Home / 2022 / Haziran

Monthly Archives: Haziran 2022

İhale Üzerinde Bırakılan İsteklilerin Teklif Zarflarında Sunduğu Noter Onaylı Belgeler Aslına Uygun Olduğunu Belirten Bir Şerh Taşımalıdır

İsteklilerin Teklif Zarflarında Sundukları Noter Onaylı Belgeler Aslına Uygun Olduğunu Belirten Bir Şerh Taşımalıdır

İhale Üzerinde Bırakılan İsteklilerin Teklif Zarflarında Sunduğu Noter Onaylı Belgelerin Aslına Uygun Olduğunu Belirten Bir Şerh Taşımalıdır

Read More »

Şartnamede Fiyat Farkı Verilmeyeceğinin Belirtilmesine Rağmen Aynı Şartnamede İşçilik İçin Fiyat Farkı Verileceğine İlişkin Düzenlemenin Çelişki Yarattığı İddiası

Şartnamede Fiyat Farkı Verilmeyeceğinin Belirtilmesine Rağmen Buna İlişkin Düzenleme Yapılması

Şartnamede Fiyat Farkı Verilmeyeceğinin Belirtilmesine Rağmen Aynı Şartnamede İşçilik İçin Fiyat Farkı Verileceğine İlişkin Düzenlemenin Çelişki Yarattığı İddiası

Read More »

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Read More »

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Read More »

İhale Konusu İşte Çalıştırılacak Personelin Sahip Olması Gereken Niteliklere İlişkin İdarece Yapılacak Düzenlemelerin Emredici Mevzuat Hükümlerine Aykırı Olmaması Gerekir

İhale Konusu İşte Çalıştırılacak Personelin Sahip Olması Gereken Nitelikler

İhale Konusu İşte Çalıştırılacak Personelin Sahip Olması Gereken Niteliklere İlişkin İdarece Yapılacak Düzenlemelerin Emredici Mevzuat Hükümlerine Aykırı Olmaması Gerekir

Read More »

Yüklenici Tarafından İş Akdi Sonlandırılan İşçilerin Kıdem Ve İhbar Tazminatından Tek Taraflı Olarak Yüklenicinin Sorumlu Tutulmasının Mevzuata Aykırı Olduğu İddiası

Yüklenicinin İş Akdini Sonlandırdığı İşçilerin Kıdem Ve İhbar Tazminatı

Yüklenici Tarafından İş Akdi Sonlandırılan İşçilerin Kıdem Ve İhbar Tazminatından Tek Taraflı Olarak Yüklenicinin Sorumlu Tutulmasının Mevzuata Aykırı Olduğu İddiası

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında İsteklilerden İstenilen İlgili Belgelerin Sunulmaması Durumunda İsteklilerin Teklifi Reddedilir

aşırı düşükte ilgili belgelerin sunulmaması teklifin reddine sebeptir

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında İsteklilerden İstenilen İlgili Belgelerin Sunulmaması Durumunda İsteklilerin Teklifi Reddedilir

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın