xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Ramazan Ayında Verilecek Yemeğin İçerik ve Çeşit Sayısının Düzenlenmemiş Olması

Ramazan Ayında Verilecek Yemeğin İçerik ve Çeşit Sayısının Düzenlenmemiş Olması

Karar No              : 2022/UH.I-20

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/687123 İhale Kayıt Numaralı “Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 24 Aylık 4 (Dört) Kısım Malzemeli Yemek Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 16.12.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Sağlık Tesislerine Ait 24 Aylık 4 (Dört) Kısım Malzemeli Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Assos Yemek Gıda İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin 10.12.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 29.12.2021 tarih ve 61622 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2189 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

5) Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinde yer alan düzenlemeden, Ramazan ayında oruç tutan personel için iftar ve gece kahvaltısı verileceğinin anlaşıldığı, Ramazan ayının işin süresinin büyük bir bölümünü kapladığı göz önüne alındığında, iftarda verilecek olan akşam yemeği ile sahurda verilecek olan gece kahvaltısının içeriği ve çeşit sayısı hususunda ihale dokümanında herhangi bir düzenleme yapılmamış olmasının, isteklilerin eşit koşullar altında ve sağlıklı bir şekilde fiyat teklifi hazırlayabilmelerine engel teşkil ettiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin 6’ncı maddesinde “…Ramazan ayında oruç tutan personel için akşam yemeği ve gece kahvaltısı saatleri sağlık tesisi idareleri tarafından düzenlenir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuruya konu düzenlemeden Ramazan ayında oruç tutan personel için akşam yemeği  (iftar) ve gece kahvaltısı (sahur) saatlerinin sağlık tesisi idareleri tarafından düzenleneceği, ramazan ayına özel olarak ayrıca bir menü belirlemesinin yapılmadığı, Ramazan ayı boyunca verilecek olan iftar ve sahur yemeği miktarının önceden bilinemeyeceği, bu miktarın sözleşmenin uygulanması aşamasında belirlenebileceği; bu makul seviyelerdeki belirsizliğin, ticari hayatın bir gereği olarak basiretli bir tacir olan isteklilerce gözönüne alınabileceği, kaldı ki İdari Şartname’nin “İşin yapılacağı yerin görülmesi” başlıklı 12’nci maddesindeki teklifi hazırlamak için gerekli bilgilerin temin edilmesi sorumluluğu kapsamında ilgililerce idareden daha önceki yıllara ilişkin iftar ve sahur yemeği miktarlarının ve menülerinin talep edilebileceği ve bu doğrultuda sağlıklı öngörülerde bulunulabileceği, diğer taraftan idare tarafından örnek yemek ve kahvaltı listelerine ihale dokümanı kapsamında yer verildiği, ihale konusu iş alanında faaliyet gösteren basiretli bir tacirin söz konusu listeleri baz alarak da  Ramazan ayında oruç tutan personele verilecek akşam yemeği ve gece kahvaltısı menülerini oluşturabileceği, nitekim fiyatlandırmanın normal kahvaltı ve normal yemek fiyatı üzerinden yapılabileceği anlaşılmıştır. Bu itibarla söz konusu düzenlemenin tekliflerin sağlıklı ve eşit şartlarda oluşturulmasını engellemediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Check Also

İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir.

İhaleye Katılan Vekil ve Temsilcilerinin İhalelere Katılmaktan Yasaklı Olup Olmadığı Teyit Edilmelidir

Karar No              : 2022/UH.II-1703 BAŞVURUYA KONU İHALE: 2022/1073847 İhale Kayıt Numaralı “14 Güzergah Personel Taşıma …

Call Now ButtonBize ulaşın