Home / Tag Archives: İş Deneyim Belgesi

Tag Archives: İş Deneyim Belgesi

İŞ DENEYİM BELGELERİNİN KABUL TARİHİNİN UYGUN OLMASINA RAĞMEN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI

İşçilik Hesaplama Modülünün Kullanılması Zorunlu Mu

SUNULAN İŞ DENEYİM BELGELERİNİN KABUL TARİHİ İHALE İLAN TARİHİ İLE İHALE TARİHİ ARASINDA YER ALDIĞI İÇİN MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 37’NCİ MADDESİNİN İKİNCİ FIKRASI GEREĞİNCE MEVZUATA UYGUN OLUP, İDARİ ŞARTNAMEYE UYMADIĞI GEREKÇESİYLE DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI UYGUN DEĞİLDİR.

Read More »

SUNULAN İŞ DENEYİM BELGESİNİN ESASLI UNSURU İDARİ ŞARTNAME’NİN 7.6’NCI MADDESİNDE BELİRLENEN BENZER İŞE UYGUN OLDUĞU İÇİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILAMAZ

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

YAPILAN İNCELEMEDE, BAŞVURU SAHİBİ İŞ ORTAKLIĞININ SUNDUĞU İŞ DENEYİM BELGESİNİN "AXVIII GRUP: SAHA İŞLERİ" KAPSAMINDA YER ALAN "BARAJLAR" GRUBUNA UYGUN OLDUĞU TESPİT EDİLDİĞİ İÇİN BAŞVURU SAHİBİNİN TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASININ MEVZUATA AYKIRI OLDUĞU SONUCUNA VARILMIŞTIR.

Read More »

İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN BENZER İŞE UYGUN OLMAMASI

Şartnamede Fiyat Farkı Verilmeyeceğinin Belirtilmesine Rağmen Buna İlişkin Düzenleme Yapılması

İŞ DENEYİM BELGESİNE KONU İŞİN AKARSU DEBİLERİNİN ÖLÇÜMÜNE; TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİNİN İSE VERİ KAYDINA YÖNELİK OLDUĞU GÖRÜLDÜĞÜNDEN HER İKİ BELGENİN DE SU YÖNETİM SİSTEMİ ALTYAPISININ OLUŞTURULMASINI BÜTÜNÜYLE KAPSAMADIĞI DEĞERLENDİRİLEREK İŞ DENEYİMİNİ GÖSTEREN BELGELERİN BENZER İŞE UYGUN OLMADIĞI SONUCUNA VARILMIŞ OLUP DÜZELTİCİ İŞLEM GEREKLİLİĞİ DOĞURMUŞTUR.

Read More »

İŞ DENEYİM BELGESİ YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA EKSİK BEYAN SONUCU GEÇERSİZ KALABİLİR

İşçilik Hesaplama Modülünün Kullanılması Zorunlu Mu

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA İŞİN MÜHENDİSLİK HİZMETİ GEREKTİREN KISMININ ALT YÜKLENİCİYE YAPTIRILACAĞI BEYAN EDİLMESİ GEREKİRKEN BU HUSUSA İLİŞKİN BİR BEYANDA BULUNULMADIĞI İÇİN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA BEYAN EDİLEN “25490-Y-KD-26-2” SAYILI İŞ DENEYİM BELGESİ İHALE KONUSU İŞTE KULLANILAMAZ

Read More »

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSUNDA İŞ DENEYİM BELGESİ SUNULMASI İÇİN AYRI SATIR AÇILMAMASI

Bayilik Lisans Belgesinin Sözleşme Süresince Geçerli Olmaması -yeterlik kriteri

YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU’NDA DA İŞ DENEYİM BELGESİ SUNULMASI İÇİN AYRI SATIR AÇILMAMIŞ, HEM İHALE İLANI’NDA HEM DE İDARİ ŞARTNAME’DE MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİĞE İLİŞKİN BİR KRİTER BELİRLENMEMİŞ VE 7.6’NCI MADDEDE BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEK İŞLER DÜZENLENMİŞ OLSA DA BU DURUM İŞ DENEYİMİNİN İSTENİLDİĞİ SONUCUNU DOĞURMAYACAĞI İÇİN YETERLİK BİLGİLERİ TABLOSU’NDA İŞ DENEYİM BELGESİNE İLİŞKİN BEYANDA BULUNULMAMASI DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMA SEBEBİ DEĞİLDİR

Read More »

İş Deneyim Belgesi Düzenleyen Firmanın İstekli Firma İle İrtibatlı Olması Durumunda Değerlendirme Dışı Bırakılması

Aşırı Düşük Teklif

İş Deneyim Belgesi Düzenleyen Firmanın İstekli Firma İle İrtibatlı Olması Durumunda Değerlendirme Dışı Bırakılması

Read More »
Bize ulaşın