Home / Tag Archives: Sayıştay Kararı

Tag Archives: Sayıştay Kararı

Yüklenicinin İşi Süresinde Bitirmemiş Olması – Gecikme Cezası – Sayıştay Kararı

Yılı          2011 Dairesi  5 Karar No              1 İlam No                2 Tutanak Tarihi   18.10.2012 Gecikme cezası …………… A.Ş. yüklenimindeki “…………..” işinde; söz konusu İş 108 gün gecikmeyle bitirilmiş olduğu halde, İşe ait sözleşmenin 16.1.1. maddesinde ki; “Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, idare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak …

Read More »

Keşif Artışı İle Hakedişe Dahil Edilen 1 Adet Mini Kaldırım Süpürge Aracının 2 No.Lu Hakedişe Fiyatı Belli Olmamasına Rağmen Fiyatı Belli Olmayan İşlerde Yeni Birim Fiyat Tespiti Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 37 Nci Maddesinde Yer Alan Düzenlemeler Çerçevesinde Yapılması Gerekirken Böyle Yapılmayarak Hakediş Ödemesine Günlük TL/Gün Üzerinden Dahil Edilerek Ödemede Bulunulması Neticesinde Kamu Zararına Sebep Olunması

Yılı          2018 Dairesi  5 Karar No              400 İlam No                45 Tutanak Tarihi   12.11.2019 Yeni birim fiyat tespiti ……………. Şti. …………… Şti. İş Ortaklığı yüklenimindeki …………… TL ihale bedelli ……….ay süreli ……….Belediyesi ………… işinde keşif artışı ile hakedişe dahil edilen 1 Adet mini kaldırım süpürge aracının 2 no.lu hakedişe fiyatı belli …

Read More »

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rayiçlerinden “01.V03 Mütehassıs Usta”, “04.V39 Eldiven” Ve “04.V40 Fırça” Rayiçlerine Sözleşme Gereği Uygulanması Gereken %10,5 Oranındaki İhale Tenzilatının Uygulanmaması Sonucu Kamu Zararına Neden Olunması

Yılı          2018 Dairesi  6 Karar No              706 İlam No                46 Tutanak Tarihi   17.12.2019 Yeni Birim Fiyat Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; ………….. İl Özel İdaresi tarafından sözleşmesi imzalanarak 2018 yılında ……………. Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından geçici kabulü yapılan ………………… Ltd. Şti. yüklenimindeki “………………………….. Onarımı ve …

Read More »

İhale Dokümanında Hüküm Altına Alınan Katsayılardan Farklı Katsayılar Esas Alınarak Fiyat Farkı Hesaplanması

Yılı          2018 Dairesi  5 Karar No              411 İlam No                50 Tutanak Tarihi   16.1.2020 Fiyat farkı ………. Belediyesi tarafından …………. ihale kayıt numarası ile ihale edilen ve ………… Şti. ile sözleşme imzalanan “…………. İşi”nin fiyat farkı hesabında ihale dokümanında hüküm altına alınan katsayılardan farklı katsayıların esas alınması ve ÜFE genel endeksinin …

Read More »

Konteynır Yıkama Aracının Fiilen Kullanılmamış Olmasına Karşın İş Eksilişi Yapılmayarak Yükleniciye Ücret Ödenmesi – Sayıştay Kararı

Yılı          2018 Dairesi  5 Karar No              400 İlam No                45 Tutanak Tarihi   12.11.2019 Araç bedeli …………… Şti. yüklenimindeki …………… TL ihale bedelli ………. ay süreli ………… Belediyesi ……… işinde, A) İşe ait, yaklaşık maliyette, teknik şartnamede ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan Konteynır yıkama aracının temizlik hizmet alımı süresince …

Read More »

Anahtar teslimi götürü bedel yapım işinde, eksilen iş tutarına uygulanan tenzilat oranının yanlış alınması

yaklaşık maliyet hesabı

Kamu İdaresi Türü          Özel İdareler Yılı          2015 Dairesi  1 Dosya No            41901 Tutanak No        45311 Tutanak Tarihi   7.11.2018 1-            53 sayılı İlamın 3. maddesiyle; Anahtar teslimi götürü bedel yapım işinde, eksilen iş tutarına uygulanan tenzilat oranının yanlış alınması sebebiyle … TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. İlamda Gerçekleştirme Görevlisi sıfatıyla sorumlu tutulan …

Read More »

İşin Ebatlarının Küçülmesi ve Yeni Birim Fiyat Oluşturulması

Aşırı Düşük Teklif

SAYIŞTAY KARARI Dosya No 39764 Tutanak No 41196 Tutanak Tarihi 15.12.2015 Yeni Birim Fiyat Oluşturulması …………. Belediyesi “muhtelif cadde ve sokaklarında tretuvar tamir bakım ve yenileme” işinde 15*30*70 ebatlarda renkli beton bordür döşenmesi iş kalemi yapımı iptal edilerek yerine 15*30*50 ebatlarda renkli beton bordür döşenmesi iş kalemi yapılmıştır. İhale dosyasından; …

Read More »

Anahtar teslimi götürü bedel yapım işinde, eksilen iş tutarına uygulanan tenzilat oranının yanlış alınması

Aşırı Düşük Teklif

SAYIŞTAY KARARI Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 23. maddesi İş Eksilişinin Nasıl Hesaplanacağı Yapımından Vazgeçilen İşlerin Bedeli SAYIŞTAY TEMYİZ KURULUNA BAŞVURUYA KONU OLAY 1- 53 sayılı İlamın 3. maddesiyle; Anahtar teslimi götürü bedel yapım işinde, eksilen iş tutarına uygulanan tenzilat oranının yanlış alınması sebebiyle … TL’ye tazmin hükmü verilmiştir. İlamda Gerçekleştirme …

Read More »

Fiyat Farkı Ödemelerinde Hazinece Karşılanan Tutarların Dikkate Alınması Ve Hakediş Ödemelerinden Düşülmesi

Aşırı Düşük Teklif

 SAYIŞTAY KARARI Fiyat Farkı Hesabı Hakedişten Yapılması Gereken Fiyat Farkı Kesintisinin Yapılmaması Fiyat Farkının Yanlış Hesaplanması Konu: A) Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigorta Primlerinden İşveren Hissesinin Beş Puanlık Kısmı Hazine Tarafından Karşılanmasına Rağmen, Fiyat Farkı Hesabında Bu Düşüşün Dikkate Alınmaması B) İşçilik Dışındaki Diğer Unsurlara Kararnamenin 7 İnci Maddesine Göre …

Read More »

Fazla Yapılmış Ödemenin Yükleniciden Tahsili

Aşırı Düşük Teklif

SAYIŞTAY KARARI Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar İdarenin Sehven Fazla Ödeme Yapması Fazla Yapılan Ödemenin Tahsili Hükümden sonra tahsilat; 4- 64 sayılı İlamın 1. maddesinin D) bendiyle; … yüklenimindeki … İşinde; YF.21.262 poz nolu imalat birim fiyat analizinde kereste malzeme olarak yer aldığı halde bu imalattaki kereste için …

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın