Home / 2020 / Şubat

Monthly Archives: Şubat 2020

Ceza Uygulamasına Rağmen Eksiklikler 30 Gün İçinde Tamamlanmazsa İdare, Yüklenici Hesabına Eksiklerin Giderilmesini Kendisi Yaptırdığı Takdirde Eksikler Tamamlanıncaya Kadar Ceza Uygulaması Devam Edip Geçici Kabul Tarihinin Ertelenmesi Gerekir – Sayıştay Kararı

Yılı          2018 Dairesi  6 Karar No              703 İlam No                22 Tutanak Tarihi   21.11.2019 Gecikme Cezası Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda; “………………. ………………. İşi”nin geçici kabul tutanağında tespit edilen eksikliklerin yüklenici tarafından giderilmemesi nedeniyle sözleşmeye göre kesilmesi gereken gecikme cezasının kesilmediği görülmüştür. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici kabul” başlıklı …

Read More »

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

yaklaşık maliyet hesabı

MADDE 1 – 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ğ) İtiraz komisyonu: Bu Yönetmelik kapsamında hizmet veren kişi veya kurumların belgelerinin askıya alınma veya iptali ile ilgili itirazlarını değerlendirmek ve sonuçlandırmak üzere; İş Sağlığı …

Read More »

İhale Dokümanını Satın Alıp, İhaleye Teklif Veren Davacı Şirketin, 4734 Sayılı Kanun’un Aktarılan Hükümleri Uyarınca İstekli Statüsünü Kazandığı

Aşırı Düşük Teklif

Karar No              : 2020/MK-42 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/261270 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Radyoloji Kliniği 140 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan 2019/261270 ihale kayıt numaralı “2019 Yılı Radyoloji Kliniği 140 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesi” ihalesine ilişkin olarak …

Read More »

Yaklaşık Maliyet Tutarının Yanlış Hesaplandığından Bahisle Hak Kaybına Uğradığını İddia Eden Davacının Başvurusunun Esasının İncelenmesi Gerekmektedir

Karar No              : 2020/MK-39 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/350737 İhale Kayıt Numaralı “2019 Yılı Avrupa 2 Bölge Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Mesuliyet Alanındaki Atıksu Altyapı Sistemlerinin Görüntülenmesi Ve Temizlenmesi İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/350737 ihale kayıt numaralı “2019 Yılı …

Read More »

Bağlantı Yollarının Üstyapı Onarımı Yapım İşi İhalesi Aşırı Düşük Teklif Savunması – Analiz Girdisini Tevsik Etmek Amacıyla Üçüncü Kişiden Alınan Fiyat Teklifinin İhale Mevzuatına Uygunluğu

Karar No              : 2020/MK-32 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/658124 İhale Kayıt Numaralı “Çeşmeli-Mersin-Tarsus Ve Tarsus-Pozantı Otoyolu İle Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun Tarsus Doğu Kavşağı (Km:46+091) – Adana Kuzey Kavşağı (72+703) Arasında Muhtelif Kesimlerinin Ve Bağlantı Yollarının Üstyapı Onarımı Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü tarafından …

Read More »

Başvurunun Aynı Kişi Tarafından Birden Fazla İhaleye, Birden Fazla Kişi Tarafından Aynı İhaleye Veya Birden Fazla İhaleye Tek Dilekçe İle Başvuruda Bulunulup Bulunulmadığı Bakımından Da İnceleneceği

Karar No              : 2020/MK-33 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/494421 İhale Kayıt Numaralı “Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı Tamamlama İnşaatı Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Sanat Yapıları Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yapılan  2019/494421 ihale kayıt numaralı “Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı …

Read More »

İsteklinin İdarenin Bünyesinde Daha Önce Görev Almış Olması

Karar No              : 2017/MK-487 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/230487 İhale Kayıt Numaralı “Hatay – Antakya Asi Nehri Yan Dereleri (Hanna Deresi Islahı) 2 Kısım İkmali” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 2016/230487 İhale Kayıt Numaralı “Hatay – Antakya …

Read More »

Konteynır Yıkama Aracının Fiilen Kullanılmamış Olmasına Karşın İş Eksilişi Yapılmayarak Yükleniciye Ücret Ödenmesi – Sayıştay Kararı

Yılı          2018 Dairesi  5 Karar No              400 İlam No                45 Tutanak Tarihi   12.11.2019 Araç bedeli …………… Şti. yüklenimindeki …………… TL ihale bedelli ………. ay süreli ………… Belediyesi ……… işinde, A) İşe ait, yaklaşık maliyette, teknik şartnamede ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan Konteynır yıkama aracının temizlik hizmet alımı süresince …

Read More »

Birden Fazla Teklif Verme Halinde Geçici Teminatın İrat Kaydedilmesinin Mümkün Olmadığı

Karar No              : 2019/MK-105 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2011/167114 İhale Kayıt Numaralı “Oyalı Ayr. – Silopi Yolu Km: 278+000 – 333+000G / 1+200İ – 33+200 Kesiminin (Bağlantı Yolları Dahil) İkmal İnşaatı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 05.12.2011 tarihinde açık ihale …

Read More »

İmza Sirkülerinin Fotokopi Olarak Sunulmuş Olması Nedeniyle Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Reddedilerek İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılması

aşırı düşük teklif

Karar No              : 2020/MK-28 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/561500 İhale Kayıt Numaralı “Tedaş Genel Müdürlüğü Merkez, Misafirhane, Kreş Ve Gölbaşı Mutfaklarının Bakım Onarım Ve Tadilatı Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/561500 ihale kayıt numaralı “TEDAŞ Genel Müdürlüğü Merkez, Misafirhane, Kreş ve Gölbaşı Mutfaklarının …

Read More »
Bize ulaşın