Basın duyuruları
Home / İhale Danışmanı Ankara

İhale Danışmanı Ankara

Döviz Kurundaki Yükseliş ile Birlikte Maliyetlerin Artması İşin Yapılmasını İmkansız Hale Getirdiği Bu Nedenle İhalenin İptal Edilmesi ve Teminatların İade Edilmesi Gerektiği İddiası

AŞIRI DÜŞÜK

Döviz Kuru Artışı Ve Ekonomik Olumsuzluklar İddiasının İhaleye Konu Hizmet Alımı İşinin İptaline Gerekçe Gösterilemeyeceği ve İsteklilerin Sözleşme İmzalamaması Durumunda Geçici Teminatı Gelir Kaydedileceği Sonucuna Varılmıştır.

Read More »

İnternet Hizmetini Sunan Yükleniciden Farklı Bir Yüklenicinin İşi Alması Durumunda Hizmetler Arası Geçiş İçin Verilen Sürenin Değiştirilmesi Gerektiği İddiası

İnternet Hizmetini Sunan Yükleniciden Farklı Bir Yüklenicinin İşi Alması Durumunda Hizmetler Arası Geçiş İçin Verilen Sürenin Rekabeti Engelleyici Hususlar İçermesi Ve Bütün İstekliler İçin Fırsat Eşitliği Sağlaması Zorunluluğunu Sağlamaması Sebebiyle Aykırılık Teşkil Ettiği Sonucuna Varılmıştır.

Read More »

Şartnamede Araçların Sınırsız Kilometre Yapacağı Düzenlemesi Teklif Oluştururken Tereddüde Yol Açtığı İddiası

Yakıtı Yüklenici Tarafından Karşılanacak Araçların Yıllık Ortalama Yapacağı Kilometre Miktarlarının Belirlendiği ve Araçlara İlişkin Öngörülen Süre Ve Koşullar Doğrultusunda Maliyet Oluşturulmasının Mümkün Olduğu Dolayısıyla İddiasının Yerinde Olmadığı Sonucuna Varılmıştır.

Read More »