Basın duyuruları
Home / YÖNETMELİKLER

YÖNETMELİKLER

MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ

MİMARLIK, PEYZAJ MİMARLIĞI, MÜHENDİSLİK, KENTSEL TASARIM PROJELERİ, ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA VE GÜZEL SANAT ESERLERİ YARIŞMALARI YÖNETMELİĞİ   İÇİNDEKİLER   Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Madde 1-  Amaç ve Kapsam Madde 2-   Dayanak Madde 3-   Tanımlar   İkinci Bölüm   Madde 4-   Yarışmaların Hedefleri Madde 5-   Yarışmaların …

Read More »

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde; aday, istekli veya istekli olabileceklerin ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla …

Read More »

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ   İÇİNDEKİLER   Birinci Bölüm Genel Hükümler   Madde 1-   Amaç Madde 2-   Kapsam Madde 3-   Dayanak Madde 4-   İlkeler   İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu ve Görevleri   Madde 5-   Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu Madde 6-   Muayene ve Kabul …

Read More »

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ   İÇİNDEKİLER   Birinci Bölüm   Madde 1-   Amaç Madde 2-   Kapsam Madde 3-   Dayanak Madde 4-   İlkeler   İkinci Bölüm   Madde 5-   Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu Madde 6-   Muayene ve Kabul Komisyonlarının Görevleri Madde 7-   Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kararları   …

Read More »

MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

MAL ALIMLARI DENETİM MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİK   İÇİNDEKİLER   BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler   Madde 1-   Amaç Madde 2–   Kapsam Madde 3–   Dayanak Madde 4–   Tanımlar Madde 5–   İlkeler                İKİNCİ KISIM Muayene ve Kabul İşlemleri   Birinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu ve Görevleri …

Read More »

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ

YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ                                                  İÇİNDEKİLER   Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak   Madde 1-      Amaç ve Kapsam Madde 2–   Dayanak   İkinci Bölüm Yapım İşlerinde Geçici ve Kesin Kabul İşlemleri   Madde 3-   Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu Madde 4-   Muayene ve Kabul Komisyonlarının Görevleri …

Read More »

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar           Amaç ve kapsam           MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri ikinci fıkrada belirtilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin çerçeve anlaşma …

Read More »

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanunun ikinci kısmının beşinci bölümünde belirtilen danışmanlık hizmet alımı ihalelerinde uygulayacakları usul …

Read More »

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar           Amaç ve kapsam           MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri mal alımı ihalelerinde uygulayacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla …

Read More »

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar           Amaç ve kapsam           MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idarelerin, bu Kanuna göre gerçekleştirecekleri, danışmanlık hizmet alımı ihaleleri dışındaki hizmet alımı ihalelerinde …

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın