xxxx
Home / MALZEMELİ YEMEK ALIM İHALESİ / ZEYTİNYAĞI FİYATININ 1 LİTRE YERİNE 0,5 LİTRE OLARAK HESAPLANMASI

ZEYTİNYAĞI FİYATININ 1 LİTRE YERİNE 0,5 LİTRE OLARAK HESAPLANMASI

Karar Tarihi : 22.05.2024

Karar No : 2024/UH.II-684

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bingöl Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2024/75918 İhale Kayıt Numaralı “1 Nisan 2024 ile 31 Aralık 2025 Tarihleri Arasında

Malzemeli Hazır Yemek Hizmet Alımı ve Sonrası Temizlik İşleri” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bingöl Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 26.02.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “1 Nisan 2024 ile 31 Aralık 2025 Tarihleri Arasında Malzemeli Hazır Yemek Hizmet Alımı ve Sonrası Temizlik İşleri” ihalesine ilişkin olarak Kadoğlu Hayvancılık Yemek Gıda İnş. Nak. Taah. Ve San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 20.03.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.03.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.03.2024 tarih ve 139541 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.03.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/438 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının;

b) Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve salça ürünlerinin piyasada farklı ambalajlarının bulunduğu, bu ürünlerin fiyatlarının litre veya kilogram olarak tevsik edilmesi gerekirken 0,5 litre veya 0,5 kilogram olarak açıklandığı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

b) Ayçiçek yağı, zeytinyağı ve salça ürünlerinin piyasada farklı ambalajlarının bulunduğu, bu ürünlerin fiyatlarının litre veya kilogram olarak tevsik edilmesi gerekirken 0,5 litre veya 0,5 kilogram olarak açıklandığı iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede; ayçiçeği yağı, ve salça ürünlerinin fiyatlarını tevsik etmek amacıyla Ankara Ticaret Borsası fiyatlarının kullanıldığı ve tevsik edilen fiyatların sırasıyla 0,5 litre veya 0,5 kilogram değil 1 litre ve 1 kilogram olarak hesaplamalara dahil edildiği, zeytinyağı ürününün fiyatını tevsik etmek amacıyla ise İstanbul Ticaret Borsası fiyatlarının kullanıldığı ve tevsik edilen fiyatın 0,5 litrelik zeytinyağı olduğu, isteklinin örnek menü bileşenleri üzerinden yaptığı açıklamada zeytinyağını örnek menüde yer verilen miktarlar üzerinden hesaplamalara dahil ettiği ancak 0,01 litre zeytinyağının maliyetini hesaplarken 0,5 litrelik zeytinyağı fiyatını 1 litrelik zeytinyağı fiyatı olarak esas alıp açıklamasına yansıttığı dolayısıyla zeytinyağı ürününün maliyetinin tevsik edilen fiyatın %50 daha düşüğü olarak örnek menü maliyetlerine dahil edildiği anlaşıldığından, isteklinin açıklamasının mevzuata uygun olmadığı ve iddianın yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, Çamlıca Catering Gıda San. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Bize ulaşın