Home / YAPIM AŞIRI DÜŞÜK ŞİKAYET

YAPIM AŞIRI DÜŞÜK ŞİKAYET

İçerikte neler var?

PERSONEL TAŞIMA İHALELERİNDE SINIR DEĞER HESAPLAMASI

Özelde personel taşıma ihalelerinde genelde hizmet alımlarında firmalar önce sınır değer sonra aşırı düşük hesabı ile yüz yüze kalmakta ve üç iş günü içerisinde aldıklarını düşündükleri işin ellerinin arasında kayıp gitmemesi için seri kararlar vererek sıkı bir çalışma içine girmektediler. Sınır değer hesaplaması Kamu İhale Kurumunun internet sitesinde yer alan hesaplama aracı kullanılarak kolayca hesaplanabilmektedir. İlk oturumda değerlendirme dışı kalan firmalar haricindeki teklifler sisteme girilmekte ve R katsayısı olarak 0,80 seçilerek sınırın altında kalınıp kalınmadığını öğrenebilmek mümkündür. İdarenin ilk oturumda geçerli teklifleri belirlerken ya da R katsayısını seçerken yapacağı hatalar ve sonuçlar ayrı bi konu ama hazırlanacak bir aşırı düşük savunmanın öncesinde muhakkak gözden geçirilmesi gereken bir başlık

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMA YAZISI MEVZUATA UYGUN MU?

 1. İdare önemli teklif bileşenlerini mevzuata uygun bir şekilde belirlemiş mi?
 2. İdare üç tam iş günü açıklama süresini vermiş mi?
 3. Sorgulama yazısı açıklama yapacak istekliler yönünden belirsizlik içeren maddeler içeriyor mu?

HATALI BİR SORGULAMA YAZISININ ÜZERİNDEN SAVUNMA DOSYASI HAZIRLANMASI YANLIŞTIR. SAVUNMANIN OMURGASI BU YANLIŞLIĞIN ÜZERİNDE İNŞAA EDİLEMEZ.

İDARELER TEBLİĞE UYGUN SORGULAMA YAZISI YAZMAYI BİLİYOR MU?

Her idare kendi içerisinde bağımsız hareket etme eğiliminde olduğu için bir başka idarenin yazdığı usulüne uygun aşırı düşük teklif sorgulama yazısının diğer bir idare için örnek teşkil etmesi de zor bir olasılık haline gelmektedir.

SATIN ALMA BİRİMLERİNİN İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN YETKİNLİĞİ VAR MI?

Satın alma birimleri genellikle pek çok hizmet ve yapım ihalesini işini bir arada yürüttükleri için her işi özelinde bilgi sahibi olmaları zor görünüyor. Örneğin bir personel taşıma ihalesinin teknik şartnamesine ve işi oluşturan önemli teklif bileşenlerine vakıf olmayan satın almanın işin teknik şartnamesini düzenleyen birime sormadan hazırlayarak gönderdiği aşırı düşük teklif sorgulama yazısının akıbeti Kamu İhale Kurumunun “… mevzuata uygun şekilde yeniden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılması …” kararı ile son bulabiliyor.

İDARE İLE TERS DÜŞMEMEK ADINA YAZIYI ŞİKAYET ETMEKTEN KAÇINMAK DOĞRU MUDUR?

İdarenin, savunma hazırlayan firmayı şikayet edecek diğer firmaların şikayet haklarını ellerinden almak gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Hukuka aykırı yazıyı yalnızca idarenin şimşeklerini üzerine çekmemek adına şikayet etmeyen firma, diğer firmanın KİK şikayeti sonrasında KİK’ten “… yeniden aşırı düşük …” kararı çıkınca 2-3 ay kayba uğramaktadır.

PERSONEL TAŞIMA İHALELERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMA DOSYASI HANGİ UNSURLAR ÜZERİNDEN HAZIRLANIR?

 1. AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMA YAZISI MEVZUATA UYGUN MU?

  Sorgulama yazısının tebliğin 79. maddesi çerçevesinde önemli teklif bileşenlerini içerdiği ve diğer hukuka aykırı hususları içermediği tespit edilerek sağlıklı bir savunma için doğru bir başlangıç yapılması sağlanır.

