xxxx
Home / İhale Danışmanı / Teknik Şartnamede Tek Bir Ürüne Yönlendirme Olduğu İddiası

Teknik Şartnamede Tek Bir Ürüne Yönlendirme Olduğu İddiası

Teknik Şartnamede Tek Bir Ürüne Yönlendirme Olduğu İddiası

Karar No              : 2020/UH.II-1808

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/420296 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tedavi Özellikli İşlem Karşılığı Radyoterapi Tedavi Cihazı ve Ek Donanımları Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği tarafından 02.10.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Aylık Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Tedavi Özellikli İşlem Karşılığı Radyoterapi Tedavi Cihazı ve Ek Donanımları Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Elekta Medikal Sistemler Ticaret Anonim Şirketi’nin 08.09.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu sonrası, idarenin 09.09.2020 tarihli Zeyilname yayınlaması üzerine, başvuru sahibince 17.09.2020 tarih ve 41456 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.09.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1434 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas incleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

5) Teknik Şartname’nin II.A.A1.18 no’lu maddesinin Şartname’den tamamıyla çıkarılması gerektiği, eş segment olmayan sarmal tedavi yapabilen ve yapamayan cihazların eşleştirilmeye çalışıldığı bu madde nedeniyle tüm Elekta ürünleri ve Halcyon dışındaki tüm Varian ürünlerinin kapsam dışı bırakıldığı,

Başvuru sahibinin 5. iddiasına yönelik olarak Teknik Şartnamenin Al.18 Maddesine yapılan itiraz;

Beam stopper sistemine sahip cihazı üreten birden fazla firma bulunmaktadır. Hizmet alımına istekli olacak hizmet alım firmalarının en az iki farklı üreticiden bu sistemleri temin etmesi mümkündür. Bu madde sadece tek bir marka ve modeli işaret etmemektedir.

Check Also

İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname Yapılmak Suretiyle değiştirilmesi

İhale Sürecine Etki Eden Esaslı Unsurun İdarece Düzeltme İlanı Yapılmaksızın Zeyilname ile Değiştirilmesi Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.II-1605 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/952006 İhale Kayıt Numaralı “Malzemeli Yemek Pişirme Servis …

Call Now ButtonBize ulaşın