Basın duyuruları
xxxx
Home / Aşırı Düşük Teklif / İstekliler Yeterlik Bilgileri Tablosunda Kendi Adlarına Kayıtlı Yetki Belgelerini Beyan Etmelidir

İstekliler Yeterlik Bilgileri Tablosunda Kendi Adlarına Kayıtlı Yetki Belgelerini Beyan Etmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-369

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/201679 İhale Kayıt Numaralı “DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa) Şoförlü Taşıma Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü tarafından 10.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “DSİ GAP 15. Bölge Müdürlüğü (Şanlıurfa) Şoförlü Taşıma Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Nizip Akgün Petrol Nakliyat Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 03.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 08.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.09.2021 tarih ve 42760 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1534-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan Mda Kılıç Tur. ve Filo Kir. A.Ş. tarafından sunulan yeterlik belgelerinin uygun olmadığı, şöyle ki;

8) Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda K türü, D2 ve/veya B2 ve/veya muadil yetki belgelerinin veriliş tarihi ve belge numarasının beyan edildiği ancak bu belgelerin isteklinin kendi adına kayıtlı olmadığı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

6) Başvuru sahibinin 8’inci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin  “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

ı) İhaleye katılacak olan istekliler; İhale konusu hizmetin yerine getirilmesinde, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Karayolu Taşıma Yönetmeliği hükmü gereğince;

1) Çift Sıralı pick-up için istekli kendi adına kayıtlı ve geçerlilik süresi devam eden yurt içinde ticari amaçla eşya taşımacılığı yapabileceğini gösteren K türü ve/veya muadil yetki belgesini teklifi ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda belgenin veriliş tarihi ve belge numarasını beyan etmesi zorunludur.

2) Minibüsler için istekli kendi adına kayıtlı olan yurt içinde ticari ve tarifesiz olarak yolcu taşımacılığı yapabileceğini gösteren D2 ve/veya B2 ve/veya muadil yetki belgesini teklifi ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda veriliş tarihi ve belge numarasını beyan etmesi zorunludur. …” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan doküman düzenlemesinden, ihaleye katılacak istekliler tarafından teklifleri kapsamında kendi adlarına kayıtlı yetki belgelerinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “Diğer Belgeler” satırının, “Diğer Belge” bölümünde;

 “Belge Adı ve Açıklaması” kısmında;

“T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Yetki Belgesi (D2 Yetki Belgesi), Veriliş Tarihi: 20.07.2020 Geçerlilik Tarihi: 13.02.2026 Belge Numarası: ADN.U.NET.D2.31.4690 (U-NET NO= 1094622)” şeklinde,

“T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Yetki Belgesi (K1 Yetki Belgesi), Veriliş Tarihi: 31.03.2020 Geçerlilik Tarihi: 25.01.2023 Belge Numarası: TOBB.U.NET.K1.31.215351 (U-NET NO= 1094622)” şeklinde,

“T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü Yetki Belgesi (A1 Yetki Belgesi), Veriliş Tarihi: 06.06.2020 Geçerlilik Tarihi: 01.07.2025 Belge Numarası: BKN.U.NET.A1(KAMU) (U-NET NO= 1094622)” şeklinde beyanın yer aldığı görülmüştür.

İdarece 08.07.2021 tarihli ve 750 sayılı yazı ile beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulmasının istenilmesi üzerine ihale üzerinde bırakılan istekli Mda Kılıç Tur. ve Filo Kir. A.Ş. tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü’nce düzenlenmiş A1, D2 ve K1 türü yetki belgelerinin sunulduğu, söz konusu belgelerde yetki belgesi sahibi olarak Mda Kılıç Tur. ve Filo Kir. A.Ş.nin belirtildiği görülmüştür.

Yapılan inceleme neticesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından beyan edilen ve sunulan yetki belgelerinin kendi adına düzenlendiği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

Kullanılacak Sarf Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

İhale Konusu İşte Kullanılacak Sarf Malzemelerin Miktarlarının Şartnamede Belirtilmediği Ve Malzemelerin Maliyeti Etkileyen Unsur Olduğu İddiası

Call Now ButtonBize ulaşın