Home / Tag Archives: Faaliyet Alanı

Tag Archives: Faaliyet Alanı

İhaleye Başvuruda Ticaret Sicil Gazetesinin Sunuluş Şekli

KAMU İHALE KURULU KARARI Ticaret Sicil Gazetesinin Fotokopi Olması EKAP Üzerinden Kontrol Edilebilme Belgelerin Sunuluş Şeklinin Aranmaması Karar No              : 2019/UH.II-176 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/564247 İhale Kayıt Numaralı “12 Aylık Malzemeli Yemek Pişirme Servis ve Servis Sonrası” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Çanakkale Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü …

Read More »

İdarece Açıklanması İstenen Önemli Teklif Bileşenlerinin Dışındaki Giderler İçin Belgelendirme Yapılmasının Gerekli Olmadığı

İş Bitirme Belgeleri

KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2019/003 Gündem No : 15 Karar Tarihi : 09.01.2019 Karar No : 2019/UH.II-34 BAŞVURU SAHİBİ: Sisoft Sağlık Bilgi Sis. Ltd. Şti.,   İHALEYİ YAPAN İDARE: Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü,   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/446904 İhale Kayıt Numaralı “Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile …

Read More »

Yaklaşık Maliyet ve Sınır Değere İlişkin Şikayetin 10 Gün İçinde İdareye Yapılması

İndir Yazdır KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2019/003 Gündem No : 8 Karar Tarihi : 09.01.2019 Karar No : 2019/UH.IV-27 BAŞVURU SAHİBİ: D N D Turizm Taşımacılık A.Ş.,   İHALEYİ YAPAN İDARE: İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü,   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/317754 İhale Kayıt Numaralı “Şoförlü Araç Kiralama” İhalesi   KURUM TARAFINDAN …

Read More »

İdareye Geçerli Şikayet Başvurusu Yapılmadan İtirazen Şikayet Başvurusu Yapılamayacağı

İndir Yazdır KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2019/003 Gündem No : 7 Karar Tarihi : 09.01.2019 Karar No : 2019/UH.IV-26 BAŞVURU SAHİBİ: Yılmazer Öğrenci Servisleri Taşımacılık Turizm Otom. İnşaat Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.,   İHALEYİ YAPAN İDARE: Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/614513 İhale Kayıt Numaralı “Şehitkamil İlçe Milli Eğitim …

Read More »

Fiyat Teklifini Düzenleyen Kişinin İşe Başlama Tarihi

  KAMU İHALE KURUL KARARI Toplantı No : 2019/001 Gündem No : 20 Karar Tarihi : 03.01.2019 Karar No : 2019/UH.I-14 BAŞVURU SAHİBİ: Referans Temizlik Otomasyon Med. Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti.,   İHALEYİ YAPAN İDARE: Pendik Belediye Başkanlığı,   BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/517981 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Okul ve Mabetlerin Hijyenik Bakımı …

Read More »

İptal Edilen İhalede Gerçekleştirilen İhale İşlemlerine Karşı Yapılan Başvuru Hakkında İnceleme Yapılmasına Gerek Bulunmadığı

2018/9537 İhale Kayıt Numaralı “Tavşanlı – Emet Devlet Yolu Km: 26+560 – 51+750 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Üstyapı (Bsk) ve Çeşitli İşler İkmal İnşaatı İşi” İhalesi – Tarih: 26.04.2018 – No: 2018/UY.I-845 Toplantı No: 2018/024 Gündem No: 53 Karar Tarihi: 26.04.2018 Karar No: 2018/UY.I-845 Şikayetçi: Tic. A.Ş., İhaleyi Yapan İdare: ölge Müdürlüğü, Başvuruya …

Read More »

Sözleşme Giderlerine İlişkin Aşırı Düşük Açıklamalarının Kanuni Yükümlülükleri De Karşılamaya Yeterli Olup Olmadığının İncelenmesi

yapım aşırı düşük

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2016/4755 E.  ,  2017/279 K. “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:2016/4755 Karar No:2017/279 Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : Vekili : Karşı Taraf (Davalı) : Vekili : Davalı İdare Yanında Müdahil : Vekili : İstemin Özeti : Ankara …

Read More »

Faturanın maliyeti tevsik amacıyla değil hizmetin özgünlüğünü ortaya koymak için sunulmuş olması

yapım aşırı düşük

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2017/799 E.  ,  2017/1446 K. ihale, bilgi yönetim sistemi, aşırı düşük teklif açıklaması “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:2017/799 Karar No:2017/1446 Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : … Vekilleri : … Karşı Taraf (Davalı) : … Vekili : … İstemin …

Read More »

İdarece Poz Numarası Verilerek Açıklanması İstenen İş Kalemleri Bakımından Anılan Poza İlişkin Formülün Kullanılması Gerektiği

yapım aşırı düşük

Danıştay 13. Daire Başkanlığı         2017/936 E.  ,  2017/1829 K “İçtihat Metni” T.C. D A N I Ş T A Y ONÜÇÜNCÜ DAİRE Esas No:2017/936 Karar No:2017/1829 Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : Vekili : Karşı Taraf (Davalı) : Mevlana Bulvarı (Konya Yolu), No:186 Balgat / ANKARA Vekili : Av. F. Meltem …

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın