Basın duyuruları
Home / Tag Archives: ihale danışmanlığı

Tag Archives: ihale danışmanlığı

İhaleye Katılma Yeterliliği – İdare Mahkemesi Kararı

Karar No              : 2020/MK-14 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/69403 İhale Kayıt Numaralı “Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2019/69403 ihale kayıt numaralı “Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu Eğitim Fakültesi Binası İnşaatı” ihalesine ilişkin …

Read More »

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMA YOLUYLA EĞİTİME ERİŞİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/9/2014 tarihli ve 29116 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Taşıma uygulaması kapsamında taşınan özel eğitim öğrenci/kursiyerleri dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine öğle yemeği verilir. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine taşıma yoluyla eğitim kapsamında öğle yemeği verilen …

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebi Yazısında Hangi Maliyet Bileşenlerinin Önemli Teklif Bileşeni Olarak Belirlendiğine Yer Verilmediği

Karar No              : 2019/UH.I-1767 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/482599 İhale Kayıt Numaralı “Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği 2020 Yılı Personel Taşıma Servis İhalesi Hizmet Alım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği tarafından 14.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel …

Read More »

İşini İhale İle Anahtar Teslimi Veren İşveren Asıl İşveren Değil, İhale Makamı Olup Sorumluluğu 4857 Sayılı Kanunu’nun 36.Maddesine Göre Belirlenmelidir

Hukuk Dairesi 2016/14540 E. ,  2019/12471 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :… Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan … … İletim A.Ş vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya …

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasına Karşı Başvuruda Bulunan İsteklinin Tüm Şikayetleriyle İlgili Kurumun Karar Vermemiş Olması – İdare Mahkemesi Kararı

Karar No              : 2017/MK-494 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/24679 İhale Kayıt Numaralı “Çeşitli Unvan Ve Niteliklere Sahip Personel Temini Genel Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Konyaaltı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/24679 ihale kayıt numaralı “Çeşitli Unvan ve Niteliklere Sahip Personel Temini Genel Hizmet …

Read More »

İdarece Niteliği Gereği Analiz Formatı Hazırlanamayan İş Kalemlerine İlişkin İsteklilerin Açıklamaları Kapsamında Analiz Sunmalarına Gerek Olmadığı – Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Nakliye Girdisi

Karar No              : 2019/MK-66 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/62603 İhale Kayıt Numaralı “(Van-Muradiye) Ayr-Erciş Km:0+000-19+000 İle (Van-Erciş) Ayr-Muradiye-Çaldıran-12 Bölge Hududu Km:12+000-31+600 İle Km:35+500-56+600 Kesimlerine Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Bitümlü Sıcak Karışım) Yapılması Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/62603 ihale kayıt numaralı …

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının İhale Dokümanında Yer Alan Kural Dikkate Alınarak Yapılması Gerektiği

Karar No              : 2019/MK-328 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/513502 İhale Kayıt Numaralı “Evde Bakım” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2018/513502 ihale kayıt numaralı “Evde Bakım” ihalesine ilişkin olarak, Beydağ Temizlik ve İlaçlama Hizm. Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet …

Read More »

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2012 Yılı Birim Fiyatları İhale Tarihinden Önce Açıklanmış İse De, Kamu İhale Genel Tebliği’nin İhalenin İlanı Tarihini Esas Alan Açık Hükmü Karsısında 2012 Yılı Birim Fiyatlarının Esas Alınması Zorunluluğu Bulunmadığından, 2011 Yılı Birim Fiyatlarına Göre Teklif Oluşturan Davacının Teklifi Ve Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının İlgili Mevzuata Uygun Olduğu

Karar No              : 2019/MK-326 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2012/27799 İhale Kayıt Numaralı “Bursa Kükürtlü Ptt Lojmanlarının Güçlendirilmesi Ve Tadilatı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan  2012/27799 ihale kayıt numaralı “Bursa Kükürtlü PTT Lojmanlarının Güçlendirilmesi ve Tadilatı” ihalesine ilişkin olarak, …

Read More »

Eksiklikleri Kurum’un İnternet Sayfasında İlân Etmeden Başvurunun Şekil Yönünden Reddedilmesi

Karar No              : 2019/MK-331 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/1 İhale Kayıt Numaralı “Zonguldak-Amasra-Kurucaşile Yolu Çakraz (T2-T3) Ve Amasra Tünelinin Enerji, Havalandırma, Tünel Ve Yaklaşımları Aydınlatılma, Haberleşme, Yangın, Telekontrol, Trafik Kontrol, Scada Ve Diğer Kontrol Sistemlerine İlişkin Elektrik Ve Elektromekanik İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından …

Read More »
Call Now ButtonHEMEN ARA