Home / Tag Archives: Yeterlik Bilgileri Tablosu

Tag Archives: Yeterlik Bilgileri Tablosu

YAPIM İŞLERİ CİRO BEYANI İÇERİSİNDE YIL ATLAMA SORUNU VE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKMA SORUNU

Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tekliflerin Uygun Bulunması Durumu

İSTEKLİ İŞ ORTAKLIĞI'NIN PİLOT ORTAĞININ YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA 2023 YILI CİRO BEYANI BOŞ BIRAKILMIŞ VE SADECE 2022 YILINA AİT FATURA TUTARI BELİRTİLMİŞ, DOLAYISIYLA PİLOT ORTAĞIN İŞ HACMİ HESAPLANIRKEN 2023 YILI CİROSUNUN SIFIR KABUL EDİLEREK 2023 VE 2022 YILLARININ ORTALAMASI ALINMASI GEREKTİĞİ BELİRLENMİŞ, BU NEDENLE, İSTEKLİNİN TEKLİFİ DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASININ MEVZUATA AYKIRI OLDUĞU SONUCUNA VARILMIŞTIR.

Read More »

İLK OTURUMDA UYGUN GÖRÜLEN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU SONRADAN TSE BELGELERİNİN İŞLENMEDİĞİ GEREKÇESİYLE REDDEDİLEMEZ

iş deneyim belgesinin şartnameye uygun olmadığı

İLK OTURUMDA FİRMANIN TEKLİF MEKTUBUNUN,TEMİNAT MEKTUBUNUN VE YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNUN UYGUN BULUNUP, SONRADAN TSE BELGELERİNİN İŞLENMEDİĞİ BELİRTİLEREK EKSİK OLDUĞU GEREKÇESİYLE TEKLİFİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI MEVZUATA AYKIRIDIR.

Read More »

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU’NUN İDARİ ŞARTNAMEDE İSTENEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN MARKA VE UBB LİSTESİ İLE DİĞER AYIRT EDİCİ BİLGİLERİ İÇERMEMESİ

Şartnamede Araç ve İş Makinelerine İlişkin Günlük Km veya Çalışma Saatine Dair Bilgi Verilmemesi

İHALE ÜZERİNDE KALAN İSTEKLİ TARAFINDAN SUNULAN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU'NUN, İDARİ ŞARTNAME’NİN 7.5.3 VE 7.5.2 MADDELERİNDE İSTENEN ÜRÜNLERE İLİŞKİN MARKA VE UBB LİSTESİ İLE DİĞER AYIRT EDİCİ BİLGİLERİ İÇERMEMESİ İHALE SÜRECİNDE SUNULAN BİLGİ VE BELGELERİN KARŞILAŞTIRILMASINI İMKANSIZ KILMIŞ VE İSTEKLİ TARAFINDAN SUNULAN BELGELERİN İHALE DOKÜMANI DÜZENLEMELERİNE UYGUN OLMADIĞI SONUCUNA VARILMIŞTIR.

Read More »

İHALE YETERLİK KRİTERLERİ VE YETERLİK BELGELERİNDE EKSİKLİK OLMASI

iş deneyim belgesinin şartnameye uygun olmadığı

İDARECE BELİRLENEN İDARİ ŞARTNAME KAPSAMINDA İHALEYE KATILAN İSTEKLİLERİN ALIM KONUSU ÜRÜNÜ TEKLİF ETME YETKİSİ VE ÜRETİM STANDARTLARINI BELGELEMESİ GEREKLİDİR. ANCAK, BELİRLENEN YETERLİK KRİTERLERİ DOĞRULTUSUNDA EKSİKLİKLER TESPİT EDİLMİŞ VE BAŞVURU SAHİBİ İSTEKLİNİN İDDİASI HAKLI BULUNMUŞTUR. DETAYLI İNCELEMELER VE BELGELERLE İLGİLİ BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ.

Read More »

BEYAN EDİLEN BİLGİLERİ TEVSİK EDEN BELGELERİN SUNULMASI KAPSAMINDA TALEP EDİLEMEYECEK BELGELER

iş deneyim belgesinin şartnameye uygun olmadığı

YETERLİLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA İDARE TARAFINDAN İSTENİLMEYEN/SATIR AÇILMAYAN YA DA İSTEKLİ TARAFINDAN BEYAN EDİLMEYEN BİR BELGENİN BEYAN EDİLEN BİLGİLERİ TEVSİK EDEN BELGELERİN SUNULMASI KAPSAMINDA TALEP EDİLMESİ İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRIDIR

Read More »

İŞ DENEYİM BELGESİ YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA EKSİK BEYAN SONUCU GEÇERSİZ KALABİLİR

İşçilik Hesaplama Modülünün Kullanılması Zorunlu Mu

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA İŞİN MÜHENDİSLİK HİZMETİ GEREKTİREN KISMININ ALT YÜKLENİCİYE YAPTIRILACAĞI BEYAN EDİLMESİ GEREKİRKEN BU HUSUSA İLİŞKİN BİR BEYANDA BULUNULMADIĞI İÇİN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLEN “25490-Y-KD-26-2” SAYILI İŞ DENEYİM BELGESİ İHALE KONUSU İŞTE KULLANILAMAZ

Read More »

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA İŞ DENEYİM BELGESİ SUNULMASI İÇİN AYRI SATIR AÇILMAMASI

Bayilik Lisans Belgesinin Sözleşme Süresince Geçerli Olmaması -yeterlik kriteri

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU’NDA DA İŞ DENEYİM BELGESİ SUNULMASI İÇİN AYRI SATIR AÇILMAMIŞ, HEM İHALE İLANI’NDA HEM DE İDARİ ŞARTNAME’DE MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİR KRİTER BELİRLENMEMİŞ VE 7.6’NCI MADDEDE BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEK İŞLER DÜZENLENMİŞ OLSA DA BU DURUM İŞ DENEYİMİNİN İSTENİLDİĞİ SONUCUNU DOĞURMAYACAĞI İÇİN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU’NDA İŞ DENEYİM BELGESİNE İLİŞKİN BEYANDA BULUNULMAMASI DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMA SEBEBİ DEĞİLDİR

Read More »

E-Teklif İhalelerde Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgi ve Belgeler Üzerinden Yeterlik Değerlendirmesi Yapılmalıdır

E-Teklif İhalelerde Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgi ve Belgelerin değerlendirilmesi

Karar No              : 2023/UH.I-32 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1071422 İhale Kayıt Numaralı “TCDD Eryaman Kamu Konutları-Eryaman YHT Gar Arasında 1 Adet 18 Kişi Kapasiteli Araç İle 01-11-2022/31-10-2023 Tarihleri Arası 12 Ay Süre İle Personel Taşıma Hizmet Alım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(TCDD) 2. Bölge …

Read More »

İstekliler Yeterlik Bilgileri Tablosunda Kendi Adlarına Kayıtlı Yetki Belgelerini Beyan Etmelidir

taşıma ihalesi

Karar No              : 2022/UH.II-369 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/201679 İhale Kayıt Numaralı “DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa) Şoförlü Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 10.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa) Şoförlü Taşıma Hizmet Alımı” …

Read More »
Bize ulaşın