Basın duyuruları
Home / Tag Archives: Birim Fiyat Teklif Cetveli

Tag Archives: Birim Fiyat Teklif Cetveli

İhale Kapsamında Yer Alan Teklif Giderleri Araç Maliyetine Dahil Edilerek Açıklandığından Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmasına Gerek Bulunmamaktadır

Aşırı Düşük Teklif

İhale Konusu İşin Araç Kiralanması Hizmet Alımı İşi Olması Dolayısıyla İhale Kapsamında Yer Alan Teklif Giderleri Araç Maliyetine Dahil Edilerek Açıklandığından Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Ayrı Satır Açılmasına Gerek Bulunmamaktadır.

Read More »

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Alan Farklı Nitelikteki İş Kalemlerinin Aynı İş Kalemi Altında Birleştirilmesinin İsteklilerin Sağlıklı Teklif Vermelerine Engel Teşkil Edeceği İddiası

hizmet aşırı düşük

Personel, Malzeme Ve Diğer Giderlere Ayrı Satır Açılmamasının Mevzuatta Herhangi Bir Aykırılık Sebebi Oluşturmadığı, Belirsizliğe Yol Açmayacağı Ve İhaleye Teklif Verilmesine Engel Teşkil Etmediği Anlaşılmıştır.

Read More »

Değerlendirme Dışı Bırakılma – Birim Fiyat Teklif Cetvelinin Bazı Sayfalarında Kaşe ve İmza Bulunması

Değerlendirme Dışı Bırakılma Teklif Mektubu Birim Fiyat Teklif Cetveli Karar No              : 2019/UM.II-332 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/692121 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Ardahan İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Tesisler  Ardahan Devlet ve Göle Devlet Hastanesi Kuru Gıda, Sebze Meyve, Ekmek Alım İhalesi” KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından …

Read More »

İlaç İhalesi – Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yazım Yanlışlığı – Orantılılık İlkesi ve Adil Denge

Adil Denge Orantılılık İlkesi Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Fahiş Hata Danıştay Kararı İdare Mahkemesi Kararı Kamu İhale Kurulu Kararı Yaklaşık Maliyet Karar No              : 2019/MK-68 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/294914 İhale Kayıt Numaralı “836 Kalem İlaç” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Antalya Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından yapılan 2017/294914 …

Read More »

Teknik Şartname’yi Karşılamayan Ürün Teklif Eden İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Gerektiği

KAMU İHALE KURULU KARARI Tıbbi Cihaz Alımı Tıbbi Demirbaş Karar No              : 2019/UM.I-219 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/536417 İhale Kayıt Numaralı “6 Kalem Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Demirbaş Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 05.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “6 …

Read More »