Home / Tag Archives: Yemek Aşırı Düşük

Tag Archives: Yemek Aşırı Düşük

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis Etme ve Servis Sonrası Hizmetleri Alımı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından 18.11.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Pişirme Servis Etme ve Servis Sonrası Hizmetleri …

Read More »

Şartnamede Yüklenicinin İş Ve İşyerlerinin Korunması Ve Sigorta Yaptırması Gerektiği Ancak Sigorta Teminat Ve Limit Bilgilerine İdarece Yer Verilmediği İddiası

Yüklenicinin İş Ve İşyerlerinin Korunması Ve Sigorta Yaptırması Gerektiği Ancak Sigorta Teminat Ve Limit Bilgilerine İdarece Yer Verilmemesi

Şartnamede Yüklenicinin İş Ve İşyerlerinin Korunması Ve Sigorta Yaptırması Gerektiği Ancak Sigorta Teminat Ve Limit Bilgilerine İdarece Yer Verilmediği İddiası

Read More »

Kahvaltı Menülerinde Yer Alan Ürün Çeşitlerinde Çelişki Bulunduğu ve İsteklilerin Eşit Koşullar Altında Fiyat Teklifi Hazırlayabilmelerine Engel Teşkil Ettiği İddiası

Kahvaltı Menülerindeki Çelişkinin İsteklilerin Eşit Koşullarda Fiyat Teklifi Hazırlayabilmelerini Engellemesi

Kahvaltı Menülerinde Yer Alan Ürün Çeşitlerinde Çelişki Bulunduğu ve İsteklilerin Eşit Koşullar Altında Fiyat Teklifi Hazırlayabilmelerine Engel Teşkil Ettiği İddiası

Read More »

Şartnamede Fiyat Farkı Verilmeyeceğinin Belirtilmesine Rağmen Aynı Şartnamede İşçilik İçin Fiyat Farkı Verileceğine İlişkin Düzenlemenin Çelişki Yarattığı İddiası

Şartnamede Fiyat Farkı Verilmeyeceğinin Belirtilmesine Rağmen Buna İlişkin Düzenleme Yapılması

Şartnamede Fiyat Farkı Verilmeyeceğinin Belirtilmesine Rağmen Aynı Şartnamede İşçilik İçin Fiyat Farkı Verileceğine İlişkin Düzenlemenin Çelişki Yarattığı İddiası

Read More »

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Read More »

Şartnamede Hem Diyet Kahvaltı İçin Örnek Menünün Verilmesi Hem de Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Diyet Kahvaltı İçin Ayrı Satır Açılması Gerektiği İddiası

yemek aşırı düşük

Karar No              : 2022/UH.I-331 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/811228 İhale Kayıt Numaralı “Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 01/03/2022-31/12/2022 Tarihleri Arası Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleri” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25.01.2022 tarihinde …

Read More »

Malzemeli Yemek Alımı İhalelerinde İsteklilerin Teklif Fiyatlarını Oluşturacakları Girdiler İhale Dokümanında Belirtilmesi Gerekir

yemek aşırı düşük

Karar No              : 2022/UH.I-331 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/811228 İhale Kayıt Numaralı “Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların 01/03/2022-31/12/2022 Tarihleri Arası Kuruluş Mutfağında Yemek Pişirme Yoluyla Mamul Yemek Alımı, Dağıtımı ve Servis Hizmetleri” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 25.01.2022 tarihinde …

Read More »

Şartnamede Dana Eti Yerine Koyun Etinin Kullanılması ve Koyun Etinin Hangi Sıklıkta Kullanılacağının Belirtilmemesi Sağlıklı Teklif Oluşturmayı Engeller

Şartnamede Dana Eti Yerine Koyun Etinin Kullanılması ve Koyun Etinin Hangi Sıklıkta Kullanılacağının Belirtilmemesi Sağlıklı Teklif Oluşturmayı Engeller.

Read More »

İhale Konusu Alanda Faaliyet Gösteren İstekliler Listede Olmayan Yemeklerin Menüye Eklenmesi Durumunda Benzer Yemekler Üzerinden Teklif Fiyatlarını Oluşturabilirler

yemek aşırı düşük

İhale Konusu Alanda Faaliyet Gösteren İstekliler Listede Olmayan Yemeklerin Menüye Eklenmesi Durumunda Benzer Yemekler Üzerinden Teklif Fiyatlarını Oluşturabilirler.

Read More »

Yemek Aşırı Düşük Teklif Savunma Açıklamasında Araç Gideri İçin Birim Fiyat Teklifinde Ayrı Satır Açılmasına Gerek Olmadığı

hizmet aşırı düşük

Karar No              : 2020/MK-21 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/688802 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım Ve Bulaşık Yıkama İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Uşak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/688802 ihale kayıt numaralı “36 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtım ve Bulaşık Yıkama İşi” ihalesine ilişkin olarak …

Read More »
Bize ulaşın