Home / 2022 / Ocak

Monthly Archives: Ocak 2022

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Araç İçin Teklif Edilen Fiyatın Aracın Kasko Değerinin Yüzde 2 Sınırının Üzerinde Olduğu Gerekçesiyle Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakıldığı İddiası

İdare Tarafından Başvuru Sahibinin Teklifinin Makam Aracı İçin Sunmuş Olduğu Teklif Fiyatının Kasko Değerinin %2’sini Aştığı Gerekçesi İle Değerlendirme Dışı Bırakılmasında Mevzuata Uyarlık Bulunmadığı Sonucuna Varılmıştır.

Read More »

İdarenin İhtiyacı Olduğu Cihaza İlişkin Yaptığı Fiyat Dışı Unsur Düzenlemesinin Tek Bir Markayı İşaret Ettiği İddiası

aşırı düşük teklif

İdarenin İhtiyacı Olan Cihazların Sahip Olması Gereken Niteliklerine Ve Teknik Ayrıntılarına İlişkin Yaptığı Fiyat Dışı Unsur Düzenlemesinin Tek Bir Marka Modeli İşaret Ettiği ve İddianın Yerinde Olduğu Sonucuna Varılmıştır.

Read More »

Döviz Kurundaki Yükseliş ile Birlikte Maliyetlerin Artması İşin Yapılmasını İmkansız Hale Getirdiği Bu Nedenle İhalenin İptal Edilmesi ve Teminatların İade Edilmesi Gerektiği İddiası

AŞIRI DÜŞÜK

Döviz Kuru Artışı Ve Ekonomik Olumsuzluklar İddiasının İhaleye Konu Hizmet Alımı İşinin İptaline Gerekçe Gösterilemeyeceği ve İsteklilerin Sözleşme İmzalamaması Durumunda Geçici Teminatı Gelir Kaydedileceği Sonucuna Varılmıştır.

Read More »

İhale Komisyonu Önemli Teklif Bileşenlerini Somut Ve Net Bir Şekilde Aşırı Düşük Teklif Açıklama Yazısında Belirtmelidir

Aşırı Düşük Teklif

İhale Komisyonu Tarafından Teklifte Önemli Olduğu Tespit Edilen Bileşenlerin Somut Ve Net Bir Şekilde Aşırı Düşük Teklif Açıklama Yazısında Belirtilmelidir.

Read More »

Şartnamede Belirtilen Elektrik Dağıtım Kuruluşunca Kesilecek Cezalarda Yüklenicinin Sorumluluğu Bulunmadığı Hallerde Yükleniciye Yansıtılması Mevzuata Aykırıdır

Enerji Maliyetinin İdare Tarafından Karşılanacağının Belirtildiği Bedelin Enerji Elektrik Dağıtım Kurumuna Ödenmemesi Durumunda Ortaya Çıkacak Cezai İşlemler Yüklenici Sorumluluğunda Değildir.

Read More »

Ramazan Ayında Verilecek Yemeğin İçerik ve Çeşit Sayısının Düzenlenmemiş Olması

İdare Tarafından Örnek Yemek Ve Kahvaltı Listelerine İhale Dokümanı Kapsamında Yer Verildiği ve İhale Konusu İş Alanında Faaliyet Gösteren Basiretli Bir Tacirin Söz Konusu Listeleri Baz Alarak Menülerini Oluşturabileceği Anlaşılmaktadır.

Read More »

İnternet Hizmetini Sunan Yükleniciden Farklı Bir Yüklenicinin İşi Alması Durumunda Hizmetler Arası Geçiş İçin Verilen Sürenin Değiştirilmesi Gerektiği İddiası

İnternet Hizmetini Sunan Yükleniciden Farklı Bir Yüklenicinin İşi Alması Durumunda Hizmetler Arası Geçiş İçin Verilen Sürenin Rekabeti Engelleyici Hususlar İçermesi Ve Bütün İstekliler İçin Fırsat Eşitliği Sağlaması Zorunluluğunu Sağlamaması Sebebiyle Aykırılık Teşkil Ettiği Sonucuna Varılmıştır.

Read More »

İhalede Kullanılacak Araçların 2012 Model Ve Üstü İstenmesinin Rekabete Ve Teklif Maliyetlerinin Oluşturulmasına Engel Nitelikte Olup Olmadığı

araç kiralama hizmeti

İhalede Kullanılacak Araçların 2012 Model Ve Üstü İstenmesinin Rekabete Ve Teklif Maliyetlerinin Oluşturulmasına Engel Nitelikte Olmadığı Anlaşılmıştır.

Read More »

Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Önemli Teklif Bileşenlerinin Tamamı Yönünden Öngörülen Sürede Açıklanmasının Mümkün Olmadığı İddiası

İhale Konusu İşin Tamamının Açıklanması Şeklinde Bir Atıfta Bulunulmaksızın Açıklanması İstenilen Teklif Bileşenlerinin Açık Ve Net Olarak Belirtilmiştir.

Read More »

Şartnamede Dana Eti Yerine Koyun Etinin Kullanılması ve Koyun Etinin Hangi Sıklıkta Kullanılacağının Belirtilmemesi Sağlıklı Teklif Oluşturmayı Engeller

Şartnamede Dana Eti Yerine Koyun Etinin Kullanılması ve Koyun Etinin Hangi Sıklıkta Kullanılacağının Belirtilmemesi Sağlıklı Teklif Oluşturmayı Engeller.

Read More »
Call Now ButtonBize ulaşın