedavi Cihazı ve Ek Donanımları Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği tarafından 02.10.2020 …

Read More »

Hizmet işleri genel şartnamesine aykırı olarak ödeme süresi belirlenmiş olması

Karar No : 2020/UH.II-1799     Karar No : 2020/UH.II-1799 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/459686 İhale Kayıt Numaralı “24 (Yirmidört) Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi   KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından 09.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 (Yirmidört) Aylık Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Dağıtım …

Read More »

Tutanaklarının Gerçekliğinin İlgili Meslek Mensubu İle İlgili Mükelleften Temin Edilecek Belgeler İle Bir Değerlendirme Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği

  Tutanaklarının Gerçekliğinin İlgili Meslek Mensubu İle İlgili Mükelleften Temin Edilecek Belgeler İle Bir Değerlendirme Yapılarak Karar Verilmesi Gerektiği Karar No              : 2020/Mk-263 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/370771 İhale Kayıt Numaralı “”(Kahta-Narince)Ayr-Damlacık Ayril Yolu Km:0+000-13+700 Arası Kesiminin Yapım İşi”” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: ARAR: arayolları 8.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/370771 …

Read More »

İlkelere Uygun Olarak İhale İşlemlerinin Yerine Getirilmemesi Durumunda Kanunla İdareye Tanınan İhaleyi İptal Yetkisinin Kullanılması Gerektiği

İlkelere Uygun Olarak İhale İşlemlerinin Yerine Getirilmemesi Durumunda Kanunla İdareye Tanınan İhaleyi İptal Yetkisinin Kullanılması Gerektiği Karar No              : 2020/MK-258 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/198033 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul Mezarlıklarının Parselasyonu, Rehabilitasyonu,Lahit Ve Mezar Üst Yapısı Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Mezarlıklar Daire Başkanlığı …

Read More »

Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılan Bir Firmanın Kabul Edilmeyen Teklifi İle Davacının Kabul Edilen Teklifinin Mukayesesi

Teklifi Değerlendirme Dışı Bırakılan Bir Firmanın Kabul Edilmeyen Teklifi İle Davacının Kabul Edilen Teklifinin Mukayesesi Karar No              : 2020/MK-238 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/722853 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralanması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/722853 ihale kayıt numaralı “Araç Kiralanması …

Read More »

Sağlık Net Sistemi – İhalenin İptali

Sağlık Net Sistemi – İhalenin İptali Karar No              : 2020/UH.I-1760 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/463594 İhale Kayıt Numaralı “2021-2022-2023 Mali Yılları (36 Aylık) Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmeti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından 13.10.2020 tarihinde açık …

Read More »
Call Now ButtonHEMEN ARA