Home / 2021 / Eylül

Monthly Archives: Eylül 2021

İhale Dokümanında Yer Verilen Düzenlemelerdeki Farklılıkların İstekliler Nezdinde De Tereddüde Yol Açması İhalenin İptali Sebebidir

Elektronik İhalede Şartnamede İstenen Belgelere İlişkin Yeterlik Bilgileri Tablosunda Ayrı Satır Açılmaması İhale Dokümanındaki Çelişkili Hususların Rekabet Ve Eşit Muamele İlkeleri Açısından Mevzuata Aykırılık Oluşturmaktadır.

Read More »

İhale Dokümanında Araçlarda Belli Bir Modelin Belirtilmesi Yasaklanmış Olup Model Yılı Ve Özelliklerinin Belirlenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmamaktadır

araç kiralama ihalesi

İhale Dokümanında Araçların Belli Bir Modelin Belirtilmesi Yasaklanmış Olup Model Yılı Ve Özelliklerinin Belirlenmesinde Mevzuata Aykırılık Bulunmamaktadır.

Read More »

Sözleşme Tasarısında Teklif Fiyata Dahil Giderlerin Belirtilmediği Ve Tekliflerin Hazırlanmasında Belirsizliğe Neden Olduğu İddiası

Sözleşme Tasarısında Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderlere Yer Verilmeli Ve Şartnamede Yer Alan Giderler Sözleşme Bedeline Dahil Olarak Düzenlenmelidir.

Read More »

İhaleye İlişkin Toplam Teklif Tutarının Hatalı Yazılmış Olmasının Kısımlara İlişkin Tekliflerin Değerlendirilmesi Açısından Bir Etkisi Bulunmamaktadır

İhaleye İlişkin Toplam Teklif Tutarının Hatalı Yazılmış Olmasının Kısımlara İlişkin Tekliflerin Değerlendirilmesi Açısından Bir Etkisi Bulunmamaktadır

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarında Fiyat Teklifi Ve Tespit Tutanaklarının Tarih Ve Sayılarının Farklı Olması Ve Geçici Vergi Beyanname Döneminin Belirtilmemesi

Aşırı Düşük Teklif

Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarında Fiyat Teklifi Ve Tespit Tutanaklarının Tarih Ve Sayılarının Farklı Olması Ve Geçici Vergi Beyanname Döneminin Belirtilmemesi sonucunda Teklif Değerlendirme Dışı Bırakılır.

Read More »

İtirazen Şikayet Başvurusunun Şirketi Temsile Yetkili Olmayan Kişi Tarafından İmzalanması Ve Eksikliklerin Süresinde Giderilmemesi

İtirazen Şikâyet Başvurusunun Şirketi Temsile Yetkili Olmayan Kişi Tarafından İmzalanması Ve Eksikliklerin Süresinde Giderilmemesi Şekil Yönünden Reddi Gerektirir.

Read More »

İstekliye Ait Cari Oran, Öz Kaynak Oranı Ve Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranının İhale Dokümanında Belirtilen Oranları Karşılamadığı İddiası

Beyan Edilen Yıllara Ait Bilanço Ve Gelir Tablolarına İlişkin Olarak İdarece Elektronik Ortamda Yapılan Sorgulama Neticesinde,İstekliye Ait Cari Oran, Öz Kaynak Oranı Ve Kısa Vadeli Banka Borçlarının Öz Kaynaklara Oranının İhale Dokümanında Belirtilen Oranları Karşıladığı Görülmektedir.

Read More »

İstekliler Tarafından Numune Teslimi Esnasında Uluslararası EN40-6 Veya Dengi Standarda Yönelik Belgenin Sunulmadığı İddiası

yaklaşık maliyet hesabı

İhale Üzerinde Bırakılan İsteklinin Sunmuş Olduğu Belgenin “EN40-6 2002” Standardını Taşıması Ve TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Bir Kuruluş Tarafından Belgelendirilmesi

Read More »
Bize ulaşın