Home / Tag Archives: Yeterlik Bilgileri Tablosu

Tag Archives: Yeterlik Bilgileri Tablosu

E-Teklif İhalelerde Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgi ve Belgeler Üzerinden Yeterlik Değerlendirmesi Yapılmalıdır

E-Teklif İhalelerde Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Bilgi ve Belgelerin değerlendirilmesi

Karar No              : 2023/UH.I-32 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1071422 İhale Kayıt Numaralı “TCDD Eryaman Kamu Konutları-Eryaman YHT Gar Arasında 1 Adet 18 Kişi Kapasiteli Araç İle 01-11-2022/31-10-2023 Tarihleri Arası 12 Ay Süre İle Personel Taşıma Hizmet Alım İşi” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: T.C Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü(TCDD) 2. Bölge …

Read More »

İstekliler Yeterlik Bilgileri Tablosunda Kendi Adlarına Kayıtlı Yetki Belgelerini Beyan Etmelidir

taşıma ihalesi

Karar No              : 2022/UH.II-369 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/201679 İhale Kayıt Numaralı “DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa) Şoförlü Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 10.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa) Şoförlü Taşıma Hizmet Alımı” …

Read More »

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilmeyen Ticaret Sicili Gazetesi İle Ortaklık Tespit Belgesinin Sonradan Sunulmasının Mevzuata Aykırı Olduğu İddiası

Karar No              : 2022/UH.II-369 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2021/201679 İhale Kayıt Numaralı “DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa) Şoförlü Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME: Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 10.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa) Şoförlü Taşıma Hizmet Alımı” …

Read More »

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Araç İçin Teklif Edilen Fiyatın Aracın Kasko Değerinin Yüzde 2 Sınırının Üzerinde Olduğu Gerekçesiyle Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakıldığı İddiası

İdare Tarafından Başvuru Sahibinin Teklifinin Makam Aracı İçin Sunmuş Olduğu Teklif Fiyatının Kasko Değerinin %2’sini Aştığı Gerekçesi İle Değerlendirme Dışı Bırakılmasında Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı Sonucuna Varılmıştır.

Read More »

Yeterlik Bilgilerinin Mevzuata Uygun Hazırlanması Ve Beyanların Eksiksiz Sunulup EKAP’a Yüklenmesi Başvuru Sahiplerinin Sorumluluğunda Olduğundan Eksik Bilgi Kapsamında Tamamlatılamaz

aşırı düşük teklif

Yeterlik Bilgileri Tablosunun İsteklilerce Mevzuata Uygun Hazırlanması Ve Beyanların Eksiksiz Sunulup EKAP'a Yüklenmesi Başvuru Sahiplerinin Sorumluluğunda Olduğundan Eksik Bilgi Kapsamında Tamamlatılamaz.

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Açıklamalarıyla Birlikte Yeterlik Bilgileri Tablosunda Sunulması İstenen Belgeleri Sunmayanlar Değerlendirme Dışı Bırakılarak Geçici Teminatı Gelir Kaydedilir

Aşırı Düşük Teklif Açıklamaları ile Birlikte Yeterlik Bilgileri Tablosunda Sunulması İstenen Bilgi ve Belgeleri Sunmayan İsteklilerin Değerlendirme Dışı Bırakılarak Geçici Teminatı Gelir Kaydedilir.

Read More »

İhale Dokümanında Yer Verilen Düzenlemelerdeki Farklılıkların İstekliler Nezdinde De Tereddüde Yol Açması İhalenin İptali Sebebidir

Elektronik İhalede Şartnamede İstenen Belgelere İlişkin Yeterlik Bilgileri Tablosunda Ayrı Satır Açılmaması İhale Dokümanındaki Çelişkili Hususların Rekabet Ve Eşit Muamele İlkeleri Açısından Mevzuata Aykırılık Oluşturmaktadır.

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın