Home / Tag Archives: aşırı düşük ihale danışmanı

Tag Archives: aşırı düşük ihale danışmanı

Araç Kiralanması İhalesi

yapım aşırı düşük

Araç Kiralanması İhalesi Karar Tarihi         : 21.10.2020 Karar No              : 2020/UH.II-1733 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/285115 İhale Kayıt Numaralı “7 Adet Sürücüsü İle Birlikte 8 Adet Araç Kiralanması” İhalesi (2.KISIM) KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi tarafından 02.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “7 Adet …

Read More »

Yazıda Önemli Teklif Bileşenlerinin Tereddüde Mahal Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği

Yazıda Önemli Teklif Bileşenlerinin Tereddüde Mahal Vermeyecek Şekilde Belirlenmesi Gerektiği Karar No              : 2019/UH.I-505 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/695572 İhale Kayıt Numaralı “Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi Güncelleme, Bakım ve Destek” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 15.02.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi …

Read More »

İhale Dokümanı Kapsamındaki Analiz Formatlarının Süresi İçinde İtiraz Edilmeden Kesinleşmesi Nedeniyle, Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazısının Ekinde Yer Alan Analiz Formatlarında Belirlenmiş Olan Mesafelerin Dışında Mesafeler Kullanılarak Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Yapılamayacağı

İhale Dokümanı Kapsamındaki Analiz Formatlarının Süresi İçinde İtiraz Edilmeden Kesinleşmesi Nedeniyle, Aşırı Düşük Teklif Sorgulama Yazısının Ekinde Yer Alan Analiz Formatlarında Belirlenmiş Olan Mesafelerin Dışında Mesafeler Kullanılarak Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Yapılamayacağı Karar No              : 2020/MK-202 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/98134 İhale Kayıt Numaralı “Ahlat-Karahasan-Malazgirt İl Yolu (Km:10+743/24+000) Arası Toprak İşleri …

Read More »

Sosyal Güvenlik Kurumu İnternet Sayfası Üzerinden Düzenlenmiş Ve İdarece Teyidi Yapılabilen Belgelerin Teyit Edilerek Bir Karara Varılması Gerekir

Sosyal Güvenlik Kurumu İnternet Sayfası Üzerinden Düzenlenmiş Ve İdarece Teyidi Yapılabilen Belgelerin Teyit Edilerek Bir Karara Varılması Gerekir Karar No              : 2020/MK-193 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/585707 İhale Kayıt Numaralı “2020-2021 Yılları Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon …

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulacak Analizlere Dayanak Teşkil Eden Belgeler Arasında Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Tekliflerinin De Sayılmış Olması

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunulacak Analizlere Dayanak Teşkil Eden Belgeler Arasında Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Tekliflerinin De Sayılmış Olması Karar No              : 2020/MK-166 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/370771 İhale Kayıt Numaralı “”(Kahta-Narince)Ayr-Damlacık Ayril Yolu Km:0+000-13+700 Arası Kesiminin Yapım İşi”” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından …

Read More »

İş Kalemine Verilen Teklif Tutarının İhaleye Verilen Teklif Tutarına Oranının Yüzdesel Karşılığı – İş Kalemi Üzerinden Yapılacak Olan Kalite Ve Teknik Nitelik Puanlamasında İstekliye Puan Verilmemesi Gerektiği

İş Kalemine Verilen Teklif Tutarının İhaleye Verilen Teklif Tutarına Oranının Yüzdesel Karşılığı – İş Kalemi Üzerinden Yapılacak Olan Kalite Ve Teknik Nitelik Puanlamasında İstekliye Puan Verilmemesi Gerektiği Karar No              : 2020/MK-163 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/24507 İhale Kayıt Numaralı “İtm.312 Referanslı 154 Kv Elbeyli Tm (Yeni) Yapımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN …

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Asfalt Kazıma Makinesi İçin Üçüncü Kişiden Fiyat Teklifi Alınması

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Asfalt Kazıma Makinesi İçin Üçüncü Kişiden Fiyat Teklifi Alınması Karar No              : 2020/MK-159 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/524936 İhale Kayıt Numaralı “Kahramanmaraş – Narlı – Gaziantep Yolu Km:14+748-40+196 Ve Km:0+000-34+989 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları, Köprü Ve Bsk’lı Üstyapı (İkmal) İnşaatı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: …

Read More »

Araç Kiralama Hizmet Alım İşi İhalesi – Teklif Edilen Araçların Kasko Bedelinin Yüzde İkisi

Araç Kiralama Hizmet Alım İşi İhalesi – Teklif Edilen Araçların Kasko Bedelinin Yüzde İkisi Karar No              : 2020/UH.I-1157 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/373703 İhale Kayıt Numaralı “Muhtelif Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 03.09.2019 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen …

Read More »

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Alan İş Kalemlerinin Adları Ve Kısa Açıklamalarının Eksiksiz Olarak Yazılması Gerektiği

Karar No              : 2020/UY.I-1159 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/156744 İhale Kayıt Numaralı “Adana Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Toprak İşleri Sanat Yapıları Üst Yapı (Alt temel, Temel, Sathi Kaplama, Bsk) Onarımı ve Yapımı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı tarafından 27.04.2020 tarihinde …

Read More »

İhale Sürecine Katıma İstek Ve İradesini Ortaya Koymuş Olan Davacının İhale Sürecindeki Hukuka Aykırı İşlem Veya Eylemler Nedeniyle Bir Hak Kaybına Veya Zarara Uğradığını Veya Zarara Uğramasının Muhtemel Olduğunu İddia Ederek İhalelere Yönelik Başvuru Yollarını Kullanma Hakkının Bulunduğu

aşırı düşük teklif

Karar No              : 2020/MK-134 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/520675 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü İstanbul(Çamlıca) – Düzce(Gümüşova) Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü Dahil Küçük Kurtarıcı Ve Kamyonetler İle Sürücüsü Ve Yardımcısı Dahil Vinçli Kamyonların Çalıştırılması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından …

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın