Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / İşletme Kayıt Belgesinde Belirtilen Adres İle İsteklilerin Ticaret Sicili Gazetesinde Yer Alan Adresin Aynı Olması Gerektiğine Yönelik Herhangi Bir Zorunluluk Bulunmamaktadır

İşletme Kayıt Belgesinde Belirtilen Adres İle İsteklilerin Ticaret Sicili Gazetesinde Yer Alan Adresin Aynı Olması Gerektiğine Yönelik Herhangi Bir Zorunluluk Bulunmamaktadır

Karar No              : 2021/UH.I-1964

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/451534 İhale Kayıt Numaralı “2021/451534 İhale Kayıt Numaralı 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılında Bitlis İli Adilcevaz İlçesinde Taşıma Kapsamında Bulunan 1104 İlkokul/Ortaokul/Lise Öğrencilerine Malzeme Dâhil 200928 Öğün Öğle Yemeği Pişirilmesi ve Dağıtılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 02.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021/451534 İhale Kayıt Numaralı 2021/2022 Eğitim Öğretim Yılında Bitlis İli Adilcevaz İlçesinde Taşıma Kapsamında Bulunan 1104 İlkokul/Ortaokul/Lise Öğrencilerine Malzeme Dâhil 200928 Öğün Öğle Yemeği Pişirilmesi ve Dağıtılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Egemenn Tem. Turz. Gıd. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.nin 16.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.09.2021 tarih ve 45047 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1600 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında sunulan işletme kayıt belgesinin herhangi bir mutfağa ait olmadığı ve faaliyet konusunun; perakende ve toplu tüketim işletmeleri ya da hazır yemek ve tabldot yemek üretimi olmadığı, bahse konu belgenin aktif olmadığı, belgede belirtilen adres ile anılan istekliye ilişkin olarak yayımlanan Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan adresin aynı olmadığı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

h) Gıda üretim izin belgesi veya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen, ihale tarihi itibariyle geçerliliği bulunan, istekliye ait  “İşletme Kayıt Belgesi” (Faaliyet konusu: Hazır yemek, tabldot yemek üretimi; gıda üretimi yapan işletmeler)…” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyası üzerinden yapılan inceleme neticesinde; ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında, Adilcevaz Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen işletme kayıt belgesinin sunulduğu, anılan belgede “…İşletmecinin Adı- Soyadı/Tüzel Kişiliğin Adı: Ertunç Kardeşler Turz. İnş. Gıd. Mad. Nak. Tem. Pet. Oto. Tar. Hay. Emlk. Kuy. San. Tic. Ltd. Şti.

Şirket, Kurum, Kuruluş Merkez Adresi: Alacaatlı Mah. Cumhuriyet Cad. No: 43 Adilcevaz/Bitlis/Türkiye

İşletmenin Adresi: Alacaatlı Mah. Cumhuriyet Cad. No: 43 Adilcevaz/Bitlis/Türkiye

İşletmenin Faaliyet Konusu: Gıda Üretimi Yapan İşletmeler (Yemekhane)…” ifadelerine yer verildiği görülmüştür.

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden; istekliler tarafından teklif dosyasında, gıda üretim izin belgesinin veya faaliyet konusu “hazır yemek, tabldot yemek üretimi; gıda üretimi yapan işletmeler” olarak belirtilen işletme kayıt belgesinin sunulmasının zorunlu olduğu anlaşılmakta olup, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif dosyasında, faaliyet konusu “gıda üretimi” olarak belirlenen işletme kayıt belgesinin sunulduğu, söz konusu belge için Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’ne ait resmi internet sayfası “ggbs.tarim.gov.tr” adresi üzerinden yapılan sorgulamada belgenin kayıtlı durumda olduğu, ayrıca ihale dokümanında ve kamu ihale mevzuatında, işletme kayıt belgesinde belirtilen adres ile isteklilere ilişkin yayımlanan Ticaret Sicili Gazetesinde yer alan adresin aynı olması gerektiğine yönelik herhangi hüküm, açıklama veya düzenleme bulunmadığı hususları tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın