Basın duyuruları
xxxx
Home / 14 GÜNLÜK MENÜ / Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Pirinç Yerine Kırık Pirinç Fiyatının Kullanılmış Olması

Yemek Aşırı Düşük Hazırlama – Pirinç Yerine Kırık Pirinç Fiyatının Kullanılmış Olması

Karar No              : 2016/UH.II-2579

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2016/363622 İhale Kayıt Numaralı “Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Tekkeköy Polikliniği Malzemeli Yemek” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Samsun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından 20.09.2016 tarihinde pazarlık usulü ile gerçekleştirilen “Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Tekkeköy Polikliniği Malzemeli Yemek” ihalesine ilişkin Canem Yemek Üretim Gıda Hayv. Nak. Taah. İnş. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 27.09.2016 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 28.09.2016 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.10.2016 tarih ve 55103 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.10.2016 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2016/2252 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

İhale üzerinde bırakılan istekli Rota Yemekçilik Ticaret A.Ş. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine aykırı olduğu ve aşağıda belirtilmiş olan nedenlerle söz konusu isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği,

22) Teknik Şartname’nin “Yiyecek Maddeleri Teknik Şartnamesi” başlıklı kısmında yemeklerde kullanılacak olan beyaz peynir ve kaşar peynirin “tam yağlı” cinsinden olacağı, zeytinyağının “riviera veya sızma” cinsinden olacağı, pirincin ise “pilavlık pirinç” cinsinden olacağının düzenlendiği, aşırı düşük teklif açıklaması veren isteklinin anılan ürünler için öngörülen bedelin tevsiki için sunduğu ticaret borsası bültenlerinde salt “beyaz peynir” “kaşar peyniri”, “zeytinyağı” ve “pirinç” ibaresini kullandığı, anılan çiğ girdilerin cinsinin ihale dokümanında düzenlendiği şekilde olması gerektiği, söz konusu girdilerin adı geçen özellikleri karşılayıp karşılamadığının açıkça anlaşılamadığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Bunun yanında, Teknik Şartname kapsamında yer alan Yiyecek Maddeleri Teknik Şartnamesi’nde pirincin “pilavlık pirinç” ve “çorbalık pirinç” olarak belirtildiği ve pilavlık pirinç girdisine ilişkin olarak “1. Pirinç son sene mahsülü ve fabrikada temizlenmiş, iyi pilav olma vasfına haiz, tabii renkte ve kokuda, iyi cins pirinçten olacaktır. İthal pirinç olmayacak.” düzenlemesinin, çorbalık pirinç girdisine ilişkin olarak da “1. Kalitesi düşük pirinç olacak, kırık pirinç olmayacaktır…” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

Bu çerçevede, Rota Yemekçilik Ticaret A.Ş. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan “normal kahvaltı-diyet kahvaltı-normal öğle ve akşam yemeği-diyet öğle ve akşam yemeği çiğ malzeme maliyeti tablosu”nda, Ek-H.4 Malzemeli Yemek Sunumu Hesap Cetveli’nde  ve Ek-0.7 maliyet/satış tutarı tespit tutanağında çorba veya pilav dahil tüm yemekler için 1,70 TL olarak birim fiyatı belirtilen tek bir cins pirince ilişkin açıklamada bulunulduğu, pilavlarda ve çorbalarda kullanılan pirincin Teknik Şartname’ye uygun olarak cinsinin açıklama kapsamında belirtilmediği, pirincin çorbalık ve pilavlık olmasına göre birim fiyatının değiştiği dikkate alındığında, anılan istekli tarafından pirinç girdisine ilişkin yapılan açıklamanın uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Aşırı Düşük Teklif

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

aşırı düşük teklif

Şartnamede Düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusundaki Sorumluluğun Tek Başına Yükleniciye Bırakılması Mevzuata Aykırı Mıdır?

Karar No              : 2022/UH.I-340 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/35526 İhale Kayıt Numaralı “Bitlis Pomem 27 Dönem …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.