Basın duyuruları
Home / Tag Archives: aşırı düşük ihale danışmanı

Tag Archives: aşırı düşük ihale danışmanı

Araç Kiralanması Hizmet Alımı İhalesinde Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – Fiyat Teklifinde Meslek Mensubunun İmza Ve Kaşesinin Bulunmaması – Sigorta Fiyat Teklifinin Sigorta Acentesinden Alınması

Karar No              : 2020/UH.II-587 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/650161 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralanması Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Çorum Belediye lığı tarafından 10.01.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç Kiralanması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Moda Kent Atık Yönetim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 14.02.2020 tarihinde …

Read More »

İş Deneyim Belgesini Göstermek Üzere Sunulan Belgenin, Tüzel Kişiliğin Yansından Fazla Hisseye Sahip Ortağına Ait Olması Halinde, Ticaret Sicil Memurlukları, Yeminli Mali Müşavir, Yada Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Tarafından İlk İlan Veya Davet Tarihinden Geriye Doğru Bir Yıldır Kesintisiz Olarak Bu Şartın Korunduğunu Gösteren Belgenin Sunulmasının Zorunlu Olduğu

Karar No              : 2017/MK-424 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/581873 İhale Kayıt Numaralı “Dursunbey – Harmancık – Tavşanlı Yolu Km: 5+500 – 29+030,42G/29+039,66İ – 44+783,65G/136+652İ – 187+620 Arası Yapım” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 23.05.2017 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulü ile …

Read More »

İdarelerin Yapacakları İhalelerde, Saydamlığı Ve Güvenirliği De Sağlamakla Sorumlu Olmaları Ve İhale Dokümanlarının İsteklilerin Tekliflerini Sunma İradelerini Etkilemeyecek Şekilde Hazırlanması Gerekliliği

Karar No              : 2017/MK-488 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/241839 İhale Kayıt Numaralı “İçme Suyu Arıtma Tesisi, Atık Su Arıtma Tesisi, Pompa Ve Terfi İstasyonları, İçme Suyu Ve Kanalizasyon Arıza İşleri İşletilmesi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Kilis Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan 2017/241839 ihale kayıt numaralı “İçme Suyu Arıtma …

Read More »

İşin İçeriği, Niteliği Ve Büyüklüğü Gibi Hususlarda Bir Değerlendirme Yapılarak Karar Verilmesi Gerekirken Sırf İş Deneyim Belgesinin Tamamlama İşi Olduğundan Bahisle İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddine

Karar No              : 2017/MK-377 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/374661 İhale Kayıt Numaralı “Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi Yıldırım Beyazıt 32 Derslik İlkokul Yapımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 26.10.2016 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2016/374661 ihale kayıt numaralı “Melikgazi İlçesi Yeşilyurt Mahallesi …

Read More »

İş Deneyim Belgesinin Sunuluş Şekli Kapsamında EKAP’a Kayıt Zorunluluğu

Karar No              : 2019/MK-117 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/69817 İhale Kayıt Numaralı “(Bursa – Keles) Ayr – Orhaneli – Doğancı Baraj Varyantı Km: 10+060 – 13+205 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü, Tünel Ve Üstyapı İşleri Yapımı İnşaatı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan …

Read More »

Kesinleşen Aşırı Düşük Sorgulama Yazısının Ekinde Yer Alan Yaklaşık Maliyet Hesabına İlişkin Olarak Belirlenmiş Olan Mesafelerin Dışında Mesafeler Kullanılarak Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Yapılamayacağı

Karar No              : 2020/MK-55 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/96266 İhale Kayıt Numaralı “(Narince 9Blhd Yolu)Ayr-Akıncılar İl Yolu (Km:0+000-22+222)Arası Kesiminin Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/96266 ihale kayıt numaralı “(Narince 9Blhd Yolu)Ayr-Akıncılar İl Yolu (Km:0+000-22+222)Arası Kesiminin Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Tamyapı Otomotiv …

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Listesi Hakkında Kamu İhale Kurulu Kararı Yayımlandı

  o5.03.2020 Tarihli toplantıda Kamu İhale Kurulu tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmayacak hizmet alımları listesine dair karar alınmış ve Kurum web sitesinde yayımlanmıştır. İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.    

Read More »

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2020 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ

Müteahhitlik karneleri MADDE 1 – (1) 28/3/1981 tarihli ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, aşağıda belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edilecektir. Değerlendirme katsayıları MADDE 2 …

Read More »

Yapım İşi İhalesi – Şikayetin Süre Yönünden Reddi – Danıştay Kararı

Karar No              : 2017/MK-361 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2012/16802 İhale Kayıt Numaralı “Kütahya-Simav-Demirci Ayr. Yolunun (Kütahya-Afyon) Ayr.-Gediz Yolu Km:0+000-10+500 Bölünmüş Yol Üst Yapı (Bsk), Km:10+500-45+600 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üst Yapı (Bsk) Bölünmüş Yol Yapımı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından 20.03.2012 tarihinde …

Read More »
Call Now ButtonHEMEN ARA