Home / 2021 / Ekim

Monthly Archives: Ekim 2021

Kapasite Raporunun Günlük Üretim Miktarının Yarısını Geçmemesi Gerekirken İdarenin Bu Sayının Üzerinde Kapasite Raporu İstediği İddiası

yemek aşırı düşük

Günlük En Az 560 Kişilik Olarak Öngörülen Kapasite Raporunun İdarenin Günlük Yemek İhtiyacının Yarısını Aşmadığı Görüldüğünden İddia Yerinde Değildir.

Read More »

Teknik Şartnamede Alımı Yapılacak İlaçlara İlişkin Verilen Formülasyonların Belli Markaları İşaret Ettiği Ve Rekabeti Daralttığı İddiası

İhale Konusu İş Kapsamında Alımı Yapılacak Her Bir İlaca İlişkin Teklif Edilebilecek Ürünün Tek Bir Aktif Madde Ve Formülasyonla Sınırlandırılmadığı Tespit Edilmiştir.

Read More »

Akaryakıt Maliyet Hesaplarında EPDK tarafından İlan Edilen Fiyatların İhalenin İlanı İle İhale Tarihi Arasında (İhale Tarihi Hariç) Olmalıdır

araç kiralama hizmet aşırı düşük

Akaryakıt Maliyetlerine İlişkin Açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.3’üncü Maddesinde Açıklanan İlan Edilen Fiyatların İhalenin İlan İle İhale Tarihi Arasında (İhale Tarihi Hariç) Geçerli Olmalıdır.

Read More »

Şartnamede İhalede Kullanılacak Araçların Model Yıllarının Belirtilmemesi İsteklilerin Tekliflerini Hazırlama Aşamasında Tereddüt Yaratır Mı?

İdarece Araçların Model Yıllarına İlişkin Herhangi Bir Belirleme Yapılmadığı Bu Durumun İhaleye Katılımı Ve Rekabeti Engellemediği, İsteklilerin Tekliflerini Hazırlaması Aşamasında Tereddüt Yaratacak Bir Durum Oluşturmayacağı Kararına Varılmıştır.

Read More »

İsteklinin Sunduğu Geçici Teminatının Standart Forma Uygun Olmadığı Ve Teklif Bedelinin Yüzde 3’ünü Karşılamadığı İddiası

İstekli Tarafından Sunulan Geçici Teminat Mektubunun Teklif Bedelinin %3’ünü Karşıladığı, İdari Şartnamenin İlgili Maddesinde Yer Alan Asgari Geçerlilik Tarihine Uygun Olduğu Görülmüştür.

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasında Başvuru Sahibinin Araç Kiralama Giderine İlişkin Fiyat Teklifi İle Kira Bedellerini Tevsik Etmemesi

taşıma ihalesi

Başvuru Sahibinin İhale Konusu İşte Kullanmayı Öngördüğü Araçların Kiralanacak Olmasına Rağmen Herhangi Bir Fiyat Teklifi İle Kira Bedellerini Tevsik Etmemesi

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Savunmasında Tevsik İçin Kullanılan Sigorta Belgesinin İmzasız Olması Ve Sigorta Giderine İlişkin Güncellemenin Yapılmamış Olması

Ek-O.6 Satış Tutarı Tespit Tutanağı Ve Eklerinin Sunulmaması Ve Sigorta Belgesinin İmzasız Ve Yıllık Değişim Oranı Esas Alınarak Güncelleme İşleminin Yapılmaması Mevzuata Uygun Değildir

Read More »

Şartnamede Yeterlik Kriteri Olarak Belirlenen KFW Beyannamesini Teklif Dosyasında Sunmayan İsteklilerin Teklifleri Değerlendirme Dışı Bırakılır

Aşırı Düşük Teklif

İdari Şartnamede Yeterlik Kriteri Olarak Öngörülen KFW Beyannamesinin İhale İlanında Belirtilmemiş Olmasının İsteklilerin Sağlıklı Teklif Vermesine Engel Nitelikte Değildir.

Read More »

Taşımalı Eğitim Statüsünden Bir Okulun Çıkarılması Durumunda Öğün Miktarlarının Azaltılması Mümkündür

Teknik Şartnamede Yer Alan Düzenleme ile İdarenin Tüketilmeyen Yemek Bedelini Ödemekle Karşılaşma Durumunun Söz Konusu Olacağı Ve Bu Hususun Kamu Zararına Sebebiyet Verebileceği Hususları Birlikte Değerlendirildiğinden Mevzuata Aykırı Değildir.

Read More »
Bize ulaşın