Basın duyuruları
Home / Tag Archives: aşırı düşük ihale danışmanı

Tag Archives: aşırı düşük ihale danışmanı

İhale Sürecine Katıma İstek Ve İradesini Ortaya Koymuş Olan Davacının İhale Sürecindeki Hukuka Aykırı İşlem Veya Eylemler Nedeniyle Bir Hak Kaybına Veya Zarara Uğradığını Veya Zarara Uğramasının Muhtemel Olduğunu İddia Ederek İhalelere Yönelik Başvuru Yollarını Kullanma Hakkının Bulunduğu

Karar No              : 2020/MK-134 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/520675 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü İstanbul(Çamlıca) – Düzce(Gümüşova) Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Sürücüsü Dahil Küçük Kurtarıcı Ve Kamyonetler İle Sürücüsü Ve Yardımcısı Dahil Vinçli Kamyonların Çalıştırılması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından …

Read More »

Şirket Ortağının T.C. Kimlik Numarası Tevsik Edilememişse De, Bu Durumun İhale Sonucu Açısından Teklifin Esasını Değiştirecek Nitelikte Olmayan Bir Bilgi Eksikliği Olduğu

Karar No              : 2020/MK-127 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/654563 İhale Kayıt Numaralı “Belediye Sınırları Dahilinde İlçe Merkezleri Ve Kırsal Alanlarda Bsk Yol Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2019/654563 ihale kayıt numaralı “Belediye Sınırları Dahilinde İlçe Merkezleri ve Kırsal …

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Fiyat Teklifi Veren Firma Tarafından Gerek Duyulan Bilgi Ve Belgelerin “Ticari Sır” Gerekçesiyle Gönderilmemesi

Karar No : 2020/UH.II-887 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/692926 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı İçin Çekici ve Semitreyler Kiralanması” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 24.01.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020 Yılı İçin Çekici ve Semitreyler Kiralanması” ihalesine …

Read More »

Araç Kiralama İhalesi – Aşırı Düşük Savunmasında HGS Tevsiki

Karar No              : 2020/UH.II-890 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/1761 İhale Kayıt Numaralı “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 11.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “34 Ay Süreyle 51 Adet Sürücüsüz Araç Kiralama” ihalesine ilişkin …

Read More »

Üstyapı İnşaat İşleri Yapım İşi İhalesi – Kişinin Faaliyet Alanına Yönelik Tespit Yapılamadığı

Karar No              : 2020/UY.II-888 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/393626 İhale Kayıt Numaralı “Kozan-Feke-Saimbeyli-Tufanbeyli 6Blhdyolu Km:7+750 – 107+800 Arasında Muhtelif Kesimlerde Meydana Gelen Heyelanların Islahı İşleri İle Toprak İşleri, Sanat Yapıları ve Üstyapı İnşaatı (İkmal) İşleri Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 17.09.2019 tarihinde açık ihale …

Read More »

Şirketin Aşırı Düşük Teklif Açıklaması Kapsamında Sunduğu Beton Harcına İlişkin 3. Kişiden Alınan Fiyat Teklifinin Kamu İhale Genel Tebliği’ne Uygun Olduğu

Karar No              : 2020/MK-65 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/340864 İhale Kayıt Numaralı “İnebolu-Çatalzeytin, Abana-Bozkurt, Kastamonu-İhsangazi, (Kastamonu-Karabük)Ayr.-Boyalı-(Kurşunlu-Atkaracalar)Ayr. Yollarındaki Heyelanların Islahı Ve Devrekani-Çatalzeytin Yolu Heyelan Önleme, Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı İşleri” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/340864 ihale kayıt numaralı “İnebolu – Çatalzeytin, Abana …

Read More »

İhalenin Covid-19 Salgını Nedeniyle İptal Edilmiş Olması

Karar No              : 2020/UH.I-740 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/106734 İhale Kayıt Numaralı “Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 03.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Yemek Hazırlama Dağıtım ve Sonrası Temizlik Hizmet …

Read More »

Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşme’nin 26 Numaralı Dipnotuna Aykırı Bir Şekilde Sözleşme Tasarısı Hazırlanmış Olması

Karar No              : 2019/MK-50 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2017/427449 İhale Kayıt Numaralı “2018-2019-2020 Yılları Malzemesiz Genel Temizlik, Evrak Taşıma, Çamaşır Toplama Ve Yıkama İle İnsan Gücüne Dayalı Basit Taşıma Hizmeti Ve Veri Giriş Hizmeti İle Hasta Karşılama Hizmet Alımı İhalesi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Kocaeli İli Kamu Hastaneleri  Birliği …

Read More »

İhale Dokümanında Hüküm Altına Alınan Katsayılardan Farklı Katsayılar Esas Alınarak Fiyat Farkı Hesaplanması

Yılı          2018 Dairesi  5 Karar No              411 İlam No                50 Tutanak Tarihi   16.1.2020 Fiyat farkı ………. Belediyesi tarafından …………. ihale kayıt numarası ile ihale edilen ve ………… Şti. ile sözleşme imzalanan “…………. İşi”nin fiyat farkı hesabında ihale dokümanında hüküm altına alınan katsayılardan farklı katsayıların esas alınması ve ÜFE genel endeksinin …

Read More »

Araç Kiralanması Hizmet Alımı İhalesinde Aşırı Düşük Teklif Açıklaması – Fiyat Teklifinde Meslek Mensubunun İmza Ve Kaşesinin Bulunmaması – Sigorta Fiyat Teklifinin Sigorta Acentesinden Alınması

Karar No              : 2020/UH.II-587 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/650161 İhale Kayıt Numaralı “Araç Kiralanması Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Çorum Belediye lığı tarafından 10.01.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç Kiralanması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Moda Kent Atık Yönetim Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 14.02.2020 tarihinde …

Read More »
Call Now ButtonHEMEN ARA