Basın duyuruları
Home / Tag Archives: ihale danışmanı ankara

Tag Archives: ihale danışmanı ankara

Aşırı Düşük Teklif Açıklama Talebi Yazısında Hangi Maliyet Bileşenlerinin Önemli Teklif Bileşeni Olarak Belirlendiğine Yer Verilmediği

Karar No              : 2019/UH.I-1767 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/482599 İhale Kayıt Numaralı “Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği 2020 Yılı Personel Taşıma Servis İhalesi Hizmet Alım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği tarafından 14.11.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel …

Read More »

İşini İhale İle Anahtar Teslimi Veren İşveren Asıl İşveren Değil, İhale Makamı Olup Sorumluluğu 4857 Sayılı Kanunu’nun 36.Maddesine Göre Belirlenmelidir

Hukuk Dairesi 2016/14540 E. ,  2019/12471 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :… Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan … … İletim A.Ş vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya …

Read More »

İhaleye Yönelik Başvuru Hakkı – Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı

Karar No              : 2017/MK-263 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2010/32383 İhale Kayıt Numaralı “Sivrihisar-Emirdağ Ayr. Yolunun Km:72+180-88+000 ve Emirdağ-Çifteler Yolunun Km:53+900-80+240 Kesimlerinde Yaptırılacak “Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Plent-Miks Alttemel, Plent-Miks Temel, Bsk. Kap. İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları Genel Müdürlüğü Keşif ve Şartname Şubesi Müdürlüğü tarafından 11.05.2010 tarihinde açık …

Read More »

İnşaatın Temel Derinliklerinin Projede Gösterilen Miktardan Düşük Yapılması Açık Ayıp Değil Eksik İş Niteliğindedir

Hukuk Dairesi 2018/3493 E. ,  2019/3431 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi : Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi İlk Derece Mahkemesi :Asliye Hukuk Hakimliği Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi’nce verilen kararın temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla …

Read More »

İhale Dokümanında İddia Edildiği Şekilde Tekliflerin Hazırlanmasında Tereddütte Yol Açacak Nitelikte Bir Belirsizliğin Olmadığı

Karar No              : 2017/MK-375 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2010/21512 İhale Kayıt Numaralı “ÇÖP TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET ALIMI” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Çankaya Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 05.04.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2010/21512 İKN’li “Çöp Toplama ve Nakli Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Umut Tem. …

Read More »

Aday Ve İsteklilerce Sunulan Ve Başka Kurum, Kuruluş Ve Kişilerce Düzenlenen Belgelerde, Belgenin Taşıması Zorunlu Asli Unsurlar Dışında, Belgenin İçeriğine İlişkin Tereddüt Yaratacak Nitelikte Olan Ve Belgeyi Düzenleyen Kurum, Kuruluş Veya Kişilerden Kaynaklanan Bilgi Eksikliklerinin Giderilmesine İlişkin Belgelerin” Tamamlatılması Gerektiği

Karar No              : 2017/MK-366 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/180719 İhale Kayıt Numaralı “Çorum-Sungurlu Göleti” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: DSİ Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 22.03.2016 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çorum-Sungurlu Göleti” ihalesine ilişkin olarak Karmen Bilişim Enerji ve İnşaat Ticaret A.Ş.nin 03.08.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, …

Read More »

İhalenin İptalinin İptali Kararının Hukuka Aykırı Olması – İdare Mahkemesi Kararı

Karar No              : 2019/MK-339 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/6184 İhale Kayıt Numaralı “Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-1 İçin Radyoloji Görüntüleme Hizmeti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/6184 İhale Kayıt Numaralı “Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-1 İçin Radyoloji Görüntüleme Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Ankara …

Read More »

Yeniden Değerleme Oranı %22,58 Olarak Belirlendi

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine …

Read More »

Akaryakıt Girdisine İlişkin Olarak EPDK Tarafından İl Bazında Günlük Yayımlanan Akaryakıt Fiyatlarının % 90’ının Altında Sunulan Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarının Geçerli Kabul Edilmeyeceği

Karar No              : 2019/MK-332 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/545293 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 7(Samsun) Bölge Müdürlüğü Hudutları Dahilinde 75(Samsun), 78(Sinop) Ve 79(Boyabat) Şube Şefliği Yollarında Agrega Temini Ve Üstyapı İşlerinin Yapılması İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/545293 ihale kayıt numaralı “Karayolları 7.(Samsun) Bölge …

Read More »

Eksiklikleri Kurum’un İnternet Sayfasında İlân Etmeden Başvurunun Şekil Yönünden Reddedilmesi

Karar No              : 2019/MK-331 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/1 İhale Kayıt Numaralı “Zonguldak-Amasra-Kurucaşile Yolu Çakraz (T2-T3) Ve Amasra Tünelinin Enerji, Havalandırma, Tünel Ve Yaklaşımları Aydınlatılma, Haberleşme, Yangın, Telekontrol, Trafik Kontrol, Scada Ve Diğer Kontrol Sistemlerine İlişkin Elektrik Ve Elektromekanik İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından …

Read More »
Call Now ButtonHEMEN ARA