Basın duyuruları

Recent Posts

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında İhale Tarihinden Önceki Son 12 Ay İçinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Geçerli Olan Fiyatlara Dair Yazının İhale Tarihinden Sonraya Ait Olmasının Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebi Olmadığı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında İhale Tarihinden Önceki Son 12 Ay İçinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Geçerli Olan Fiyatlara Dair Yazının İhale Tarihinden Sonraya Ait Olmasının Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebi Olmadığı Karar No              : 2020/MK-139 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/528581 İhale Kayıt Numaralı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Mevlevihane’Sinde Sabah Yemeği (Çorba) …

Read More »

Başvurusunun Ehliyet Yönünden Reddedilmesi – İdare Mahkemesi Kararı

Başvurusunun Ehliyet Yönünden Reddedilmesi – İdare Mahkemesi Kararı Karar No              : 2020/MK-137 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/344195 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan 36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (Sbys) Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/344195 ihale kayıt numaralı …

Read More »

Yemek Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Sütün Tam Yağlı Olarak Açıklanmamış Olması

Karar No              : 2019/UH.II-391 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/591260 İhale Kayıt Numaralı “Gümüşhane Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların Mamul Yemek”  İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Gümüşhane Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 20.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Gümüşhane Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler …

Read More »

Yemek İhalesi – İhale Dokümanında Yemek Gramajlarının Verilmemiş Olması

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/523462 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri İşi Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimliği tarafından 19.11.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri İşi Hizmet Alımı” ihalesine …

Read More »

İddia Yönünden Davalı İdarece İşin Esası Hakkında İnceleme Yapılması Gerekirken Süre Yönünden İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddedilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemin Bu Kısmında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı

Karar No              : 2020/MK-133 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/664212 İhale Kayıt Numaralı “24 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtımı Ve Sonrası Hizmeti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/664212 ihale kayıt numaralı “24 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtımı ve Sonrası Hizmeti …

Read More »

İhale Dokümanında Akıllı Telefon Ve En Az 4 GB İnternete Sahip Mobil Hat İstenmekle Birlikte, Kaç Adet İstendiğinin Sayı Olarak Belirtilmediği

Karar No              : 2020/MK-134 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/520675 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü İstanbul(Çamlıca) – Düzce(Gümüşova) Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü Dahil Küçük Kurtarıcı Ve Kamyonetler İle Sürücüsü Ve Yardımcısı Dahil Vinçli Kamyonların Çalıştırılması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından …

Read More »

İhale Sürecine Katıma İstek Ve İradesini Ortaya Koymuş Olan Davacının İhale Sürecindeki Hukuka Aykırı İşlem Veya Eylemler Nedeniyle Bir Hak Kaybına Veya Zarara Uğradığını Veya Zarara Uğramasının Muhtemel Olduğunu İddia Ederek İhalelere Yönelik Başvuru Yollarını Kullanma Hakkının Bulunduğu

Karar No              : 2020/MK-134 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/520675 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü İstanbul(Çamlıca) – Düzce(Gümüşova) Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü Dahil Küçük Kurtarıcı Ve Kamyonetler İle Sürücüsü Ve Yardımcısı Dahil Vinçli Kamyonların Çalıştırılması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından …

Read More »

İhaleyi Düzenleyen Kurumun Bağlı Olduğu Bakanlığın Davaya Müdahil Olarak Katılmasının Gerektiği

Ceza Dairesi 2017/3122 E. ,  2019/339 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi KATILANLAR      : Hazine, Ereğli (Konya) … SUÇ       : İhaleye fesat karıştırma, zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele …

Read More »

Hazine İle İlgili Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının İhaleye Fesat Karıştırma Suçunun Zarar Göreni Oldukları

Ceza Dairesi 2016/8905 E. ,  2018/9730 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ       : İhaleye fesat karıştırma HÜKÜM               : Beraat Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü: Sanıklar hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan kamu davası açıldığı, 3628 sayılı Yasanın 17 ve 18. maddelerine göre Hazine ile …

Read More »

idarenin başvuru sahibi isteklinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alarak yapmış olduğu açıklamayı, hangi düzenlemeye aykırılık bulunduğunu belirtmeden

Karar No              : 2020/UY.II-1055 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/548489 İhale Kayıt Numaralı “(Eskişehir-Sarıcakaya) Ayr Sakarıılıca-Mihalgazi İl Yolu Km: 0+000-24+500 Arası Yol Yapımı  Toprak Tesviye, Sanat Yapıları, Köprüler ve Üstyapı Yapılması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından 04.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “(Eskişehir-Sarıcakaya) Ayr Sakarıılıca-Mihalgazi …

Read More »

İtirazen Şikayet Başvurusunda Yer Alan İddialar Bakımından Süresinde İdareye Yapılmış Usulüne Uygun Bir Başvurudan Söz Edilemeyeceği

Karar No              : 2020/UM.II-1046 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/72810 İhale Kayıt Numaralı “Aferez Seti ve Kemik İliği Toplama Seti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Marmara Üniversitesi Rektörlüğü İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 13.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Aferez Seti ve Kemik İliği Toplama Seti Alımı” ihalesine …

Read More »

Sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinin Anılan Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlilerin Tamamını Göstermemesi

Karar No              : 2020/MK-130 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/231508 İhale Kayıt Numaralı “Kemalpaşa Ayr- Salihli-Uşak-Devlet Yolu (Km:11+500 – 215+000 Arası ) Muhtelif Kesimlerde Bsk Kaplama Onarımı Ve Takviye Tabakası Yapılması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/231508 İhale Kayıt Numaralı “Kemalpaşa Ayr- Salihli-Uşak-Devlet Yolu …

Read More »

Şirket Ortağının T.C. Kimlik Numarası Tevsik Edilememişse De, Bu Durumun İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

Karar No              : 2020/MK-127 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/654563 İhale Kayıt Numaralı “Belediye Sınırları Dahilinde İlçe Merkezleri Ve Kırsal Alanlarda Bsk Yol Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2019/654563 ihale kayıt numaralı “Belediye Sınırları Dahilinde İlçe Merkezleri ve Kırsal …

Read More »

Şirketi Temsil Ve İlzama Yetkili Müdürün Atanma İşlemine Dair Ticaret Sicil Gazetesinin Sunulmamış Olması

Karar No              : 2020/UH.I-1006 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/101979 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanları Dâhilinde Bulunan Karayolları Kavşaklarının ve Kent Ormanlarının Islahı Bakım (Kısmi Zamanlı)” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 24.03.2020 tarihinde açık …

Read More »

İsteklilerin Teklif Ettikleri Bedelle O İşi Gerçekleştirip Gerçekleştiremeyeceklerine İlişkin Belirlemenin Mevzuatta Öngörüldüğü Üzere Sadece Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması İle Yapılabileceği

Karar No              : 2020/UH.I-1006 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/101979 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Güney Alanları Bakım Şube Müdürlüğü Sorumluluk Alanları Dâhilinde Bulunan Karayolları Kavşaklarının ve Kent Ormanlarının Islahı Bakım (Kısmi Zamanlı)” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 24.03.2020 tarihinde açık …

Read More »
Call Now ButtonHEMEN ARA