Home / Tag Archives: aşırı düşük ihale danışmanı

Tag Archives: aşırı düşük ihale danışmanı

İsteklilerin Aynı IP Adresi Üzerinden Aynı İhaleye Katılmalarının Rekabeti Ve İhale Kararını Etkileyeceğinden Değerlendirme Dışı Bırakılmaları Gerekmektedir

İsteklilerin Aynı IP Adresi Üzerinden Aynı İhaleye Katılmaları durumu

Karar No              : 2023/UH.II-463 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1431609 İhale Kayıt Numaralı “5 Adet Personel Servisi Kiralama İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tarafından 20.01.2023 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “5 Adet Personel Servisi Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak Coşar61 Tur. Tic. Ltd. …

Read More »

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımında İdarece Yaklaşık Maliyetin Hatalı Hesaplanması İhalenin İptal Sebebidir

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımında İdarece Yaklaşık Maliyetin Hatalı Hesaplanması

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımında İdarece Yaklaşık Maliyetin Hatalı Hesaplanması İhalenin İptal Sebebidir. Karar No              : 2023/UH.I-432 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1485383 İhale Kayıt Numaralı “Yardımcı Ofis Destek Hizmetleri – İşyeri Hekimi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Hizmeti” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü tarafından 13.01.2023 tarihinde …

Read More »

Bilanço Ve Gelir Tablosunun Şartnamede Yer Alan Yeterlik Kriterlerini Karşılamadığı İddiası

Bilanço Ve Gelir Tablosunun Şartnamede Yer Alan Yeterlik Kriterlerini Karşılamaması

Karar No              : 2022/UY.I-969 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/340071 İhale Kayıt Numaralı “Pat Sahası Bakım ve Onarımı Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından 11.05.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Pat Sahası Bakım ve Onarımı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Karen İnşaat …

Read More »

Araç Kiralanması İhalesi

yapım aşırı düşük

Araç Kiralanması İhalesi Karar Tarihi         : 21.10.2020 Karar No              : 2020/UH.II-1733 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/285115 İhale Kayıt Numaralı “7 Adet Sürücüsü İle Birlikte 8 Adet Araç Kiralanması” İhalesi (2.KISIM) KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi tarafından 02.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “7 Adet …

Read More »

Yazıda Önemli Teklif Bileşenlerinin Tereddüde Mahal Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği

Yazıda Önemli Teklif Bileşenlerinin Tereddüde Mahal Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği Karar No              : 2019/UH.I-505 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/695572 İhale Kayıt Numaralı “Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Güncelleme, Bakım ve Destek” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 15.02.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi …

Read More »

İhale Dokümanı Kapsamındaki Analiz Formatlarının Süresi İçinde İtiraz Edilmeden Kesinleşmesi Nedeniyle, Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazısının Ekinde Yer Alan Analiz Formatlarında Belirlenmiş Olan Mesafelerin Dışında Mesafeler Kullanılarak Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Yapılamayacağı

İhale Dokümanı Kapsamındaki Analiz Formatlarının Süresi İçinde İtiraz Edilmeden Kesinleşmesi Nedeniyle, Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazısının Ekinde Yer Alan Analiz Formatlarında Belirlenmiş Olan Mesafelerin Dışında Mesafeler Kullanılarak Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Yapılamayacağı Karar No              : 2020/MK-202 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/98134 İhale Kayıt Numaralı “Ahlat-Karahasan-Malazgirt İl Yolu (Km:10+743/24+000) Arası Toprak İşleri …

Read More »

Sosyal Güvenlik Kurumu İnternet Sayfası Üzerinden Düzenlenmiş Ve İdarece Teyidi Yapılabilen Belgelerin Teyit Edilerek Bir Karara Varılması Gerekir

Sosyal Güvenlik Kurumu İnternet Sayfası Üzerinden Düzenlenmiş Ve İdarece Teyidi Yapılabilen Belgelerin Teyit Edilerek Bir Karara Varılması Gerekir Karar No              : 2020/MK-193 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/585707 İhale Kayıt Numaralı “2020-2021 Yılları Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon …

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulacak Analizlere Dayanak Teşkil Eden Belgeler Arasında Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Tekliflerinin De Sayılmış Olması

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulacak Analizlere Dayanak Teşkil Eden Belgeler Arasında Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Tekliflerinin De Sayılmış Olması Karar No              : 2020/MK-166 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/370771 İhale Kayıt Numaralı “”(Kahta-Narince)Ayr-Damlacık Ayril Yolu Km:0+000-13+700 Arası Kesiminin Yapım İşi”” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından …

Read More »

İş Kalemine Verilen Teklif Tutarının İhaleye Verilen Teklif Tutarına Oranının Yüzdesel Karşılığı – İş Kalemi Üzerinden Yapılacak Olan Kalite Ve Teknik Nitelik Puanlamasında İstekliye Puan Verilmemesi Gerektiği

İş Kalemine Verilen Teklif Tutarının İhaleye Verilen Teklif Tutarına Oranının Yüzdesel Karşılığı – İş Kalemi Üzerinden Yapılacak Olan Kalite Ve Teknik Nitelik Puanlamasında İstekliye Puan Verilmemesi Gerektiği Karar No              : 2020/MK-163 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/24507 İhale Kayıt Numaralı “İtm.312 Referanslı 154 Kv Elbeyli Tm (Yeni) Yapımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN …

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Asfalt Kazıma Makinesi İçin Üçüncü Kişiden Fiyat Teklifi Alınması

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Asfalt Kazıma Makinesi İçin Üçüncü Kişiden Fiyat Teklifi Alınması Karar No              : 2020/MK-159 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/524936 İhale Kayıt Numaralı “Kahramanmaraş – Narlı – Gaziantep Yolu Km:14+748-40+196 Ve Km:0+000-34+989 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü Ve Bsk’lı Üstyapı (İkmal) İnşaatı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: …

Read More »
Bize ulaşın