Home / 2021 / Ocak

Monthly Archives: Ocak 2021

Sosyal Güvenlik Kurumu İnternet Sayfası Üzerinden Düzenlenmiş Ve İdarece Teyidi Yapılabilen Belgenin Sonradan Tamamlatılmasının 4734 Sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri Uyarınca Mümkün Olmadığı

Sosyal Güvenlik Kurumu İnternet Sayfası Üzerinden Düzenlenmiş Ve İdarece Teyidi Yapılabilen Belgenin Sonradan Tamamlatılmasının 4734 Sayılı Kanun’un İlgili Maddeleri Uyarınca Mümkün Olmadığı Karar No              : 2021/MK-5 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/585707 İhale Kayıt Numaralı “2020-2021 Yılları Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik …

Read More »

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi – Yargıtay Kararı

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi –  Yargıtay Kararı Hukuk Dairesi 2016/14540 E.  ,  2019/12471 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :… Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılardan … … İletim A.Ş vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi …

Read More »

Komisyon Kararının Davacıyı Yanlış Merciye Yönlendirmiş Olması – İdare Mahkemesi Kararı

Komisyon Kararının Davacıyı Yanlış Merciye Yönlendirmiş Olması – İdare Mahkemesi Kararı Karar No              : 2021/MK-2 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2014/112384 İhale Kayıt Numaralı “Kütahya Gediz 500 Kişilik Prefabrik Öğrenci Yurdu İkmal İnşaatı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan 2014/112384 ihale kayıt numaralı “Kütahya …

Read More »

KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGELERİNDE VE TURİZM MERKEZLERİNDE PLANLAMAYA VE UYGULAMAYA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/11/2003 tarihli ve 25278 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “e) Bu Yönetmelikte tanımlanan planlarda, turizm …

Read More »

İmalatların Yüklenici Tarafından Yapılmaması Ve Bedellerinin De Hakedişlerden Düşülmemesi – Kamu Zararı – Sayıştay Kararı

İmalatların Yüklenici Tarafından Yapılmaması Ve Bedellerinin De Hakedişlerden Düşülmemesi – Kamu Zararı – Sayıştay Kararı Yılı          2019 Dairesi  4 Karar No              243 İlam No                2 Tutanak Tarihi   1.12.2020 EKSİK İMALAT “………….İşi”ne ait mimari uygulama projesinde, birinci bodrum katında 82 adet, ikinci bodrum katında da 169 adet olmak üzere toplam 251 …

Read More »

Feragat Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Ek Karar Verilmesi

Feragat Nedeniyle Karar Verilmesine Yer Olmadığına Dair Ek Karar Verilmesi Karar No              : 2020/MK-338 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/664212 İhale Kayıt Numaralı “24 Ay Süreli Malzemeli Yemek Pişirme, Taşıma, Dağıtımı Ve Sonrası Hizmeti Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/664212 ihale kayıt numaralı “24 …

Read More »

10 Günlük Süre Beklenilmeden İdarece Sözleşme İmzalanmış Olması

Karar No              : 2020/MK-336 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/183634 İhale Kayıt Numaralı “Tübitak Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan 2020/183634 ihale kayıt numaralı “TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Personel Taşıma Servis …

Read More »

Karşılıklı Açılmış Marka Davaları – Aynı İhaleye Teklif – İdare Mahkemesi Kararı

Karşılıklı Açılmış Marka Davaları – Aynı İhaleye Teklif – İdare Mahkemesi Kararı Karar No              : 2020/MK-332 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2020/269207 İhale Kayıt Numaralı “Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ve Sarıyer Ek Hizmet Binası İçin 12 Aylık Merkezi Sterilizasyon Ünitesi Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: T.C. …

Read More »

Kurumun Aşırı Düşük Teklif Açıklamasını Eksik İncelemeyle Reddetmiş Olması

Kurumun Aşırı Düşük Teklif Açıklamasını Eksik İncelemeyle Reddetmiş Olması Karar No              : 2020/MK-328 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/712664 İhale Kayıt Numaralı “Nevşehir – Aksaray Devlet Yolu Km: 23+788 – 78+760 Arası Yapım” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KAAR: Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan 2019/712664 ihale kayıt …

Read More »

Kurumun Teknik Hususlarla İlgili Olarak Bilirkişi Görüşlerine Başvurmasının Gerektiği

Kurumun Teknik Hususlarla İlgili Olarak Bilirkişi Görüşlerine Başvurmasının Gerektiği Karar No              : 2019/MK-333 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2019/116320 İhale Kayıt Numaralı “188 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: KARAR: Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/116320 İhale Kayıt Numaralı “188 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme” ihalesine ilişkin olarak MVA …

Read More »
Call Now ButtonHEMEN ARA