Home / Tag Archives: İHALE DANIŞMANI

Tag Archives: İHALE DANIŞMANI

Yüklenicinin İşi Süresinde Bitirmemiş Olması – Gecikme Cezası – Sayıştay Kararı

Yılı          2011 Dairesi  5 Karar No              1 İlam No                2 Tutanak Tarihi   18.10.2012 Gecikme cezası …………… A.Ş. yüklenimindeki “…………..” işinde; söz konusu İş 108 gün gecikmeyle bitirilmiş olduğu halde, İşe ait sözleşmenin 16.1.1. maddesinde ki; “Yüklenicinin işi süresinde bitirmemesi durumunda, idare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak …

Read More »

Sarf Malzeme Alım İhalesi – Malzemenin İstenilen Kriterleri Karşılamaması

Karar No              : 2020/UM.II-1124 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/244755 İhale Kayıt Numaralı “336 Kalem Özellikli Sarf Malzeme Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 05.08.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “336 Kalem Özellikli Sarf Malzeme Alımı” ihalesine ilişkin olarak Cuylan Elektrikli ve Mekanik Cih. San. ve …

Read More »

ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunun, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerinin ihaleleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile …

Read More »

Dokümanı Satın Alan Davacının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümleri Uyarınca İstekli Olabilecek Statüsünde Olduğu

Karar No              : 2020/MK-133 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/664212 İhale Kayıt Numaralı “24 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtımı Ve Sonrası Hizmeti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/664212 ihale kayıt numaralı “24 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtımı ve Sonrası Hizmeti …

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında İhale Tarihinden Önceki Son 12 Ay İçinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Geçerli Olan Fiyatlara Dair Yazının İhale Tarihinden Sonraya Ait Olmasının Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebi Olmadığı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında İhale Tarihinden Önceki Son 12 Ay İçinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Geçerli Olan Fiyatlara Dair Yazının İhale Tarihinden Sonraya Ait Olmasının Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebi Olmadığı Karar No              : 2020/MK-139 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/528581 İhale Kayıt Numaralı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa Mevlevihane’Sinde Sabah Yemeği (Çorba) …

Read More »

Başvurusunun Ehliyet Yönünden Reddedilmesi – İdare Mahkemesi Kararı

Başvurusunun Ehliyet Yönünden Reddedilmesi – İdare Mahkemesi Kararı Karar No              : 2020/MK-137 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/344195 İhale Kayıt Numaralı “Müdürlüğümüze Bağlı Sağlık Tesislerinin İhtiyacı Olan 36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (Sbys) Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/344195 ihale kayıt numaralı …

Read More »

Yemek Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Sütün Tam Yağlı Olarak Açıklanmamış Olması

Karar No              : 2019/UH.II-391 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/591260 İhale Kayıt Numaralı “Gümüşhane Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne Bağlı Kuruluşların Mamul Yemek”  İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Gümüşhane Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 20.12.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Gümüşhane Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler …

Read More »

Yemek İhalesi – İhale Dokümanında Yemek Gramajlarının Verilmemiş Olması

BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/523462 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri İşi Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Ankara Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi Başhekimliği tarafından 19.11.2018 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri İşi Hizmet Alımı” ihalesine …

Read More »

İddia Yönünden Davalı İdarece İşin Esası Hakkında İnceleme Yapılması Gerekirken Süre Yönünden İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddedilmesine İlişkin Dava Konusu İşlemin Bu Kısmında Hukuka Uyarlık Bulunmadığı

Karar No              : 2020/MK-133 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/664212 İhale Kayıt Numaralı “24 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtımı Ve Sonrası Hizmeti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/664212 ihale kayıt numaralı “24 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtımı ve Sonrası Hizmeti …

Read More »

İhale Dokümanında Akıllı Telefon Ve En Az 4 GB İnternete Sahip Mobil Hat İstenmekle Birlikte, Kaç Adet İstendiğinin Sayı Olarak Belirtilmediği

Karar No              : 2020/MK-134 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/520675 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü İstanbul(Çamlıca) – Düzce(Gümüşova) Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü Dahil Küçük Kurtarıcı Ve Kamyonetler İle Sürücüsü Ve Yardımcısı Dahil Vinçli Kamyonların Çalıştırılması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından …

Read More »
Call Now ButtonHEMEN ARA