Recent Posts

Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları Kapsamında Sunulan EK-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı Fiyat Teklifinin Dayanağı Olup Tek Başına Kullanılamaz

Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları Kapsamında Sunulan EK-O.6 Satış Tutarı tespit Tutanağı Fiyat Teklifinin Dayanağıdır

Karar No              : 2023/UH.I-561 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1496057 İhale Kayıt Numaralı “Hakkâri İli 13 Adet Okulun Performans Analizinin Yapılması ve Güçlendirme Projeleri Hazırlanması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 30.01.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hakkari İli 13 Adet Okulun Performans Analizinin Yapılması …

Read More »

İsteklilerin Aynı IP Adresi Üzerinden Aynı İhaleye Katılmalarının Rekabeti Ve İhale Kararını Etkileyeceğinden Değerlendirme Dışı Bırakılmaları Gerekmektedir

İsteklilerin Aynı IP Adresi Üzerinden Aynı İhaleye Katılmaları durumu

Karar No              : 2023/UH.II-463 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1431609 İhale Kayıt Numaralı “5 Adet Personel Servisi Kiralama İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tarafından 20.01.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “5 Adet Personel Servisi Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak Coşar61 Tur. Tic. Ltd. …

Read More »

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımında İdarece Yaklaşık Maliyetin Hatalı Hesaplanması İhalenin İptal Sebebidir

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımında İdarece Yaklaşık Maliyetin Hatalı Hesaplanması

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımında İdarece Yaklaşık Maliyetin Hatalı Hesaplanması İhalenin İptal Sebebidir. Karar No              : 2023/UH.I-432 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1485383 İhale Kayıt Numaralı “Yardımcı Ofis Destek Hizmetleri – İşyeri Hekimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hizmeti” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından 13.01.2023 tarihinde …

Read More »

Yeterlik Bilgileri Kriterine İlişkin Bilgi Sunulmadığı Gerekçesiyle İsteklinin İhalenin İkinci Oturumuna Davet Edilmemesi

araç kiralama - yeterlik kriteri

Karar No              : 2023/UH.II-401 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2023/72663 İhale Kayıt Numaralı “Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 2023 Yılı Mart – Nisan Ayları Yakıt Hariç Sürücülü 104 Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 30.01.2023 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen …

Read More »

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde İşçilik Hesaplama Modülünün Kullanılması Zorunlu Mudur?

İşçilik Hesaplama Modülünün Kullanılması Zorunlu Mu

Karar No              : 2023/UH.II-105 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1241011 İhale Kayıt Numaralı “İl Müdürlüğümüz Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 13.12.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İl Müdürlüğümüz Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu” ihalesine ilişkin olarak Hamza Aktürk’ün 21.12.2022 …

Read More »

E-Teklif İhalelerde Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgi ve Belgeler Üzerinden Yeterlik Değerlendirmesi Yapılmalıdır

E-Teklif İhalelerde Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgi ve Belgelerin değerlendirilmesi

Karar No              : 2023/UH.I-32 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1071422 İhale Kayıt Numaralı “TCDD Eryaman Kamu Konutları-Eryaman YHT Gar Arasında 1 Adet 18 Kişi Kapasiteli Araç İle 01-11-2022/31-10-2023 Tarihleri Arası 12 Ay Süre İle Personel Taşıma Hizmet Alım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(TCDD) 2. Bölge …

Read More »

Yapım İşleri İhale Yönetmeliğine Göre Beyan Edilen Belgeler Şekil Şartlarına Uygun Olarak Sunulmalıdır

Beyan Edilen Belgeler Şekil Şartlarına Uygun Olmalıdır

Karar No              : 2022/UY.I-970 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/442003 İhale Kayıt Numaralı “18,000 Ton Sıcak Karışım Asfalt Aşınma Tabakası Alımı, Yapımı ve Onarımı Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Akyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından 31.05.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “18,000 Ton Sıcak Karışım Asfalt Aşınma Tabakası Alımı, …

Read More »

Sınır Değer Katsayısı (R) Hizmetin Niteliğine Göre Kurum Tarafından Belirlenir

sınır değer R katsayısı kurumca belirlenir

Karar No              : 2022/UH.II-1720 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1094056 İhale Kayıt Numaralı “Ege Ordusu Komutanlığı, İs Okl. ve Eğt Mrk. Komutanlığı ve MSÜ Kara Harp Okulu Maltepe Yerlş. Komutanlığı Personel Servis Kiralama Hizmeti İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Ege Ordu K. Milli Savunma Bakanlığı Msb Bağlıları tarafından 28.11.2022 tarihinde açık …

Read More »

Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen Bayilik Lisans Belgelerinin Sözleşme Süresi Boyunca Geçerli Olacak Şekilde Tekliflerin Hazırlanması Gerekir

Bayilik Lisans Belgesinin Sözleşme Süresince Geçerli Olmaması -yeterlik kriteri

Karar No              : 2022/UM.II-1710 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1007264 İhale Kayıt Numaralı “Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü Kalorifer Yakıtı Alım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü tarafından 07.11.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürlüğü Kalorifer Yakıtı Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak …

Read More »

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma Servis Aracı Alımı” İhalesi” KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: MSB İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından 18.11.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “14 Güzergah Personel Taşıma Servis Aracı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çağdaş Kartal Taş. Tur. ve …

Read More »

Beyan Edilen İş Deneyim Belgesinin Şartnameye Uygun Olmadığı İddiası

iş deneyim belgesinin şartnameye uygun olmadığı

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma Servis Aracı Alımı” İhalesi” KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: MSB İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından 18.11.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “14 Güzergah Personel Taşıma Servis Aracı Alımı” ihalesine ilişkin olarak Çağdaş Kartal Taş. Tur. ve …

Read More »

Bilanço Ve Gelir Tablosunun Şartnamede Yer Alan Yeterlik Kriterlerini Karşılamadığı İddiası

Bilanço Ve Gelir Tablosunun Şartnamede Yer Alan Yeterlik Kriterlerini Karşılamaması

Karar No              : 2022/UY.I-969 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/340071 İhale Kayıt Numaralı “Pat Sahası Bakım ve Onarımı Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından 11.05.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Pat Sahası Bakım ve Onarımı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Karen İnşaat …

Read More »

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

İhaleye Konu Malzemelerin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

Karar No              : 2022/UM.II-990 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/224348 İhale Kayıt Numaralı “Aydınlatma Malzemesi Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Daire Başkanlığı Mal Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 20.07.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Aydınlatma Malzemesi Alımı” ihalesine ilişkin olarak İbrahim Fevzi Karadeniz’in 14.07.2016 tarihinde yaptığı …

Read More »

Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranının Şartnamede İstenen Kriteri Karşılamadığı İddiası

bilanço bilgileri yeterlik kriteri

Karar No              : 2022/UY.I-1145 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/597447 İhale Kayıt Numaralı “Avrupa Bölgesi Kayıp-Kaçak ve Basınç Yönetimi Projesi-II” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 26.07.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Avrupa Bölgesi Kayıp-Kaçak ve Basınç Yönetimi Projesi-II” ihalesine ilişkin olarak Halıcı Elektrnk. …

Read More »

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis Etme ve Servis Sonrası Hizmetleri Alımı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından 18.11.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Pişirme Servis Etme ve Servis Sonrası Hizmetleri …

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın