Home / 2020 / Aralık

Monthly Archives: Aralık 2020

İhale Dokümanını Şikayet Tarihinin Geçirilmiş Olması

İhale Dokümanını Şikayet Tarihinin Geçirilmiş Olması Karar No              : 2020/UH.I-2074 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/373279 İhale Kayıt Numaralı “36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (Sbys) Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Mardin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 08.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Aylık Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (Sbys) …

Read More »

Sözleşme Kapsamında Personel Çalıştırıldığını Gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu İnternet Sayfası Üzerinden Düzenlenmiş Belgelerin Sunulma Zorunluluğu Bulunmadığı

Sözleşme Kapsamında Personel Çalıştırıldığını Gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu İnternet Sayfası Üzerinden Düzenlenmiş Belgelerin Sunulma Zorunluluğu Bulunmadığı Karar No              : 2020/UH.II-2077 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/504704 İhale Kayıt Numaralı “Personel Servisi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Yargıtay Başkanlığı tarafından 05.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Personel Servisi” ihalesine ilişkin olarak Çetinkaya …

Read More »

İdare Tarafından İstenilmemiş Bir Belgenin İstekli Tarafından Kendiliğinden Sunulması Durumunda, Bu Belgenin Ekinde Sunulan İmza Sirkülerinin Belgelerin Sunuluş Şekline Uygun Olmadığından Bahisle Değerlendirme Yapılmasının Yerinde Olmadığı

İdare Tarafından İstenilmemiş Bir Belgenin İstekli Tarafından Kendiliğinden Sunulması Durumunda, Bu Belgenin Ekinde Sunulan İmza Sirkülerinin Belgelerin Sunuluş Şekline Uygun Olmadığından Bahisle Değerlendirme Yapılmasının Yerinde Olmadığı Karar No              : 2020/UY.II-2082 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/508497 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa ve Suruç Ovaları Tahliye Kanalı Açılması ve Sanat Yapıları 1Kısım” İhalesi KURUM …

Read More »

İhale Dokümanında K1 Yetki Belgesi İstenilmesi

İhale Dokümanında K1 Yetki Belgesi İstenilmesi Karar No              : 2020/MK-321 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/368011 İhale Kayıt Numaralı “Kent Temizliğine Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi İçin Temizlik Hizmet Araçlarının Çalıştırılması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Atakum Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/368011 ihale kayıt numaralı “Kent Temizliğine Yönelik Hizmetlerin …

Read More »

İhalenin Kısmen İptali – İhalede Koşullların Değişmesi

İhalenin Kısmen İptali – İhalede Koşullların Değişmesi Karar No              : 2020/MK-317 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/125311 İhale Kayıt Numaralı “Araç Ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi (Aski) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/125311 ihale kayıt numaralı “Araç ve İş Makinesi …

Read More »

İş Ortaklığının Teklifinin Aşırı Düşük Teklif Olmaması

İş Ortaklığının Teklifinin Aşırı Düşük Teklif Olmaması Karar No              : 2020/UH.I-2033 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/445488 İhale Kayıt Numaralı “Tedaş Genel Müdürlüğü Sorumluluğundaki Misafirevi, Kreş ve Ana Okulu, Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlükleri İle Bölge Müdürlüklerine Ait Hizmet Binaları ve Açık Alanların Temizlik ve Destek Hizmetlerinin 355 Personel İle Karşılanması” İhalesi …

Read More »

BELEDİYE SU VE KANALİZASYON HİZMETLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/4/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesinin başlığı “Su ve kanalizasyon hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve buna ilişkin verilerin elektronik ortamda tutulması” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı …

Read More »

İhaleye Katılımda Kamu İhale Mevzuatı Gereğince İş Yeri Bildirgesi, Damga Vergisi Ve Sözleşme Karar Bedelinin Ödeme Makbuzlarının Sunulma Zorunluluğu Bulunmadığı

yaklaşık maliyet hesabı

İhaleye Katılımda Kamu İhale Mevzuatı Gereğince İş Yeri Bildirgesi, Damga Vergisi Ve Sözleşme Karar Bedelinin Ödeme Makbuzlarının Sunulma Zorunluluğu Bulunmadığı Karar No              : 2020/UH.I-2034 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/356466 İhale Kayıt Numaralı “2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Muş İli Merkez İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü Taşıma Kapsamına Alınan Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencileri …

Read More »

İsteklinin İhale Konusu Alanda Faaliyet Göstermemesi

İsteklinin İhale Konusu Alanda Faaliyet Göstermemesi Karar No              : 2020/UY.I-2037 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/451812 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa İli Merkez İlçeler Muhtelif Güzergâhlara Yağmursuyu Şebekesi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 22.09.2020 tarihinde açık ihale usulü …

Read More »

Şirketlerin Teklifinin T.C. Kimlik Numarasının Teyidinin Ticaret Sicil Gazetesi Üzerinden Yapılamadığından Bahisle Değerlendirme Dışında Bırakılması

Şirketlerin Teklifinin T.C. Kimlik Numarasının Teyidinin Ticaret Sicil Gazetesi Üzerinden Yapılamadığından Bahisle Değerlendirme Dışında Bırakılması Karar No              : 2020/MK-314 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/310342 İhale Kayıt Numaralı “Oltu (Erzurum) İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: ller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/310342 …

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın