Basın duyuruları
Home / Tag Archives: İhale Danışmanı

Tag Archives: İhale Danışmanı

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 62 NCİ MADDESİNİN (I) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin (ı) bendinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. (2) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesi (ı) bendi kapsamındaki işlemleri kapsar. Dayanak MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. …

Read More »

Zeyilname İle Teknik Ve İdari Şartnamede Değişiklik Yapılmış Olması

Zeyilname İle Teknik Ve İdari Şartnamede Değişiklik Yapılmış Olması   Karar No              : 2021/UH.I-826   BAŞVURUYA KONU İHALE:   2020/456406 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alım” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 23.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Aylık Sonuç …

Read More »

İdarenin Teknik Şartnamenin Düzenlenmesinde Takdir Hakkının Bulunduğu

İdarenin Teknik Şartnamenin Düzenlenmesinde Takdir Hakkının Bulunduğu Karar No              : 2021/UH.I-826   BAŞVURUYA KONU İHALE:   2020/456406 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti Alım” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 23.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Aylık Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmeti …

Read More »

Geçici Teminatın İrat Kaydedilmesi Hususunda İtirazen Şikayet Başvurusu

Geçici Teminatın İrat Kaydedilmesi Hususunda İtirazen Şikayet Başvurusu Karar No              : 2019/MK-176 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2010/45439 İhale Kayıt Numaralı “BİLİŞİM VE VERİ TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ BİNASI İNŞAATI İŞİ” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2010/45439 ihale kayıt numaralı “Bilişim ve Veri Teknolojileri Merkezi Binası …

Read More »

Dosyada Mevcut İmza Sirkülerinin Fotokopi Olması

Dosyada Mevcut İmza Sirkülerinin Fotokopi Olması Karar No              : 2021/UY.IV-466 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/358861 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı Avrupa 2. Bölge Abone İşleri Daire Başkanlığı Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri İlçeleri İçme Suyu ve Atıksu Hatlarında Yapım, Bakım ve Onarım İşi (2)” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İstanbul Su …

Read More »

Kurul Kararının Yeniden İncelenmesi Talebiyle Kuruma Başvuruda Bulunulamayacağı

Kurul Kararının Yeniden İncelenmesi Talebiyle Kuruma Başvuruda Bulunulamayacağı Karar No              : 2021/UY.I-457 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/234317 İhale Kayıt Numaralı “Adana Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması 3 Merhale Projesi (İmamoğlu Sulaması 3 Kısım İkmali) İnşaatı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 18.06.2020 …

Read More »

Açıklamanın Doğruluğu Ve Geçerliliği Konusunda Bir İnceleme Ve Değerlendirme Yapılmaksızın, Şikayet Konusu Olmayan Ve Açıklamada Kullanılan Pozun Güncelliğine İlişkin Değerlendirme Yapılarak Kullanılan Pozun Güncel Olmadığından Bahisle İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddedilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı

Açıklamanın Doğruluğu Ve Geçerliliği Konusunda Bir İnceleme Ve Değerlendirme Yapılmaksızın, Şikayet Konusu Olmayan Ve Açıklamada Kullanılan Pozun Güncelliğine İlişkin Değerlendirme Yapılarak Kullanılan Pozun Güncel Olmadığından Bahisle İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddedilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı Karar No              : 2021/MK-78 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/344651 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı Avrupa 2. Bölge Abone …

Read More »

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğini Ortaya Koyan Başkaca Somut Bilgi Ve Belge Dosyaya Sunulamamış Olması

yaklaşık maliyet hesabı

Doküman İndirme İşleminin, Aynı IP Adresine Sahip Cihaz Üzerinden Yapılması Dışında, İsteklilerin İrade Birliği İçinde Hareket Ettiğini Ortaya Koyan Başkaca Somut Bilgi Ve Belge Dosyaya Sunulamamış Olması Karar No              : 2021/MK-75 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/408602 İhale Kayıt Numaralı “Muğla Marmaris 125 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN …

Read More »

Kurum Tarafından İhale Komisyonunun Yerine Geçerek Resen İnceleme Sonucunu Doğuracak Şekilde Baştan Sona Yeniden İncelenmesi Talebinin Kabul Edilmeyeceği

Aşırı Düşük Teklif

Kurum Tarafından İhale Komisyonunun Yerine Geçerek Resen İnceleme Sonucunu Doğuracak Şekilde Baştan Sona Yeniden İncelenmesi Talebinin Kabul Edilmeyeceği Karar No              : 2021/UH.I-446 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/625837 İhale Kayıt Numaralı “154-400 Kv’lik Enerji İletim Hatlarının Periyodik Kontrol, Bakım-Onarım ve Arızalarının Giderilmesi Hizmeti” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Türkiye Elektrik İletim A.Ş. …

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın