Basın duyuruları
xxxx
Home / İhale Danışmanı Ankara / Şartnamede Belirtilen Elektrik Dağıtım Kuruluşunca Kesilecek Cezalarda Yüklenicinin Sorumluluğu Bulunmadığı Hallerde Yükleniciye Yansıtılması Mevzuata Aykırıdır

Şartnamede Belirtilen Elektrik Dağıtım Kuruluşunca Kesilecek Cezalarda Yüklenicinin Sorumluluğu Bulunmadığı Hallerde Yükleniciye Yansıtılması Mevzuata Aykırıdır

Karar No              : 2022/UH.I-29

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/679700 İhale Kayıt Numaralı “İçme Suyu Arıtma Tesisi, Atık Su Arıtma Tesisi, Pompa ve Terfi İstasyonları, İçme Suyu Ve Kanalizasyon Arıza İşleri İşletilmesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kilis Belediye Başkanlığı Su İşleri Müdürlüğü tarafından 25.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İçme Suyu Arıtma Tesisi, Atık Su Arıtma Tesisi, Pompa ve Terfi İstasyonları, İçme Suyu ve Kanalizasyon Arıza İşleri İşletilmesi” ihalesine ilişkin olarak Halil Çalık’ın 08.11.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 29.11.2021 tarih ve 55873 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.11.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1975 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

10) İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer verilen elektrik dağıtım kuruluşunca kesilecek cezalarda yüklenicinin sorumluluğu bulunmadığı hallerde yükleniciye yansıtılmasının mevzuata aykırı olduğu

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

10) Başvuru sahibinin 10’uncu iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “…Tesislerde kullanılan enerji gideri idare tarafından karşılanacaktır. Ancak Elektrik Dağıtım kuruluşunca kesilecek cezalar yüklenici tarafından ödenir…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verildiği üzere enerji maliyetinin idare tarafından karşılanacağının belirtildiği, dolayısıyla bu bedelin enerji elektrik dağıtım kurumuna ödenmemesi durumunda ortaya çıkacak cezai işlemlerin muhattabının yüklenici olmasının beklenemeyeceği sonucuna varıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

About AŞIRI DÜŞÜK UZMANI

Check Also

İdarenin Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması Mevzuata Uygundur

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

İdarenin İhale Öncesi Tahmini Olarak Belirlediği Öğün Miktarının Değişmesi Olasılığına Karşı İşin İfası Sırasında Öğün Sayısının İstekliye Bildirilmesi Ve Tüketilen Yemek Sayısı Üzerinden Ödeme Yapması

Call Now ButtonBize ulaşın