Home / 2020 / Kasım

Monthly Archives: Kasım 2020

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulan Sigorta Maliyet Analizi

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulan Sigorta Maliyet Analizi Karar No              : 2020/MK-273 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/522297 İhale Kayıt Numaralı “Evde Bakım Hizmeti” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı – Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/522297 ihale kayıt numaralı “Evde …

Read More »

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ İHALE YÖNETMELİĞİ

yaklaşık maliyet hesabı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin, 16/11/2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliğine uygun olarak, mal ve hizmet alım-satımları, yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihaleleri …

Read More »

ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMANLIĞI İLE DENİZCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/3/2013 tarihli ve 28600 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ç) Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi …

Read More »

İhaleyi Yapan İdare Tarafından Hazırlanan İhale Şartnamesinde Teslim Tarihlerine İlişkin Düzenleme Yapılmamış Olması

İhaleyi Yapan İdare Tarafından Hazırlanan İhale Şartnamesinde Teslim Tarihlerine İlişkin Düzenleme Yapılmamış Olması Karar No              : 2020/MK-269 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/126948 İhale Kayıt Numaralı “Yenidoğan Yoğun Bakım Birimine 30 Kalem Sarf Malzeme Alımı İhalesi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan 2020/126948 ihale …

Read More »

İhalede 8 Adet İhale Dokümanı İndirilmiş Olmasına Karşın İhaleye Sadece Bir İsteklinin Katılmış Olması – İhalenin İptali

yaklaşık maliyet hesabı

İhalede 8 Adet İhale Dokümanı İndirilmiş Olmasına Karşın İhaleye Sadece Bir İsteklinin Katılmış Olması – İhalenin İptali Karar No              : 2020/UH.II-1809 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/420296 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tedavi Özellikli İşlem Karşılığı Radyoterapi Tedavi Cihazı ve Ek Donanımları Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN …

Read More »

İdareye Şikâyet Başvurusunda Dile Getirilmeyen Hususların İtirazen Şikâyet Başvurusuna Konu Edilemeyeceğ

İdareye Şikâyet Başvurusunda Dile Getirilmeyen Hususların İtirazen Şikâyet Başvurusuna Konu Edilemeyeceğ Karar No              : 2020/UH.II-1836 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/431350 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Hizmet Aracı Kiralama İşi (Sürücü ve Yakıt Hariç)” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Esenyurt Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü tarafından 21.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muhtelif …

Read More »

İhtiyaca Konu Hizmet İçin Yeniden İhaleye Çıkılması Durumunda Muhtemel İstekliler Tarafından Sunulacak Teklif Fiyatlarının Daha Düşük Olacağı Gerekçesiyle İhalenin İptal Edilemeyeceği

yaklaşık maliyet hesabı

İhtiyaca Konu Hizmet İçin Yeniden İhaleye Çıkılması Durumunda Muhtemel İstekliler Tarafından Sunulacak Teklif Fiyatlarının Daha Düşük Olacağı Gerekçesiyle İhalenin İptal Edilemeyeceği Karar No              : 2020/UH.I-1854 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/498568 İhale Kayıt Numaralı “Çöp Sızıntı Suyu Nakli Hizmet Alım İşi” İhalesi (2.KISIM) KURUMCA YAPILAN İNCELEME: İstaç İstanbul Çevre Yönetimi San. Ve …

Read More »

İlgili Nakliye Girdisinin İdarenin Açıklama İsteme Yazısının Ekinde Yer Alan Analiz Formatlarında Belirlenmiş Mesafe Dışında Mesafeler Kullanılarak Açıklanmış Olması

İlgili Nakliye Girdisinin İdarenin Açıklama İsteme Yazısının Ekinde Yer Alan Analiz Formatlarında Belirlenmiş Mesafe Dışında Mesafeler Kullanılarak Açıklanmış Olması Karar No             : 2020/MK-268 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/449599 İhale Kayıt Numaralı “Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun Bahçe Kavşağı – Gaziantep Doğu Kavşağı , Gaziantep Doğu Kavşağı – 9 Bölge Sınırı Arasında Ve Gaziantep Çevre …

Read More »

Plentler Ve Konkasör Grubu İçin Kapasite Raporu Yerine Ekspertiz Raporu Verildiği Gerekçesiyle Davacıların Tekliflerinin Değerlendirme Dışı Bırakılmasında Hukuka Aykırıdır

Plentler Ve Konkasör Grubu İçin Kapasite Raporu Yerine Ekspertiz Raporu Verildiği Gerekçesiyle Davacıların Tekliflerinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Hukuka Aykırıdır   Karar No             : 2020/MK-267 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/671375 İhale Kayıt Numaralı “İzmir Çeşme Ayr -Balıklıova-Mordoğan- Karaburun Yolu (Km:0+000-51+090) Arası Toprak Tesviye, Sanat Yapıları Ve Üst Yapı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN …

Read More »

Teknik Şartnamede Tek Bir Ürüne Yönlendirme Olduğu İddiası

aşırı düşük teklif

Teknik Şartnamede Tek Bir Ürüne Yönlendirme Olduğu İddiası Karar No              : 2020/UH.II-1808 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/420296 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tedavi Özellikli İşlem Karşılığı Radyoterapi Tedavi Cihazı ve Ek Donanımları Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği tarafından 02.10.2020 …

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın