Home / 2020 / Nisan

Monthly Archives: Nisan 2020

HAZİRAN 2020 TARİHİNE KADAR YAPILACAK İHALELERDE EKONOMİK VE MALİ YETERLİĞE İLİŞKİN SUNULACAK BELGELER HAKKINDA KAMU İHALE KURUMU DUYURUSU

Bilindiği üzere, İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Ekonomik ve Mali Yeterliğe İlişkin Belgeler” başlıklı bölümlerinin “Bilanço veya eşdeğer belgeler” ile “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı maddelerinde; İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanların iki önceki yıla ait belgelerini sunabileceğine ilişkin düzenlemeler …

Read More »

Kamu İhale Kurumu Tarafından İdarelere E-Şikayet Başvurusu Düzenlenmesi Devreye Alınmıştır

Aşırı Düşük Teklif

EKAP üzerinden e-şikâyet başvurusu düzenlenmesi durumunda, ihaleyi yapan idareye gitmeden elektronik ortamda EKAP üzerinden idareye şikâyet başvurusu yapılabilecektir. Böylece şikâyet başvurularının taşıması gereken şekil unsurlarına ilişkin yapılan hataların önüne geçilmiş olacak ve hak kayıpları önlenecektir. Sürece ilişkin olarak idarelerin ve aday, istekli veya istekli olabileceklerin faydalanabileceği eğitim videosu ve yardım …

Read More »

Şirketin Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunduğu Beton Harcına İlişkin 3. Kişiden Alınan Fiyat Teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’ne Uygun Olduğu

Karar No              : 2020/MK-65 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/340864 İhale Kayıt Numaralı “İnebolu-Çatalzeytin, Abana-Bozkurt, Kastamonu-İhsangazi, (Kastamonu-Karabük)Ayr.-Boyalı-(Kurşunlu-Atkaracalar)Ayr. Yollarındaki Heyelanların Islahı Ve Devrekani-Çatalzeytin Yolu Heyelan Önleme, Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İşleri” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/340864 ihale kayıt numaralı “İnebolu – Çatalzeytin, Abana …

Read More »

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, İzmir Ekonomi Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri …

Read More »

Keşif Artışı İle Hakedişe Dahil Edilen 1 Adet Mini Kaldırım Süpürge Aracının 2 No.Lu Hakedişe Fiyatı Belli Olmamasına Rağmen Fiyatı Belli Olmayan İşlerde Yeni Birim Fiyat Tespiti Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 37 Nci Maddesinde Yer Alan Düzenlemeler Çerçevesinde Yapılması Gerekirken Böyle Yapılmayarak Hakediş Ödemesine Günlük TL/Gün Üzerinden Dahil Edilerek Ödemede Bulunulması Neticesinde Kamu Zararına Sebep Olunması

Yılı          2018 Dairesi  5 Karar No              400 İlam No                45 Tutanak Tarihi   12.11.2019 Yeni birim fiyat tespiti ……………. Şti. …………… Şti. İş Ortaklığı yüklenimindeki …………… TL ihale bedelli ……….ay süreli ……….Belediyesi ………… işinde keşif artışı ile hakedişe dahil edilen 1 Adet mini kaldırım süpürge aracının 2 no.lu hakedişe fiyatı belli …

Read More »

24 NİSAN 2020 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İHALELER HAKKINDA

“İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi” ile 22 Nisan 2020 tarihi saat 24.00 ile 26 Nisan 2020 tarihi saat 24.00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların, istisnalar dışında sokağa çıkmalarının kısıtlanacağı 81 il Valiliğine bildirilmiştir. (https://www.icisleri.gov.tr/30-buyuksehir-ve-zonguldak-ilinde-23-24-25-26-nisan-tarihlerinde-uygulanacak-sokaga-cikma-kisitlamasi) Genelge uyarınca zorunlu kamu hizmetlerinin …

Read More »

Teklif Edileni Ürüne İlişkin Türkçe Katalog Ve Broşür Sunulması Gerekirken Yabancı Dilde Hazırlanmış Katalogların Sunulduğu Ve Kataloğun Türkçe Tercümesine Teklif Kapsamında Yer Verilmediği,

Karar No              : 2019/UM.II-1730 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/396805 İhale Kayıt Numaralı “Cerrahi Alet Alımı İhalesi” İhalesi (1, 3, 5, 6 ve 7. Kısım) KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Tokat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 24.09.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Cerrahi Alet Alımı İhalesi” ihalesine ilişkin olarak Sis Ecza Deposu İnşaat …

Read More »

İhalenin Covid-19 Salgını Nedeniyle İptal Edilmiş Olması

Karar No              : 2020/UH.I-740 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/106734 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 03.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Temizlik Hizmet …

Read More »

YAPIM İŞİ İHALELERİNDE SINIR DEĞERİN BELİRLENMESİ VE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 38. Maddesinde ihale komisyonuna yapılan teklifleri değerlendirmesinin ardından, diğer teklifler veya idarenin belirlediği yaklaşık maliyete göz önünde bulundurularak teklif fiyatı aşırı düşük olanların belirlenmesi ve teklif sahiplerine ulaşılarak teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenlerle alakalı ayrıntılı açıklamayı yazılı olarak istemesi gerektiği düzenlenmiştir. Buna göre İhale …

Read More »

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

yaklaşık maliyet hesabı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Başkent Üniversitesinin mal ve hizmet alım-satımları ile yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşların araştırma ve geliştirme projeleri için sağladıkları fonlar çerçevesinde yapılacak …

Read More »
Bize ulaşın