Basın duyuruları
Home / Tag Archives: ihale danışmanlığı

Tag Archives: ihale danışmanlığı

Teklif Edilen Ürünün Teknik Şartname’nin Şikayete Konu Maddelere Uygun Olmadığına İlişkin İkinci Yapılan Değerlendirmenin Hangi Değerlendirme Aracı (Yöntem) İle Yapıldığının Anlaşılamadığı Ve İhale Dokümanı Düzenlemeleri Gereğince Teklif Edilen Ürünlerin İstenen Özelliklerde Olup Olmadığının Yalnızca Demonstrasyon Yapılarak Değerlendirilmesi Gerektiği

Karar No              : 2020/UM.II-588 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/609329 İhale Kayıt Numaralı “6 Kalem Kit Alımı (Kit Karşılığı Geçici Cihaz Temini)” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Birimi tarafından 26.12.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “6 Kalem Kit Alımı (Kit Karşılığı …

Read More »

4735 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında feshedilen işlere iş bitirme belgesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda Kurum görüşü oluşturulması

Toplantı No : 2020/010 Gündem No : 10 Karar Tarihi : 05.03.2020 Karar No : 2020/DK.D-58 Gündem Konusu: 4735 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi kapsamında feshedilen işlere iş bitirme belgesi düzenlenip düzenlenmeyeceği hususunda Kurum görüşü oluşturulması   Karar:   4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 4 üncü maddesi uyarınca feshedilip tasfiye edilen …

Read More »

COVİD-19 TEDBİRLERİ HAKKINDA DUYURU

Coronavirüs (Covid-19) Tedbirleri Çin Halk Cumhuriyetinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan Korona Virüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemiz tarafından etkin bir şekilde yürütülen mücadele kapsamında; ülkemizde yetkili otoriteler tarafından kamuoyu ile paylaşılan tedbirler yanında, ihale işlemlerinde dikkat edilecek diğer ilave tedbirler aşağıda sıralanmıştır: Açık ihale usulü ve 4734 sayılı Kamu …

Read More »

İhale Süreci İçerisinde İsteklilerden Yeniden Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenilmek Suretiyle Giderilebilecek Nitelikte Eksiklik Nedeniyle İhalenin İptal Edilemeyeceği

Karar No              : 2018/MK-4 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2013/121327 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi-Akademik Yerleşke, Acil Servis Ve Morfoloji Binaları İle Cebeci Hastanesi, Kalp Merkezi Ve Halk Sağlığı Binaları Genel Temizlik (Malzemeli), Hasta Bakım Hizmetleri Ve Destek Hizmetleri” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Ankara Üniversitesi …

Read More »

Uyuşmazlıkla İlgili Teknik Görüş Alınmaksızın Tesis Olunan Dava Konusu Kurul Kararında Hukuka Uygunluk Bulunmadığı

Karar No              : 2020/MK-62 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/244755 İhale Kayıt Numaralı “336 Kalem Özellikli Sarf Malzeme Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/244755 ihale kayıt numaralı “336 Kalem Özellikli Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Cuylan Elektrikli ve Mekanik Cih. San. ve Tic. …

Read More »

Arazi Niteliğindeki Taşınmaza Uygun Bilirkişi Raporuyla Belirlenen Özelliklere ve Gelir Metoduna Göre Mahkemece Hesaplama Yapılması Gerekir

Hukuk Dairesi 2019/2840 E. ,  2019/15284 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazlar bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davaların kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler …

Read More »

Yapım İhalesi – Teklifin Esasını Değiştirmeyecek Derecede Aritmetik Hata – Değerlendirme Dışı Bırakılma

Karar No              : 2020/MK-57 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/429640 İhale Kayıt Numaralı “Ulukışla – Boğazköprü Hattı Km 88+150 Üstgeçit Yapılması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü 2. Bölge Satınalma Servis Müdürlüğü tarafından yapılan  2019/429640 ihale kayıt numaralı “Ulukışla – Boğazköprü Hattı Km 88+150 Üstgeçit …

Read More »

İşin İçeriği, Niteliği Ve Büyüklüğü Gibi Hususlarda Bir Değerlendirme Yapılarak Karar Verilmesi Gerekirken Sırf İş Deneyim Belgesinin Tamamlama İşi Olduğundan Bahisle İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddine

Karar No              : 2017/MK-377 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/374661 İhale Kayıt Numaralı “Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt 32 Derslik İlkokul Yapımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 26.10.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2016/374661 ihale kayıt numaralı “Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi …

Read More »

İhaleye Teklif Veren İsteklilerin Teklif Mektuplarında İhale Dokümanının İçeriğini Tamamen Okuyup Kabul Ettiklerine Dair Beyanda Bulunmaları Ve Tekliflerini Buna Göre Vermiş Olmaları

Karar No              : 2020/MK-53 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/186766 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay Süreli Personel Servis” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.(Heaş) tarafından yapılan 2019/186766 İhale Kayıt Numaralı “12 Ay Süreli Personel Servis” ihalesine ilişkin olarak Çalıkıran Turizm Taşımacılık Otomotiv San. ve Tic.  A.Ş. …

Read More »

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2020 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ

Müteahhitlik karneleri MADDE 1 – (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir. Değerlendirme katsayıları MADDE 2 …

Read More »
Call Now ButtonHEMEN ARA