 2. HESAPLAMALARA ESAS OLACAK FİYATLARIN FİRMA İLE BERABER BELİRLENMESİ

  Maliyetler firmanın maliyetleridir. A firması için bir kuruş olan iş B firması için 2 kuruş olabilir. Firma bazında maliyetler ortaya konur ve bu maliyetlerin toplamının ihalede kullanılan teklifle uyuşup uyuşmadığı ortaya konulur. Açıklanması mümkün bulunmayan tekliflere ilişkin tespitin zamanında yapılması hem danışan hem de danışman yönünden mesai kaybının ve emek israfının önlenmesi için önem arz etmektedir.

 3. İŞİN HAZIRLANACAĞI TEMEL PARAMETRELER BELİRLENEREK MALİYETLERİN OLUŞTURULMASI

  Personel taşıma ihalelerinde özmal istenen ihalelerde amortisman maliyetinin, akaryakıt ve sigorta gibi mihenk taşı maliyetlerin belirlenmesi sonrasında diğer maliyetlerin hesaplanması söz konusudur. Bu noktada araçlar netleştirilmesi , periyodik bakım onarım ve tüketim aralıkları gibi diğer hususların ortaya konularak maliyetler varsayımsal olarak hesaplamalara yansıtılmaktadır.

 4. TEBLİĞİN ÖNERDİĞİ BELGELENDİRME YÖNTEMLERİNİN SORGULAMA KALEMLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Aşırı düşük teklif sistemi içerisinde maliyetlerin belgelendirilmesine ilişkin çeşitli belge türleri ve ilan edilen fiyatlar belirlenmiştir. Bu çerçevede tevsik edilecek bilginin ya da fiyatın türüne göre belgelendirme yöntemi tespit edilmek suretiyle (üçündü kişiden alınacak fiyat teklifi & kamu tarafından ilan edilen fiyatlar vs.) açıklama gerçekleştirilir.

 5. BELGELERİN OLUŞTURULARAK DANIŞAN İLE PAYLAŞILMASI VE GERİ DÖNÜŞ KONTROLLERİN YAPILMASI

  Oluşturulan belgeler danışan ile paylaşılarak belgelerin gerekli onayları alındıktan sonra aslına uygun şekilde tamamlanıp tamamlanmadıkları kontrol edilerek dosyaya eklenmeleri sağlanır.

 6. AÇIKLAMA YAZILARININ TANZİM EDİLMESİ

  Danışan tarafından belgelerin tamamlandığı süreçte arka planda üst yazı, açıklama yazıları, hesap tabloları, icmaller vs. hazırlanmak suretiyle işin süresi içerisinde idareye teslimi için gerekli hazırlıklar tamamlanır.

 7. HESAPLAMA VE BELGELERİN KONTROLLERİNİN TAMAMLANMASI

  Firma dosyanın son halini tarafımızla paylaşır ve idareye teslim edilecek son durum üzerinden bir kez daha dosya incelenir ve so kontroller yapılır.

 8. DOSYANIN İDAREYE TESLİMİ

  Danışan tarafından dosyanın son haline getirilmesinin akabinde dosya bir bütün olarak kontrol edilmekte idareye teslim edilecek hali ile son nokta konulmaktadır.

 9. ŞİKAYET SÜREÇLERİNİN YÖNETİLMESİ

  İdarenin savunmayı hukuka uygun bulduğu ya da şikayet sonrası savunmanın KİK tarafından uygun görüldüğü süreçler rutin kabul edilmekle birlikte idarenin savunmayı reddettiği süreçlerle de karşılaşılmaktadır. İdarenin red gerekçelerinin hukuka uygunluğu değerlendirilerek şikayet ve itirazen dilekçeleri de tarafımızca hazırlanmaktadır.

Kameder İhale Danışmanlığı aşırı düşük teklif savunma hizmetinde danışana hangi kolaylıkları sağlar ? Biz sizin yerinize olumlu ve olumsuz olasılıkları düşünür ve bunları optimize ederek sizinle paylaşırız. Hizmet aşırı düşükte zirve derken kastettiğimiz şey bu tecrübe sizinleyken elde edilecek çalışmanın başarıyı yakalamak için yanınızdaki en büyük destek olduğudur. Karışıklık değil, basitlik; laf salatası değil, iş ve sonuç. Çözüm odaklı yaklaşım. Her işin başarılı olması tabiat kanunlarına aykırı, ama her iş başarılı olabilir. Biz bunun nasıl yapılması gerektiğini biliyoruz ve bunu her gün yapıyoruz. Kabul edilen savunmalarımızı incelemenizi öneririz.

   
Call Now ButtonBize ulaşın