Home / GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SAVUNMA

GÖTÜRÜ BEDEL YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SAVUNMA

aşırı düşük hesapla

Aşırı düşük teklif sorgulamalarında, özellikle götürü bedel yapım işlerinde doğru metraj, fiyat tekliflerinde hatasız çalışma ve tecrübenin birleşmesi ile başarılı çalışmalar ortaya konulmaktadır. Toplamda milyar liraları aşan sözleşmelerin referanlarımız arasında yer almasını işte bu yaklaşım sağlamaktadır.

ATD

Aşırı düşük teklif sorgulamalarında, özellikle götürü bedel yapım işlerinde doğru metraj, fiyat tekliflerinde hatasız çalışma ve tecrübenin birleşmesi ile sözleşmeye uzanan çalışmalar ortaya konulmaktadır.

Kamu İhale Kanunu ve ikinci mevzuatın kamuya gerçekleştirilen işlerin yarıda kalmasının ve sözleşmelerin feshedilmesini önlemeye tedbir niteliğinde düzenlediği kurum olarak karşımıza çıkmaktadır aşırı düşük teklif sorgulamaları.

İhalelere teklif sunan istekliler yönünden ticaretin gereği olarak işin maliyeti ve elde edilecek kar yapılacak çalışmaların ana sonuçları olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu iki noktaya ihale sistemimizde ihalenin hangi firmaya verileceğine ilişkin ana değerlendirme kriteri olarak “en düşük teklif” unsurunun da eklenmesi ile resim tamamlanmış olmaktadır.

Karşılaştığımız sonuç, mevzuata göre aşırı düşük olarak nitelenen ve yapılacak belgelendirme ve hesaplamalarla böyle olmadığı ispat edilmeye çalışılan tekliflerdir.

Esasında piyasa rayiçlerine göre işin yapılabilir fiyatlarını yansıtan tekliflerin aşırı düşük sorgulamasına muhatap olduğu vaki ise de çoğunlukla maliyetine, düşük karla ya da zararına atılan tekliflerin aşırı düşük teklif sorgulamasına muhatap olduğunu söylemek hatalı olmayacaktır. Ancak özellikle ihalede kullanılan diğer tekliflerin formül aracılığı ile bir teklifi sınırın altında indirme ya da üstüne çıkarma gücü olduğu da gözden ırak tutulmamalıdır.

Sonuç olarak firmalar ihaleyi kazanabilmek için mümkün olan en düşük teklifi ileri sürmekte ve idarelerde bu tekliflerin sınır değerin altında kalanlarına Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili hükümleri dairesinde sorgulama yapmaktadırlar.

Bu noktada sorgulamaya muhatap olan firmaların ana problemleri;

 • Savunma dosyasının hazırlanması için sürenin yetersizliği
 • İhalede kullanılan teklifin açıklanabilir olup olmadığı,
 • Sorgulanan iş kalemleri yönünden belgelendirmenin yapılması
 • Dosyanın hukuki sıkıntılardan ve hesap hatalarından ari bir şekilde hazırlanması

kalemleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kameder İhale Danışmanlığı olarak 2013 yılından bu yana aşırı düşük teklif savunma hizmetleri sunuyoruz. Bunca yıldır disiplinli çalışma ve etik ilkeler dairesinde yürüttüğümüz hizmetler hem adet hem de sözleşmeye bağlanan iş tutarı bazında sektörde öncü bir rol oynamamızı sağlamaktadır.

Sorgulama yazısını EKAP’ta gören firmanın kısa sürede önemli ve hatalara açık bir dosyayı hazırlayabilmek için destek arayışına girmesi en kurumsal inşaat firmalarından en genç inşaat firmalarına kadar sık rastlanan bir durumdur. Genellikle kurumsal firmalar ihale gününde genç firmalar ise sorgulama yazısı geldiğinde arayış içine girmekle birlikte ihale öncesinde özellikle metraj noktasında sağlam bir çalışma yapılmışsa idarenin verdiği 5 iş günü süre içerisinde savunma dosyasının hazırlanması mümkündür. Düzgün bir süreç yönetimi ve işi bilen hazır bir ekip götürü bedel yapım işlerinde 5 iş günü içinde bu işi kotarır ve başarılı bir çalışma ortaya koyar. İşte bizim yaptığımız şey tam olarak bu.

Elbetteki aşırı düşük savunma dosyası sadece danışman sıfatı ile bizim yürüttüğümüz bir süreç değil; özellikle bazı sorgulanan kalemlere ilişkin üçüncü kişi firmalardan fiyat tekliflerinin alınması ve diğer bazı hususlarda müşterinin performansı da işin başarısını etkilemektedir. Bu yönden baktığımızda savunma dosyasının bir ekip çalışması ve uyum gerektirdiğini de göz ardı etmemek gerekir.

İhale danışmanı ünvanı üzerinden bize bakan tarafı ile

 • Aşırı düşük teklif sorgulama yazısının Tebliğe uygunluğunun denetlenmesi
 • Uygun değilse idare ile şifahi görüşmenin sağlanması,
 • İdare ile görüşmeden sonuç alınamazsa şikayet dilekçesinin hazırlanması, reddi halinde Kuruma şikayet dilekçesinin hazırlanması,
 • Üst yazı, Açıklama Yazıları
 • Hesap cetveli, analizler ve ilgili belgelerin tanzimi
 • Fiyat tekliflerinin hazırlanması
 • Savunma dosyasının teslimi sonrasında idarenin hukuka aykırı red işlemi karşısında idareye şikayet dilekçesinin hazırlanması, bunun da reddi halinde Kuruma şikayet dilekçesinin hazırlanması

kalemlerinden oluşmaktadır.

Kameder İhale Danışmanlığı, kısa süreç içerisinde bu önemli hizmeti almak zorunluluğu bulunan potansiyel müşterilere karşı net ve açık bir iş kabul süreci yürütmektedir. Kırım oranı, düşük tekliflerin ve sınırın üstündeki firmanın durumu, müşteri firmanın evrak toplama yeteneği vs. hususlar müşteri ile değerlendirilmek suretiyle tam bir aydınlanmanın gerçekleşmesi sağlanmakta ve sürecin olumlu ve olumsuz yönlerinin firma tarafından net bir şekilde anlaşılması sağlandıktan sonra iş kabulü yapılmaktadır. Kameder İhale Danışmanlığı olarak umut tacirliğinden para kazanmayı doğru bulmamaktayız.

Müşterilerimizle ilişki tarzımız tek iş noktasında değil, sürekli çalışma prensibi çerçevesinde şekillenmektedir. Götürü bedel aşırı düşük savunmalarındaki referanslarımızın hazırlanacak savunma dosyanızla başlayacak bu ilişkide değerli bir çözüm ortaklığı ilişkisi ortaya koymamıza fırsat yaratacağına inanıyoruz.

Savunması geçen yapım işlerimize ilişkin detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Bize ulaşın