Home / 2021 / Ağustos

Monthly Archives: Ağustos 2021

E-Teklif Verme İşlemlerinin Aynı IP Adresi Üzerinden Gerçekleştirilmiş Olması Rekabetin Engellendiği Hususunda Kuvvetli Karine Oluşturur

E-Teklif Verme İşlemlerinin Aynı IP Adresi Üzerinden Gerçekleştirilmiş Olması Rekabetin Engellendiği Hususunda Kuvvetli Karine Oluşturur

Read More »

Geçici Teminat Mektubunda “Her Ne Suretle Olursa Olsun, İdarece Alınan Teminatların Haczedilemeyeceği Ve Üzerine İhtiyati Tedbir Konulamayacağına” Dair İbarenin Yer Almaması, İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliğidir

aşırı düşük teklif

geçici teminat mektubunun standart formda belirlenmiş ibareleri içermemesi ihalenin sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliğidir

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Ekinde Sunulan İş Kalemine Ait Ek-0.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağında Birim Fiyatının Bulunmaması Mevzuata Aykırıdır

aşırı düşük teklif açıklaması ekinde sunulan iş kalemine ait ek-0.6 satış tutarı tespit tutanağında birim fiyatının bulunmaması mevzuata aykırıdır

Read More »

Davacıya Ait Cihazın Ölçüm Yapılmadığı Dönemde Stand By Modunda Kalabilme Özelliğine Haiz Olmadığından Bahisle Değerlendirme Dışı Bırakılması Hukuka Aykırıdır

davacıya ait cihazın ölçüm yapılmadıı dönemde stand by modunda kalabilme özelliğine haiz olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakılması hukuka aykırıdır

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması İstenilen İş Kalemi Analizinde Sunulan Fiyat Tekliflerinde Malzeme Ve Montaj Bedelinin Ayrı Ayrı Gösterilmesi Gerekir

aşırı düşük teklif açıklaması istenilen iş kalemi analizinde sunulan fiyat tekliflerinde malzeme ve montaj bedelinin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir

Read More »

İhale Dokümanına Yönelik Aykırılık İddialarına İlişkin Hususların 10 Gün İçinde Ve Her Halükârda İhale Tarihinden Üç İş Günü Öncesinde İleri Sürülmesi Gerekmektedir

aşırı düşük teklif

ihale dökümanı için aykırılık iddialarına dair hususların 10 gün içerisinde ve ihale tarihinden 3 iş günü öncesinde mutlaka sunulması gerekmektedir.

Read More »

Ara Öğün Düzenlemelerinin Tekliflerin Hazırlanması Hususunda Tereddüde Ve Belirsizliğe Yol Açabilecek Veya Sağlıklı Teklif Verilmesine Engel Olabilecek Nitelikte Olmadığı Nasıl Anlaşılır

teknik şartname'nin "ara öğün" başlıklı 7. maddesinde, doktor ve sağlık tesisi diyetisyeninin uygun gördüğü hastalara, uygun gördüğü saatlerde ara öğün servisi yapılacağı, dolayısıyla iş kapsamında ara öğün öngörülmesinin sebebinin yemek hizmeti alımının özel niteliği gereği olduğu anlaşılmaktadır.

Read More »

Ortaklık Pay Defteri Ve İlgili Belgelerin Ortaklık Bilgilerini Gösterme Açısından İhale Kapsamında Sunulması Yeterlidir

aşırı düşük teklif

ortaklık pay defteri ve ilgili belgelerin ortaklık bilgilerini gösterme açısından ihale kapsamında sunulması yeterlidir

Read More »
Bize ulaşın