Basın duyuruları
Home / 2020 / Şubat

Monthly Archives: Şubat 2020

İsteklinin İdarenin Bünyesinde Daha Önce Görev Almış Olması

Karar No              : 2017/MK-487 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2016/230487 İhale Kayıt Numaralı “Hatay – Antakya Asi Nehri Yan Dereleri (Hanna Deresi Islahı) 2 Kısım İkmali” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü Proje ve İnşaat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 2016/230487 İhale Kayıt Numaralı “Hatay – Antakya …

Read More »

Konteynır Yıkama Aracının Fiilen Kullanılmamış Olmasına Karşın İş Eksilişi Yapılmayarak Yükleniciye Ücret Ödenmesi – Sayıştay Kararı

Yılı          2018 Dairesi  5 Karar No              400 İlam No                45 Tutanak Tarihi   12.11.2019 Araç bedeli …………… Şti. yüklenimindeki …………… TL ihale bedelli ………. ay süreli ………… Belediyesi ……… işinde, A) İşe ait, yaklaşık maliyette, teknik şartnamede ve birim fiyat teklif cetvelinde yer alan Konteynır yıkama aracının temizlik hizmet alımı süresince …

Read More »

Birden Fazla Teklif Verme Halinde Geçici Teminatın İrat Kaydedilmesinin Mümkün Olmadığı

Karar No              : 2019/MK-105 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2011/167114 İhale Kayıt Numaralı “Oyalı Ayr. – Silopi Yolu Km: 278+000 – 333+000G / 1+200İ – 33+200 Kesiminin (Bağlantı Yolları Dahil) İkmal İnşaatı İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından 05.12.2011 tarihinde açık ihale …

Read More »

İmza Sirkülerinin Fotokopi Olarak Sunulmuş Olması Nedeniyle Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Reddedilerek İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılması

Karar No              : 2020/MK-28 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2018/561500 İhale Kayıt Numaralı “Tedaş Genel Müdürlüğü Merkez, Misafirhane, Kreş Ve Gölbaşı Mutfaklarının Bakım Onarım Ve Tadilatı Yapım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/561500 ihale kayıt numaralı “TEDAŞ Genel Müdürlüğü Merkez, Misafirhane, Kreş ve Gölbaşı Mutfaklarının …

Read More »

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİNİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ UYARINCA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Teşekkülün 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımları ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Teşekkülün Merkez …

Read More »

Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Ve Transfer İstasyonları İşletilmesi Hizmet Alımı İhalesi Aşırı Düşük Teklif Savunmasının Haksız Olarak Reddedilerek İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılması- Danıştay Kararı

Karar No              : 2017/MK-411 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2015/133730 İhale Kayıt Numaralı “Katı Atık Düzenli Depolama Sahası Ve Transfer İstasyonları İşletilmesi Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 19.11.2015 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan 2015/133730 ihale kayıt numaralı …

Read More »

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Usul ve Esaslara İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı (Karar Sayısı: 2105) 12.02.2020 tarihli ve 31037 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır. İlgili Resmi Gazete’ye ulaşmak için tıklayınız.

Read More »

İkramiye Ve Bayram Yardımı Ödemelerine, Sözleşme Ve Genel Giderler İle Yüklenici Karının İlave Edilmesi Sonucu Kamu Zararına Neden Olunması – Sayıştay Kararı

Yılı          2018 Dairesi  6 Karar No              700 İlam No                21 Tutanak Tarihi   14.11.2019 İkramiye ve Bayram Ödemelerinin Hatalı Belirlenmesi Belediye şirketi olan …. A.Ş.’nde işçi statüsünde olup, …. Belediyesinde hizmet işlerinde çalışan personel için bahsi geçen Şirkete yapılan ikramiye ve bayram yardımı ödemelerine %4 sözleşme ve genel giderler ile %3 …

Read More »

Kamu İhale Kurulunun Kendisine Yapılan Başvuruları İnceleyip Başvurular Hakkında Yine Maddede Belirtilen Kararlardan Birinin Verilmesi Gerekirken, Uyuşmazlık Konusu Kurallar İncelenmeden Başvurunun Reddedilmesi

Karar No              : 2020/MK-23 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/316163 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eshot Genel Müdürlüğü tarafından yapılan  2019/316163 ihale kayıt numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi” ihalesine ilişkin olarak, Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi itirazen …

Read More »

Ücretlendirme Sistemindeki Belirsizliğin 4734 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinde Belirtilen Saydamlık İlkesi İle Bağdaşmadığı

Karar No              : 2020/MK-23 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/316163 İhale Kayıt Numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eshot Genel Müdürlüğü tarafından yapılan  2019/316163 ihale kayıt numaralı “Akıllı Ücret Toplama Sistemi” ihalesine ilişkin olarak, Karbil Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Ticaret Anonim Şirketi itirazen …

Read More »
Call Now ButtonHEMEN ARA