Recent Posts

Teknik Şartname’de Diyaliz Ve Kemoterapi Hastaları İçin Düzenlenen Örnek Menüye Göre Tevsik Yapmak

AŞIRI DÜŞÜK

Teknik Şarntame’de Diyaliz Ve Kemoterapi Hastaları İçin Düzenlenen Örnek Menüye Göre Tevsik Yapmak Karar No              : 2021/UH.I-1121 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/184360 İhale Kayıt Numaralı “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 30 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: …

Read More »

Yemek İhalesinde Normal Kahvaltı Ve Normal Gece Kahvaltısı Tevsiki

Yemek İhalesinde Normal Kahvaltı Ve Normal Gece Kahvaltısı Tevsiki Karar No              : 2021/UH.I-1121 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/184360 İhale Kayıt Numaralı “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 30 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Bolu İl Sağlık Müdürlüğü …

Read More »

Yemek İhalesinde Diyet Yoğurdun Tevsiki

Yemek İhalesinde Diyet Yoğurdun Tevsiki Karar No              : 2021/UH.I-1121 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/184360 İhale Kayıt Numaralı “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 30 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18.05.2021 tarihinde açık …

Read More »

Yemek İhalesinde Ekmek Girdisinin Maliyetinin Tevsiki

Yemek İhalesinde Ekmek Girdisinin Maliyetinin Tevsiki Karar No              : 2021/UH.I-1121 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/184360 İhale Kayıt Numaralı “Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 30 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 18.05.2021 tarihinde …

Read More »

Usulüne Uygun Olmayan Aşırı Düşük Teklif Yazısı

Usulüne Uygun Olmayan Aşırı Düşük Teklif Yazısı Karar No              : 2021/UY.I-1124 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/34864 İhale Kayıt Numaralı “İnş. 25 Referanslı, Gölbaşı Arşiv Binası Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) tarafından 02.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İnş. 25 Referanslı, Gölbaşı …

Read More »

Yeterlik Bilgileri Tablosunun Usulüne Uygun Doldurulmadığı İddiası

Yeterlik Bilgileri Tablosunun Usulüne Uygun Doldurulmadığı İddiası Karar No              : 2021/UY.II-1070 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/127010 İhale Kayıt Numaralı “Bsk Yol Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 30.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bsk Yol Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak …

Read More »

Yeterlik Kriteri Olarak Geçici Teminat Mektubu

Yeterlik Kriteri Olarak Geçici Teminat Mektubu Karar No              : 2021/UY.II-1070 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/127010 İhale Kayıt Numaralı “Bsk Yol Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 30.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bsk Yol Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Yetimoğlu …

Read More »

İhale Dokümanının Yetkisiz Kişilerce İndirilip İmzalandığı İddiası

İhale Dokümanının Yetkisiz Kişilerce İndirilip İmzalandığı İddiası Karar No              : 2021/UY.II-1070 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/127010 İhale Kayıt Numaralı “Bsk Yol Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 30.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bsk Yol Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak …

Read More »

İhale Dokümanı İndirme Ve E-Teklif Verme İşlemlerinin Aynı IP Adresi Üzerinden Yapıldığı İddiası

İhale Dokümanı İndirme Ve E-Teklif Verme İşlemlerinin Aynı IP Adresi Üzerinden Yapıldığı İddiası Karar No              : 2021/UY.II-1070 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/127010 İhale Kayıt Numaralı “Bsk Yol Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 30.03.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bsk …

Read More »

Teknik Şartnamede Araçların Yerli Muhteva Oranına İlişkin Hususunun Yeterlik Kriteri Olarak Değerlendirileceği Yönünde Bir Düzenlemenin Bulunmaması Nedeniyle İhale Konusu İşte Kullanılacak Olan Araçların Bahse Konu Şartname Kapsamındaki Özellikleri Sağlayıp Sağlamadığına İlişkin İncelemenin Sözleşme Aşamasında İncelenmesi Gereken Bir Husus Olduğu Dolayısıyla Tekliflerin Değerlendirilmesi Aşamasında Şikâyete Konu Hususun Değerlendirilemeyeceği

Teknik Şartnamede Araçların Yerli Muhteva Oranına İlişkin Hususunun Yeterlik Kriteri Olarak Değerlendirileceği Yönünde Bir Düzenlemenin Bulunmaması Nedeniyle İhale Konusu İşte Kullanılacak Olan Araçların Bahse Konu Şartname Kapsamındaki Özellikleri Sağlayıp Sağlamadığına İlişkin İncelemenin Sözleşme Aşamasında İncelenmesi Gereken Bir Husus Olduğu Dolayısıyla Tekliflerin Değerlendirilmesi Aşamasında Şikâyete Konu Hususun Değerlendirilemeyeceği Karar No              : …

Read More »

Sınır Değerin Üzerinde Teklif Sunmuş İsteklinin Teklifinin Kalem Bazında İncelenmesinin Mümkün Olmadığı

Sınır Değerin Üzerinde Teklif Sunmuş İsteklinin Teklifinin Kalem Bazında İncelenmesinin Mümkün Olmadığı Karar No              : 2021/UH.II-1072 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/78107 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay ve 7 Ay Süreli Şoförlü ve Şoförsüz Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü tarafından 23.03.2021 tarihinde açık …

Read More »

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Ettiği Bilançosunun Ve Gelir Tablosunun Kriterleri Sağlamadığı İddiası

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Ettiği Bilançosunun Ve Gelir Tablosunun Kriterleri Sağlamadığı İddiası Karar No              : 2021/UH.II-1072 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/78107 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay ve 7 Ay Süreli Şoförlü ve Şoförsüz Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Devlet Su İşleri 8. Bölge Müdürlüğü tarafından 23.03.2021 tarihinde açık …

Read More »

Ticaret Sicil Gazetelerinde, İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri Veya Kurucuları İle Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumun Yer Almadığı İddiası

Ticaret Sicil Gazetelerinde, İlgisine Göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri Veya Kurucuları İle Tüzel Kişiliğin Yönetimindeki Görevlileri Belirten Son Durumun Yer Almadığı İddiası Karar No              : 2021/UH.II-1017 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/1320 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Alım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından …

Read More »

İhale Kapsamında Sunulan İş Deneyim Belgelerinin Teyit Edilmesi Gerektiği, İlgili Belgelerde Yer Alan Tutarların Doğru Olmadığı İddiası

İhale Kapsamında Sunulan İş Deneyim Belgelerinin Teyit Edilmesi Gerektiği, İlgili Belgelerde Yer Alan Tutarların Doğru Olmadığı İddiası Karar No              : 2021/UH.II-1017 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/1320 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Alım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Şükrü Balcı Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından 05.02.2015 tarihinde açık ihale usulü …

Read More »
Call Now ButtonHEMEN ARA