Basın duyuruları
Home / 2021 / Kasım

Monthly Archives: Kasım 2021

İsteklinin Kendi Adına Düzenlenmemiş Yerli Malı Belgesi Sunması Ve Firma Adına Ürünü Satmaya Yetkili Olduğuna Dair Belgeleri Sunmamasına Rağmen Fiyat Avantajından Yararlandırıldığı İddiası

İhale Dokümanında Başkalarının Adına Düzenlenmiş Yerli Malı Belgesi Sunan Ve Yerli Malı Teklif Eden İsteklilerden Teklif Edilen Ürünün Yetkili Satıcılığına Dair Herhangi Bir Belge Talep Edilmediğinden Fiyat Avantajı Uygulanmasında Mevzuata Aykırılık Bulunmamaktadır.

Read More »

Sunulan Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Ve Kiraların Ödendiğine Dair Belgelerin Fotokopi Olması Ve Üzerlerinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin Kaşesi Ve İmzasının Bulunması Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebidir

Finansal Kiralama Sözleşmelerinin Ve Ödeme Dekontlarının Fotokopi Olması Ve Söz Konusu Makinelerin Kendi Malı Olduğuna Dair Belgelerin Mevzuata Uygun Şekilde Tevsik Edilmemesi Durumunda Teklif Değerlendirme Dışı Bırakılmıştır.

Read More »

Sözleşmenin Hangi Şartlarda Fesih Edileceğinin Net Olmadığı Ve Fazla Ödeme Karşılığı Kamu Zararı Oluşturmak Düzenlemesinin Ucu Açık Olduğu İddiası

Sözleşme Tasarısında Aykırılık Hallerinin Kaç Kez Tekrar Etmesi Halinde Sözleşmenin Fesih Edileceğinin Açıkça Düzenlendiği ve İdareyi Aldatıcı Hususlar Fiilinin Sınırının Fazla Ödeme Karşılığı Kamu Zararı Oluşturmak Şeklinde Çizildiği Anlaşılmıştır.

Read More »