Home / 2021 / Ağustos

Monthly Archives: Ağustos 2021

Geçici Teminat Mektubunda “Her Ne Suretle Olursa Olsun, İdarece Alınan Teminatların Haczedilemeyeceği Ve Üzerine İhtiyati Tedbir Konulamayacağına” Dair İbarenin Yer Almaması, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliğidir

geçici teminat mektubunun standart formda belirlenmiş ibareleri içermemesi ihalenin sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliğidir

Read More »

Ara Öğün Düzenlemelerinin Tekliflerin Hazırlanması Hususunda Tereddüde Ve Belirsizliğe Yol Açabilecek Veya Sağlıklı Teklif Verilmesine Engel Olabilecek Nitelikte Olmadığı Nasıl Anlaşılır

teknik şartname'nin "ara öğün" başlıklı 7. maddesinde, doktor ve sağlık tesisi diyetisyeninin uygun gördüğü hastalara, uygun gördüğü saatlerde ara öğün servisi yapılacağı, dolayısıyla iş kapsamında ara öğün öngörülmesinin sebebinin yemek hizmeti alımının özel niteliği gereği olduğu anlaşılmaktadır.

Read More »