Home / 2024 / Mayıs

Monthly Archives: Mayıs 2024

TEKNİK ŞARTNAME’NİN 8.25. MADDESİ İLE YÜKLENİCİYE EKSTRA MALİYET VE SORUMLULUK YÜKLENMESİ NEDENİYLE İHALENİN İPTALİ

yeterlik bilgileri tablosu

TEKNİK ŞARTNAME’NİN 8.25’İNCİ MADDESİ, YÜKLENİCİNİN TESLİM ETTİĞİ MALZEMELERİN SON KULLANMA TARİHİNDEN 2 AY ÖNCESİNDE HABER VERİLMESİ KOŞULUYLA YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİNİ ÖNGÖRMEKTEDİR. ANCAK BU DÜZENLEME, YÜKLENİCİNİN İHALE DÖKÜMANINA UYGUN TESLİMAT YAPMASINA RAĞMEN, İDARENİN STOK YÖNETİMİNDEKİ HATALARINDAN DOLAYI YÜKLENİCİYE EKSTRA MALİYET VE SORUMLULUKLAR YÜKLEYECEĞİ İÇİN TEKNİK ŞARTNAME’NİN BU HÜKMÜ KANUNUN “TEMEL İLKELER” VE “ŞARTNAMELER” MADDELERİYLE UYUMLU BULUNMAMIŞ VE İHALENİN İPTALİ KARARI VERİLMİŞTİR.

Read More »

YAPIM İŞLERİ CİRO BEYANI İÇERİSİNDE YIL ATLAMA SORUNU VE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKMA SORUNU

Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tekliflerin Uygun Bulunması Durumu

İSTEKLİ İŞ ORTAKLIĞI'NIN PİLOT ORTAĞININ YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA 2023 YILI CİRO BEYANI BOŞ BIRAKILMIŞ VE SADECE 2022 YILINA AİT FATURA TUTARI BELİRTİLMİŞ, DOLAYISIYLA PİLOT ORTAĞIN İŞ HACMİ HESAPLANIRKEN 2023 YILI CİROSUNUN SIFIR KABUL EDİLEREK 2023 VE 2022 YILLARININ ORTALAMASI ALINMASI GEREKTİĞİ BELİRLENMİŞ, BU NEDENLE, İSTEKLİNİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASININ MEVZUATA AYKIRI OLDUĞU SONUCUNA VARILMIŞTIR.

Read More »

İHALEDEKİ İSTEKLİLERİN ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGELERİNİN EKSİKLİĞİ VE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI

iş deneyim belgesinin şartnameye uygun olmadığı

İHALEYİ KAZANAN İKİ İSTEKLİNİN SUNDUĞU ÇEVRE İZİN VE LİSANS BELGELERİ İNCELENDİĞİNDE, HER İKİSİNİN DE İHALE KAPSAMINDAKİ BELİRLİ ATIK KODLARINI DOĞRULAYAMADIĞI BELİRLENMİŞ VE BU SEBEPLE TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKTİĞİ SONUCUNA VARILMIŞTIR.

Read More »

SUNULAN İŞ DENEYİM BELGESİNİN ESASLI UNSURU İDARİ ŞARTNAME’NİN 7.6’NCI MADDESİNDE BELİRLENEN BENZER İŞE UYGUN OLDUĞU İÇİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILAMAZ

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

YAPILAN İNCELEMEDE, BAŞVURU SAHİBİ İŞ ORTAKLIĞININ SUNDUĞU İŞ DENEYİM BELGESİNİN "AXVIII GRUP: SAHA İŞLERİ" KAPSAMINDA YER ALAN "BARAJLAR" GRUBUNA UYGUN OLDUĞU TESPİT EDİLDİĞİ İÇİN BAŞVURU SAHİBİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASININ MEVZUATA AYKIRI OLDUĞU SONUCUNA VARILMIŞTIR.

Read More »

TEKNİK ŞARTNAME’DE İŞİN YÜRÜTÜMÜ SIRASINDA KESİN TEMİNATTAN KESİNTİ YAPILMASINA DAİR DÜZENLEME YAPILAMAZ

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımında İdarece Yaklaşık Maliyetin Hatalı Hesaplanması

KAMU İHALE MEVZUATINA GÖRE KESİNTİLER İŞ DEVAM EDERKEN HAKEDİŞLERDEN, İŞİN TAMAMLANMASI AŞAMASINDA İSE KESİN TEMİNATTAN YAPILIR DOLAYISIYLA TEKNİK ŞARTNAME'NİN İŞİN YÜRÜTÜMÜ SIRASINDA KESİN TEMİNATTAN KESİNTİ YAPILMASINI ÖNGÖREN MADDESİ MEVZUATA AYKIRIDIR

Read More »

TS 12426 YETKİLİ SERVİSLER-TIBBİ CİHAZ KURALLAR BELGESİ’NDE YETKİ BELGELERİNİN EKSİK OLMASI

Yerli Malı Belgesi İmalatçı Olunduğunun Gösterilmesinde ve Fiyat Avantajı Uygulanmasında Kullanılabilir

İSTEKLİNİN SUNDUĞU TS 12426 YETKİLİ SERVİSLER-TIBBİ CİHAZ KURALLAR BELGESİ'NDE GEREKLİ YETKİ BELGELERİNİN EKSİK OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞ VE YETKİ BELGESİNİN İHALEYE KATILIMDA ZORUNLU OLMASI NEDENİYLE, İSTEKLİNİN TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILMIŞTIR.

Read More »

İLK OTURUMDA UYGUN GÖRÜLEN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU SONRADAN TSE BELGELERİNİN İŞLENMEDİĞİ GEREKÇESİYLE REDDEDİLEMEZ

iş deneyim belgesinin şartnameye uygun olmadığı

İLK OTURUMDA FİRMANIN TEKLİF MEKTUBUNUN,TEMİNAT MEKTUBUNUN VE YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNUN UYGUN BULUNUP, SONRADAN TSE BELGELERİNİN İŞLENMEDİĞİ BELİRTİLEREK EKSİK OLDUĞU GEREKÇESİYLE TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA AYKIRIDIR.

Read More »

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU’NUN İDARİ ŞARTNAMEDE İSTENEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN MARKA VE UBB LİSTESİ İLE DİĞER AYIRT EDİCİ BİLGİLERİ İÇERMEMESİ

Şartnamede Araç ve İş Makinelerine İlişkin Günlük Km veya Çalışma Saatine Dair Bilgi Verilmemesi

İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİ TARAFINDAN SUNULAN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU'NUN, İDARİ ŞARTNAME’NİN 7.5.3 VE 7.5.2 MADDELERİNDE İSTENEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN MARKA VE UBB LİSTESİ İLE DİĞER AYIRT EDİCİ BİLGİLERİ İÇERMEMESİ İHALE SÜRECİNDE SUNULAN BİLGİ VE BELGELERİN KARŞILAŞTIRILMASINI İMKANSIZ KILMIŞ VE İSTEKLİ TARAFINDAN SUNULAN BELGELERİN İHALE DOKÜMANI DÜZENLEMELERİNE UYGUN OLMADIĞI SONUCUNA VARILMIŞTIR.

Read More »
Bize ulaşın