Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Akaryakıt Maliyet Hesaplarında EPDK tarafından İlan Edilen Fiyatların İhalenin İlanı İle İhale Tarihi Arasında (İhale Tarihi Hariç) Olmalıdır

Akaryakıt Maliyet Hesaplarında EPDK tarafından İlan Edilen Fiyatların İhalenin İlanı İle İhale Tarihi Arasında (İhale Tarihi Hariç) Olmalıdır

Karar No              : 2021/UH.II-1879

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/420200 İhale Kayıt Numaralı “Bingöl ili MEMMEB Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yön Taşıma Kapsamına Alınan Bingöl Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 2179 Öğrencinin 11 Taşıma Merkezi Okula 178 Hat (Araç) İle 182 İş Günü Taşımalı Eğitim İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 25.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bingöl ili MEMMEB Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yön Taşıma Kapsamına Alınan Bingöl Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 2179 Öğrencinin 11 Taşıma Merkezi Okula 178 Hat (Araç) İle 182 İş Günü Taşımalı Eğitim İşi” ihalesine ilişkin olarak Emir Tur Taşımacılık Hayvancılık Gıda İnşaat Yakıt Medikal Temizlik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 03.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.09.2021 tarih ve 41989 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1509 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

14) İhale dokümanı gereğince, bu iş kapsamında çalışması gereken araç tiplerine yer verilmiş olmasına rağmen firma tarafından bu husus dikkate alınmaksızın yapılan akaryakıt maliyeti açıklamalarının mevzuata aykırı olduğu, söz konusu iş kapsamında çalıştırılacak araçların akaryakıt sarfiyatının yetkili servislerden beyan yazısı alınmadan ve katalog sunulmadan hiçbir objektif kritere dayalı olarak yapılmasının uygun olmadığı, alınan bu belgelerin şehir içi yakıt tüketimini belirtmesi gerektiği,

15) Beyan yazısı alınmış olan bazı araçlar yönünden ise araçların marka, model, taşıma kapasitesi ve motor gücüne yer vermeksizin ortalama akaryakıt tüketimi bilgisi beyan edildiğinin görüldüğü, kiralama fiyat tekliflerinde belirtilmeyen araçlar yönünden söz konusu beyan yazılarının da hiçbir geçerliliği bulunmadığı,

16) Hizmet alımı süresince araçların toplam kat edeceği mesafenin 40.040,00 km olduğunun hesaplandığı, firmanın maliyet avantajı sağlamak adına bu km değerinden daha düşük değerler üzerinden yaptığı akaryakıt açıklamalarının reddedilmesi gerektiği,

17) İllere göre akaryakıt bayi fiyatları baz alınarak EPDK Bingöl ili en düşük akaryakıt bayi fiyat raporuna göre ihale ilanı olan 19.07.2021 ile ihale tarihi olan 25.08.2021 tarihleri arasındaki verilerin kullanılmasının zorunlu olduğu, söz konusu veriye internet adresinden ulaşıldığında, anılan tarih aralığında en düşük fiyatın 25.08.2021 tarihinde 7,50TL (KDV dahil) olduğu, isteklinin bu rakamın çok altında açıklama yaptığı ve reddedilmesi gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 14, 15, 16 ve 17’nci iddialarına ilişkin olarak:

Belit Sosyal Hizmetler Madencilik İnş. Bilişim San. Ltd. Şti.nin açıklamaları kapsamında 10. kısım için 11 aracın toplam işin süresi boyunca 40.040 km yol katedeceğini hesaplayarak, Ford Transit Marka minibüsler için ortalama yakıt sarfiyatı olan 6,7 lt/100 km bilgisini gösteren katalogları eklediği, toplam 40.040 km. de bahse konu iş kapsamında 2.682,68 lt. yakıt tüketileceğinin hesaplandığı ve 26.08.2021 tarihi itibarıyla EPDK tarafından yayınlanan İstanbul İli Avrupa yakasında bulunan bayiler adına motorin için beyan edilen fiyat olan 7.24853 TL rakamının KDV hariç tutarı olan 6,15 TL rakamının kullanıldığı, daha sonra 6,15 TL x 2.682,68 TL= 16.498,48 TL yakıt maliyetinin teklif icmaline yansıtıldığı belirlenmiştir.

Her ne kadar isteklinin akaryakıt girdisine ilişkin olarak, EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan en yüksek işlem hacimli 8 firmanın akaryakıt fiyatlarına İlişkin raporda yer alan fiyatlar esas alınarak açıklama yapılmışsa da, ihale tarihinden sonra 26.08.2021 tarihli fiyatın esas alındığı görüldüğünden tarih açısından açıklamanın uygun olmadığı belirlenmiştir.

Yukarıda yapılan tespitler neticesinde, Belit Sosyal Hizmetler Madencilik İnş. Bilişim San. Ltd. Şti.nin akaryakıt maliyetlerine ilişkin açıklamalarının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.3’üncü maddesinde açıklanan ilan edilen fiyatların ihalenin ilan ile ihale tarihi arasında (ihale tarihi hariç) geçerli olma zorunluluğuna uygun olmadığı belirlendiğinden akaryakıta ilişkin açıklamaların esas alınan tarih itibarıyla uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın