Home / Tag Archives: Birim Fiyat Teklif Cetveli

Tag Archives: Birim Fiyat Teklif Cetveli

İhale Konusu İş Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Olmadığından Çalıştırılacak Personele İlişkin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmaması Mevzuata Aykırı Değildir

İhale Konusu İş Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Olmadığından Personele İlişkin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmaması Mevzuata Aykırı Değildir.

Read More »

Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Her Sayfasını Kaşeleyip İmzalamayan İsteklilerin Teklifinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Gerektiği İddiası

İdarece Teklifi Geçerli Görülen İsteklilerce Teklif Mektubu Ve Eki Birim Fiyat Teklif Cetvellerinin Her Sayfasının Ad-Soyad/Ticaret Unvanı Yazılarak İmzalandığı Tespit Edilmiş İddianın Yerinde Olmadığı Sonucuna Varılmıştır.

Read More »

İhale Kapsamında Yer Alan Teklif Giderleri Araç Maliyetine Dahil Edilerek Açıklandığından Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmasına Gerek Bulunmamaktadır

Aşırı Düşük Teklif

İhale Konusu İşin Araç Kiralanması Hizmet Alımı İşi Olması Dolayısıyla İhale Kapsamında Yer Alan Teklif Giderleri Araç Maliyetine Dahil Edilerek Açıklandığından Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmasına Gerek Bulunmamaktadır.

Read More »

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Alan Farklı Nitelikteki İş Kalemlerinin Aynı İş Kalemi Altında Birleştirilmesinin İsteklilerin Sağlıklı Teklif Vermelerine Engel Teşkil Edeceği İddiası

hizmet aşırı düşük

Personel, Malzeme Ve Diğer Giderlere Ayrı Satır Açılmamasının Mevzuatta Herhangi Bir Aykırılık Sebebi Oluşturmadığı, Belirsizliğe Yol Açmayacağı Ve İhaleye Teklif Verilmesine Engel Teşkil Etmediği Anlaşılmıştır.

Read More »

Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki İş Kalemlerinden Herhangi Birine Teklif Bedeli Sunulmaması Ve Aritmetik Hata Yapılması Sonucunda İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Herhangi Bir Satırdaki İş Kalemine Teklif Bedeli Sunulmaması Ve Aritmetik Hata Yapılması Sonucunda İstekli Değerlendirme Dışı Bırakılır

Read More »

Değerlendirme Dışı Bırakılma – Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Bazı Sayfalarında Kaşe ve İmza Bulunması

Değerlendirme Dışı Bırakılma Teklif Mektubu Birim Fiyat Teklif Cetveli Karar No              : 2019/UM.II-332 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/692121 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Tesisler  Ardahan Devlet ve Göle Devlet Hastanesi Kuru Gıda, Sebze Meyve, Ekmek Alım İhalesi” KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından …

Read More »

İlaç İhalesi – Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yazım Yanlışlığı – Orantılılık İlkesi ve Adil Denge

Adil Denge Orantılılık İlkesi Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Fahiş Hata Danıştay Kararı İdare Mahkemesi Kararı Kamu İhale Kurulu Kararı Yaklaşık Maliyet Karar No              : 2019/MK-68 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/294914 İhale Kayıt Numaralı “836 Kalem İlaç” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılan 2017/294914 …

Read More »

Teknik Şartname’yi Karşılamayan Ürün Teklif Eden İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Gerektiği

KAMU İHALE KURULU KARARI Tıbbi Cihaz Alımı Tıbbi Demirbaş Karar No              : 2019/UM.I-219 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/536417 İhale Kayıt Numaralı “6 Kalem Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 05.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “6 …

Read More »

Yedek Aracın Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Alması Gerektiği

AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMA YAZISI HİZMET AŞIRI DÜŞÜK YEDEK ARACIN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE GÖSTERİLMESİ BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/46317 İhale Kayıt Numaralı “109 Kişi Ve 12 Ay Süre İle Aile Yaşam Merkezleri, 54 Kişi Ve 11 Ay Süre İle Belmek Kursları, 63 Kişi Ve 9 Ay Süre İle Hanım Lokalleri Genel …

Read More »
Bize ulaşın