Basın duyuruları
Home / Tag Archives: İHALE DANIŞMANI

Tag Archives: İHALE DANIŞMANI

İçişleri Bakanlığı Tarafından İhaleden Yasaklama Kararı Verildiğinden, İhaleden Yasaklama İşlemlerinin Başlatılmasına İlişkin İşlemlerin Ve İhaleden Yasaklama Kararlarının Hukuka Uygunluğunu Değerlendirme Konusunda Kamu İhale Kurulu’nun Herhangi Bir Yetkisi Bulunmamaktadır

İçişleri Bakanlığı Tarafından İhaleden Yasaklama Kararı Verildiğinden, İhaleden Yasaklama İşlemlerinin Başlatılmasına İlişkin İşlemlerin Ve İhaleden Yasaklama Kararlarının Hukuka Uygunluğunu Değerlendirme Konusunda Kamu İhale Kurulu’nun Herhangi Bir Yetkisi Bulunmamaktadır Karar No              : 2020/MK-1 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2011/210891 İhale Kayıt Numaralı “Adana Emniyet Müdürlüğü Merkez Ve Taşra Teşkilatının Kullanımında Bulunan Hizmet Binalarının …

Read More »

İnşaatın Temel Derinliklerinin Projede Gösterilen Miktardan Düşük Yapılması Açık Ayıp Değil Eksik İş Niteliğindedir

Hukuk Dairesi 2018/3493 E. ,  2019/3431 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi : Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi İlk Derece Mahkemesi :Asliye Hukuk Hakimliği Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’nce verilen kararın temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla …

Read More »

İhale Dokümanında İddia Edildiği Şekilde Tekliflerin Hazırlanmasında Tereddütte Yol Açacak Nitelikte Bir Belirsizliğin Olmadığı

Karar No              : 2017/MK-375 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2010/21512 İhale Kayıt Numaralı “ÇÖP TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET ALIMI” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Çankaya Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 05.04.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2010/21512 İKN’li “Çöp Toplama ve Nakli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Umut Tem. …

Read More »

Aday Ve İsteklilerce Sunulan Ve Başka Kurum, Kuruluş Ve Kişilerce Düzenlenen Belgelerde, Belgenin Taşıması Zorunlu Asli Unsurlar Dışında, Belgenin İçeriğine İlişkin Tereddüt Yaratacak Nitelikte Olan Ve Belgeyi Düzenleyen Kurum, Kuruluş Veya Kişilerden Kaynaklanan Bilgi Eksikliklerinin Giderilmesine İlişkin Belgelerin” Tamamlatılması Gerektiği

Karar No              : 2017/MK-366 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/180719 İhale Kayıt Numaralı “Çorum-Sungurlu Göleti” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: DSİ Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 22.03.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çorum-Sungurlu Göleti” ihalesine ilişkin olarak Karmen Bilişim Enerji ve İnşaat Ticaret A.Ş.nin 03.08.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, …

Read More »

İş Deneyimini Tevsik Etmek Amacıyla Özel Sektöre Gerçekleştirilen İşe İlişkin Sözleşme Ve Sözleşmenin Uygulanmasına İlişkin Faturaların Toplam Sözleşme Tutarı Olarak Kabul Edilebilmesi İçin Sözleşmenin Belirli Süreli Olması Ve Sözleşmede Birim Fiyatının Yer Almasının Gerektiği

Karar No              : 2017/MK-414 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/90477 İhale Kayıt Numaralı “01/05/2017-31/08/2019 Tarihleri Arası Özel Güvenlik Alımı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Güvenlik Müdürlüğü tarafından 30.03.2017 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2017/90477 ihale kayıt numaralı “01/05/2017-31/08/2019 Tarihleri Arası Özel Güvenlik Alımı İşi” ihalesine …

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasına Karşı Başvuruda Bulunan İsteklinin Tüm Şikayetleriyle İlgili Kurumun Karar Vermemiş Olması – İdare Mahkemesi Kararı

Karar No              : 2017/MK-494 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/24679 İhale Kayıt Numaralı “Çeşitli Unvan Ve Niteliklere Sahip Personel Temini Genel Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Konyaaltı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/24679 ihale kayıt numaralı “Çeşitli Unvan ve Niteliklere Sahip Personel Temini Genel Hizmet …

Read More »

Meslek Mensubunca Onaylanan Satış Tutarı Tespit Tutanağı İle Maliyet Tespit Tutanağının, Fiyat Teklifinin Alındığı Firmanın Teklife Konu Alanda Faaliyet Gösterdiğini Kanıtlar Nitelikte Olduğu

Karar No              : 2019/MK-347 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/181648 İhale Kayıt Numaralı “Selim Kağızman Ayrım-Kars-Susuz Şelale Kavşağı Yolunda Muhtelif Kavşakların Yapılması Ve Üstyapı Yenileme Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/181648 ihale kayıt numaralı “Selim Kağızman Ayrım-Kars-Susuz Şelale Kavşağı Yolunda Muhtelif Kavşakların Yapılması …

Read More »

Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı Tarafından Tertiplenecek Uluslararası Organizasyonlar ve Toplantılardan Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenenlerin Yürütülmesine Yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2013)

 Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Birliği Başkanlığı Tarafından Tertiplenecek Uluslararası Organizasyonlar ve Toplantılardan Cumhurbaşkanı Tarafından Belirlenenlerin Yürütülmesine Yönelik 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (z) Bendi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 2013) Mevzuat Değişikliği 03.01.2020 tarihli …

Read More »

Arazi Niteliğindeki Taşınmaza Gelir Metodu Esas Alınarak Ve Uygun Bilirkişi Raporuyla Belirlenen Özelliklere Göre Mahkemece Hesaplama Yapılmalıdır.

Hukuk Dairesi 2019/2840 E. ,  2019/15284 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazlar bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davaların kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler …

Read More »

İdara Tarafından İhalede Analiz Formatlarının İse İstekli Olabileceklere Verilmemiş Olması

Karar No              : 2017/MK-509 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/248331 İhale Kayıt Numaralı “Eleşkirt-Ağrı-Taşlıçay Yolu Km 244+300-312+600 Kesimi (Küpkıran Köprülü Kavşağı Dahil) İkmal İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/248331 ihale kayıt numaralı “Eleşkirt-Ağrı-Taşlıçay Yolu Km 244+300-312+600 Kesimi (Küpkıran Köprülü Kavşağı Dahil) İkmal İşi” ihalesine …

Read More »
Call Now ButtonHEMEN ARA