Home / 2021 / Mayıs

Monthly Archives: Mayıs 2021

İdare Tarafından İhalenin İptalinin Gerekçeleri

İdare Tarafından İhalenin İptalinin Gerekçeleri Karar No              : 2021/UH.II-1016 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/23769 İhale Kayıt Numaralı “Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 2021 Yılı 9 Ay (Nisan – Aralık) Yakıt Hariç Sürücülü 99 Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi KURUMCA YAPILAN İNCELEME: Ankara Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl …

Read More »

Şartnamedeki Cezai Şart Maddesi – Kurul Kararı

Şartnamedeki Cezai Şart Maddesi – Kurul Kararı Karar No              : 2021/UH.I-933 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/141107 İhale Kayıt Numaralı “İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı İkinci Basamak Sağlık Tesislerine 24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16.04.2021 tarihinde açık ihale …

Read More »

Başvuru Bedelinin Banka Aracılığıyla Kurum Hesabına Yatırılmasından Sonra Başvuru Ücretlerinin Güncellenmesi

aşırı düşük teklif

başvuru bedelinin banka aracılığıyla kurum hesabına yatırılmasından sonra başvuru ücretlerinin güncellenmesi

Read More »

Başvuranın On Günlük İdareye Şikayet Süresini Geçirmiş Olması

Başvuranın On Günlük İdareye Şikayet Süresini Geçirmiş Olması Karar No              : 2021/UH.I-933 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/141107 İhale Kayıt Numaralı “İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı İkinci Basamak Sağlık Tesislerine 24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16.04.2021 tarihinde açık …

Read More »

Mutfaktan Düzenli Denetim İçin Numune Alınması Ve Tahlil Masrafının Yükleniciye Ücretilmesi İbaresi Basiretli Bir Tacir Tarafından Öngörülebilerek Teklif Yapılabilecek Bir Husustur

Mutfaktan Düzenli Denetim İçin Numune Alınması Ve Tahlil Masrafının Yükleniciye Ücretilmesi İbaresi Basiretli Bir Tacir Tarafından Öngörülebilerek Teklif Yapılabilecek Bir Husustur Karar No              : 2021/UH.I-933 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/141107 İhale Kayıt Numaralı “İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı İkinci Basamak Sağlık Tesislerine 24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti” …

Read More »

Teknik Şartnamede Bulunan Özel Durumlarda Bir Kap Fazla Yemek İbaresinin Teklif Verilmede İsteklileri Tereddüte Düşürmeyeceği

Teknik Şartnamede Bulunan Özel Durumlarda Bir Kap Fazla Yemek İbaresinin Teklif Verilmede İsteklileri Tereddüte Düşürmeyeceği Karar No              : 2021/UH.I-933 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/141107 İhale Kayıt Numaralı “İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı İkinci Basamak Sağlık Tesislerine 24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Bilecik …

Read More »

Teknik Şartname’nin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’ne Ve 6331 Sayılı Kanun’a Uygun Olarak Düzenlenmiş Olması

Teknik Şartname’nin  Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Eki Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’ne Ve 6331 Sayılı Kanun’a Uygun Olarak Düzenlenmiş Olması Karar No              : 2021/UH.I-933 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/141107 İhale Kayıt Numaralı “İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Bağlı İkinci Basamak Sağlık Tesislerine 24 Aylık Malzeme Dahil Yemek Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti” İhalesi …

Read More »

Aşırı Düşük Sorgulama Yazısının Ekinde Yer Alan Analiz Formatlarında Belirlenmiş Olan Mesafelerin Dışında Mesafeler Kullanılarak Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Yapılamayacağı

yapım aşırı düşük

aşırı düşük teklif açıklamasında mesafe hesabı

Read More »

Başvuru Dilekçesinin Kurum Kayıtlarına Girmesi İle Aynı Gün Başvuru Bedelinin Değiştiği, Davacının Başvuru Bedelini Eksik Yatırmada Bir Kusur Ya Da İhmalinin Bulunmaması

Başvuru Dilekçesinin Kurum Kayıtlarına Girmesi İle Aynı Gün Başvuru Bedelinin Değiştiği, Davacının Başvuru Bedelini Eksik Yatırmada Bir Kusur Ya Da İhmalinin Bulunmaması Karar No              : 2021/MK-183 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/718306 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi İşletim” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Eshot Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/718306 …

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Üçüncü Şahıslardan Fiyat Teklifi Alınmak Suretiyle Açıklaması Yapılan Malzemelere İlişkin Hazırlanan Tutanaklar Ve Dayanağı Faturalarda Bulunan Malzeme İle Fiyat Teklifinde Beyan Edilen Malzemelerin Aynı Olmadığı İddiası

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Üçüncü Şahıslardan Fiyat Teklifi Alınmak Suretiyle Açıklaması Yapılan Malzemelere İlişkin Hazırlanan Tutanaklar Ve Dayanağı Faturalarda Bulunan Malzeme İle Fiyat Teklifinde Beyan Edilen Malzemelerin Aynı Olmadığı İddiası Karar No              : 2021/UY.II-881 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/575403 İhale Kayıt Numaralı “Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi Millet Bahçesi ve Millet …

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın